طراحی سایت
تاريخ انتشار: 12 خرداد 1393 - 19:41
پس از يك دوره خواب زمستاني و با تزريق سوخت جديد

 با شروع راه‌اندازي نيروگاه ظرف روزهاي آينده و با گرم شدن قلب رآكتور، برق توليدي به شبكه برق سراسري متصل مي‌شود. كمالوندي اضافه كرد: بايد مدار اول و دوم به تدريج گرم شود و همزمان آزمايشات هيدروليك روي اين دو مدار تحت فشار انجام ‌شود و ضمن رصد سيستم‌هاي مختلف به تدريج با توليد قدرت و انتقال آن به توربين‌ها، ژنراتور مولد برق به حركت در ‌آيد...

 

نيروگاه بوشهر روشن شد

 

اعتماد: نيروگاه بوشهر فعاليت دوباره خود را از سر گرفت. اين نيروگاه از دو ماه و نيم پيش به منظور تعويض و جايگزيني يک‌سوم سوخت آن و انجام تعميرات نيمه اساسي دوره اول نيروگاه، خاموش شده بود .حالا پس از اين مدت بهروز كمالوندي، سخنگوي سازمان انرژي اتمي كشورمان خبر از آغاز كار مجدد اين نيرو گاه مي‌دهد. به گفته او اين نيروگاه از روز شنبه فعاليت خود را از سرگرفته و برق توليدي آن روزهاي آينده وارد شبکه سراسري مي‌شود. خبر آغاز فعاليت دوباره نيروگاه بوشهر در شرايطي ازسوي كمالوندي اعلام شده است كه از امروز شوراي حكام نيز براي بررسي فعاليت هسته‌يي كشورمان كار خود را آغاز مي‌كند. نشست شوراي حكام آژانس بين‌المللي انرژي اتمي از امروز در حالي درباره فعاليت‌هاي هسته‌يي كشورمان آغاز مي‌شود كه ايران بر اساس آخرين گزارش آژانس به تمامي تعهدات خود در توافق ژنو پايبند بوده است. كارشناسان آژانس بين‌المللي انرژي اتمي از اول سال جاري تاكنون سه بازديد از مراكز هسته‌يي كشورمان داشته‌اند كه همه آنها به گفته بازرسان رضايت بخش بوده و همين امر منجر به همكاري بيشتر ايران با آژانس شده است. اين همكاري‌ها موجب شد تا آخرين گزارش آژانس در مورد ايران كه دوم خرداد سال جاري منتشر شد، يكي از مثبت‌ترين گزارش‌هاي آژانس در مورد ايران طي سال‌هاي گذشته باشد. البته همچون گزارش‌هاي پيشين آژانس درباره ايران برخي نكات منفي نيز در آن گنجانده شده است اما هرچه هست ناظران از آن به عنوان بهترين گزارش آژانس ياد مي‌كنند. به هر حال در گزارشي كه روز دوم خرداد از سوي يوكيا آمانو، مديركل آژانس بين‌المللي انرژي اتمي به طور غيررسمي در اختيار 35 عضو شوراي حكام قرار گرفت، اين مطلب منتشر شد كه ميزان اورانيوم غني‌شده تا 5 درصد ايران نسبت به گزارش قبلي مديركل به حدود 5/8 (8475) افزايش يافته است كه اين ميزان نسبت به گزارش قبلي بيش از 800 كيلو بيشتر است. به گزارش آژانس با وجود اعمال محدوديت شش ماهه در غني‌سازي ايران ميزان ذخاير اورانيوم 5 درصدي كشور از 5/7 تن به حدود 5/8 تن در سه ماه گذشته رسيده است. به گزارش ايسنا، حدود نيمي از اورانيوم 5 درصدي توليد شده در سه ماه گذشته از رقيق كردن نيمي از ذخاير اورانيوم 20 درصدي ايران به 5 درصد به دست آمده است كه قرار نيست در چارچوب توافق ژنو به اكسيد اورانيوم تبديل شود. در عين حال، با اجراي توافق ژنو از 30 دي ماه 1392 اورانيوم 5 درصدي جديدي كه در تاسيسات هسته‌يي كشور توليد مي‌شود بايد در مدت زمان اجراي شش ماهه توافق به اكسيد اورانيوم تبديل شود. ميزان ذخاير اورانيوم 5 درصدي ايران پيش از اجراي توافق ژنو بيش از هفت تن (3/7154 كيلوگرم) بود كه اين ميزان اكنون به حدود 5/8 تن رسيده است اما از هشتصد كيلو اورانيومي كه در سه ماه گذشته طبق گزارش اخير آژانس بر ذخاير قبلي كشور افزوده شد تقريبا نيمي از آن به ذخاير قبلي اضافه مي‌شود، بنابراين ذخاير قطعي اورانيوم غني‌شده تا 5 درصد كه به شكل گاز باقي مي‌ماند اكنون به بيش از 5/7 تن رسيده است. همچنين بر اساس گزارش جديد آژانس، تاسيسات هسته‌يي ايران به عدد 18 افزايش يافته است. آژانس همواره به راستي‌آزمايي انحراف نداشتن مواد هسته‌يي اعلام شده در 18 تاسيسات و مكان‌هاي خارج از تاسيسات (LOFs) كه از سوي ايران به آژانس اعلام شده پرداخته است. بنا بر گزارش آژانس، تعداد سانتريفيوژهاي ايران در همان تعداد 19 هزار و 838 ماشين از گزارش قبلي مديركل تاكنون باقي مانده است. شايان ذكر است از زمان اجراي توافق ژنو تاكنون كه بيش از چهار ماه مي‌گذرد، با تعليق توليد اورانيوم 20 درصدي، سانتريفيوژهايي كه به توليد اورانيوم غني‌شده تا غناي 20 درصد مي‌پرداختند با اورانيوم طبيعي تغذيه شده‌اند و در هيچ يك از آنها اورانيومي با غناي پايين با هدف توليد اورانيوم 20 درصدي تزريق نشده است.

 

اين گزارش تصريح دارد كه هيچ كدام از سانتريفيوژهايي كه به توليد اورانيوم 20 درصد در تاسيسات غني‌سازي نطنز و فردو مي‌پرداختند، تعطيل نشده‌اند و با اورانيوم طبيعي فعاليت مي‌كنند. همچنين گزارش آژانس اعلام مي‌كند كه ايران 26 مجموعه سوخت رآكتور تحقيقاتي تهران را ساخته است كه از اين تعداد 20 مجموعه براي تست به رآكتور تهران انتقال يافته‌ است. با اين اوصاف نشست شوراي حكام آژانس بين‌المللي انرژي اتمي از امروز براي بررسي موضوعات مختلف از جمله روند اجراي پادمان‌هاي ايمني در ايران، تشكيل جلسه مي‌دهد و در حاشيه آن قرار است نشست كارشناسي ايران و 1+5 نيز برگزار شود. نشست كارشناسي ايران و 1+5 نخستين نشست كارشناسي پس از مذاكرات وين 4 است كه بدون نتيجه ملموس پايان يافت و طرف‌ها نتوانستند با وجود تصميم‌شان براي آغاز تدوين توافق نهايي نگارش متن را آغاز كنند.

 

از سر‌گيري مجدد فعاليت نيروگاه بوشهر

 

در همين حال روز گذشته بهروز كمالوندي، سخنگوي سازمان انرژي اتمي از آغاز دوباره فعاليت نيروگاه بوشهر خبر داد و گفت كه نيروگاه بوشهر از (شنبه) فعاليتش را بعد از دو ماه و نيم مجددا از سر گرفته و برق توليدي آن روزهاي آينده وارد شبكه سراسري مي‌شود. بهروز كمالوندي، سخنگوي سازمان انرژي اتمي كشورمان در گفت‌وگو با فارس، گفت: اين نيروگاه كه به مدت دو ماه و نيم براي تعويض و جايگزيني يك‌سوم سوخت آن (54 مجتمع سوخت مصرف شده) و انجام تعميرات نيمه اساسي دوره اول نيروگاه، خاموش شده بود، روز شنبه دهم خرداد ماه مجدداً فعاليتش را از سر گرفت.

 

وي عنوان كرد كه با شروع راه‌اندازي نيروگاه ظرف روزهاي آينده و با گرم شدن قلب رآكتور، برق توليدي به شبكه برق سراسري متصل مي‌شود. كمالوندي اضافه كرد: بايد مدار اول و دوم به تدريج گرم شود و همزمان آزمايشات هيدروليك روي اين دو مدار تحت فشار انجام ‌شود و ضمن رصد سيستم‌هاي مختلف به تدريج با توليد قدرت و انتقال آن به توربين‌ها، ژنراتور مولد برق به حركت در ‌آيد و متعاقبا برق توليدي به ميزان يك هزار مگاوات مجددا به شبكه سراسري برق انتقال ‌يابد. كمالوندي توضيح داد: همه نيروگاه‌ها سالانه بخشي از سوختشان تعويض و سوخت جديد جايگزين مي‌شود و سوخت مصرف شده به استخر جنبي رآكتور منتقل تا متعاقبا بعد از خنك شدن، در مسير فرآيند بعدي قرار گيرد. سخنگوي سازمان انرژي اتمي اضافه كرد: نيروگاه بوشهر بعد از 330 روز فعاليت (البته يك ماه بيشتر از مدت پيش‌بيني شده كه بنا به درخواست وزارت نفت و نيرو براي پاسخگويي به سرماي زمستان فعاليت كرد) اواخر سال 1392 فعاليتش متوقف و روز گذشته بعد از انجام تست‌ها و آزمايشات مختلف و تعويض سوخت با سوخت جديد و... بار ديگر فعاليت خود را از سر گرفت.


نظرات کاربران
هنوز نظري براي اين مطلب ارسال نشده.
ارسال نظر

نام:

ايميل:

وب سايت:

نظر شما:

آخرین اخبار

پربیننده ترین