طراحی سایت
تاريخ انتشار: 05 اسفند 1394 - 09:41

بررسی آمار واجدان شرایط رای و شمار شرکت کنندگان استان بوشهر در انتخابات مجلس شورای اسلامی در دوره های گذشته بیانگر حضور پرشور بوشهریها در پای صندوق های اخذ رای حتی بالاتر از میانگین کشوری است. مردم استان بوشهر در 9دوره گذشته 31 نماینده را از چهار حوزه انتخابیه به خانه ملت فرستادند که برخی از نمایندگان...

 

بررسی آمار واجدان شرایط رای و شمار شرکت کنندگان استان بوشهر در انتخابات مجلس شورای اسلامی در دوره های گذشته بیانگر حضور پرشور بوشهریها در پای صندوق های اخذ رای حتی بالاتر از میانگین کشوری است.

 

به  ایرنا؛ مردم استان بوشهر در 9دوره گذشته 31 نماینده را از چهار حوزه انتخابیه به خانه ملت فرستادند که برخی از نمایندگان یادشده برای چند دوره توانستند اعتماد مردم حوزه انتخابیه خود را برای کسب کرسی نمایندگی مجلس جلب کنند.

 

استان بوشهرتا دوره چهارم مجلس شورای اسلامی دارای سه حوزه انتخابیه شامل 'بوشهر، گناوه و دیلم' ، حوزه انتخابیه دشتستان و حوزه انتخابیه رودباران شامل شهرستان های جنوبی این استان بود .

 

تا دوره چهارم 12 نماینده از سه حوزه انتخابیه استان بوشهر به خانه ملت راه یافتند که از این شمار عباس حیدری نماینده مردم شهرستان های بوشهر،گناوه و دیلم و میربهزاد شهریاری نماینده حوزه انتخابیه رودباران در حادثه انفجار دفتر حزب جمهوری اسلامی ( هفتم تیر) به خیل شهدا پیوستند.

 

بررسی نمایندگان استان بوشهر در 9 دوره گذشته مجلس شورای اسلامی نشان می دهد فقط یک نماینده زن در بین نامزدها در دوره ششم از حوزه انتخابیه دشتستان وارد مجلس شده است .

 

همچنین در 9دوره گذشته نیز نماینده فقید حجت السلام محمد حسن نبوی برای دو دوره از حوزه انتخابیه بوشهر، گناوه و دیلم ،سید کمال الدین شهریاری دو دوره از حوزه انتخابیه رودباران، محمد خواجه پور دو دوره از حوزه انتخابیه بوشهر،گناوه و دیلم ، خدانظر قاسمی دو دوره از حوزه انتخابیه دشتستان،حجت اسلام عبدالله حاجیانی دو دوره ازحوزه انتخابیه دشتی ، تنگستان ،کنگان و دیر و حجت السلام سید محمد مهدی پور فاطمی چهار دوره از حوزه انتخابیه دشتی و تنگستان به مجلس شورای اسلامی راه یافتند.

 

نمایندگان استان بوشهر در 9 دوره گذشته در مجلس شورای اسلامی

 

*دوره نخست مجلس شورای اسلامی:

حوزه انتخابیه بوشهر،گناوه و دیلم: شهید عباس حیدری

حوزه انتخابیه دشتستان: سید محمد مهدی جعفری

حوزه انتخابیه رودباران (شهرستان های جنوبی استان بوشهر): شهید میر بهزاد شهریاری

 

*دوره دوم مجلس شورای اسلامی :

حوزه انتخابیه بوشهر، گناوه و دیلم: مرحوم حجت السلام محمد حسن نبوی

حوزه انتخابیه دشتستان: حجت السلام عباس رحیمی

حوزه انتخابیه رودباران : ابراهیم یوسفی دشتی

 

*دوره سوم مجلس شورای اسلامی :

حوزه انتخابیه بوشهر،گناوه و دیلم: مرحوم حجت السلام محمد حسن نبوی

حوزه انتخابیه دشتستان: خدانظر قاسمی

حوزه انتخابیه رودباران : سید کمال الدین شهریاری

 

*دوره چهارم مجلس شورای اسلامی :

حوزه انتخابیه بوشهر، گناوه و دیلم : محمد خواجه پور

حوزه انتخابیه دشتستان : غلامرضا رازقی

حوزه انتخابیه رودباران : سید کمال الدین شهریاری

 

*دوره پنجم مجلس شورای اسلامی:

حوزه انتخابیه بوشهر،گناوه و دیلم : محمد خواجه پور

حوزه انتخابیه دشتستان : خدانظر قاسمی

حوزه انتخابیه دشتی ، تنگستان، دیر و کنگان: حجت السلام عبدالله حاجیانی

 

* دوره ششم مجلس شورای اسلامی:

حوزه انتخابیه بوشهر، گناوه و دیلم : محمد دادفر

حوزه انتخابیه دشتستان : حمیده عدالت

حوزه انتخابیه دشتی و تنگستان:حجت السلام سید محمد مهدی پورفاطمی

حوزه انتخابیه کنگان ، دیر و جم: حجت السلام عبدالله حاجیانی

 

* دوره هفتم مجلس شورای اسلامی:

حوزه انتخابیه بوشهر، گناوه و دیلم : شکرالله عطارزاده

حوزه انتخابیه دشتستان : سید عبدالمجید شجاع

حوزه انتخابیه دشتی و تنگستان: حجت السلام محمد مهدی پورفاطمی

حوزه انتخابیه کنگان ، دیر و جم: قیصر صالحی

 

* دوره هشتم مجلس شورای اسلامی :

حوزه انتخابیه بوشهر، گناوه و دیلم : غلامعلی میگلی نژاد

حوزه انتخابیه دشتستان: باتوجه به باطل شدن انتخاباب بین سید عبدالمجید شجاع و جهانشیر کدخداپور) ایوب پاپری بعنوان نماینده این شهرستان در میان دوره ای راهی مجلس شد.

حوزه انتخابیه دشتی و تنگستان : حجت السلام محمد مهدی پورفاطمی

حوزه انتخابیه کنگان ، دیر و حم : عسکر جلالیان

 

* دوره نهم مجلس شورای اسلامی :

حوزه انتخابیه بوشهر، گناوه و دیلم: عبدالکریم جمیری

حوزه انتخابیه دشتستان: حجت السلام سید مهدی موسوی نژاد

حوزه انتخابیه دشتی و تنگستان : حجت السلام سید محمد مهدی پورفاطمی

حوزه انتخابیه کنگان، دیر، جم و عسلویه : حجت السلام موسی احمدی

 

*نمایندگانی که بدلیل رد صلاحیت شانس ورود به عرصه انتخابات دریافت نکردند:

حوزه انتخابیه بوشهر، گناوه و دیلم: محمد دادفر و شکرالله عطارزاده

حوزه انتخابیه کنگان، دیر، جم و عسلویه : قیصر صالحی

حوزه انتخابیه دشتستان : حجت السلام سید مهدی موسوی نژاد، حمیده عدالت

حوزه انتخابیه دشتی و تنگستان : حجت السلام محمد مهدی پورفاطمی

 

*مشارکت مردم استان بوشهر در انتخابات مجلس شورای اسلامی به زبان آمار:


*دوره نخست مجلس شورای اسلامی : تعداد کل شرکت کنندگان 117هزارو 944 نفر 52.52درصد واجدان شرایط رای

 

* دوره دوم مجلس شورای اسلامی : تعداد کل شرکت کنندگان 179هزارو 315 نفر 65.88درصد واجدان شرایط رای

 

* دوره سوم مجلس شورای اسلامی: تعداد کل شرکت کنندگان 205هزارو 221 نفر 62.22 درصد واجدان شرایط رای

 

* دوره چهارم مجلس شورای اسلامی: تعداد کل شرکت کنندگان 226هزارو 75 نفر 56.56 درصد واجدان شرایط رای

 

* دوره پنجم مجلس شورای اسلامی: تعداد کل شرکت کنندگان 336هزارو 311 نفر 83.45 درصد واجدان شرایط رای

 

* دوره ششم مجلس شورای اسلامی: تعداد کل بوشهری های شرکت کننده در انتخابات 356هزارو 953 نفر معادل 76.23درصد واجدان شرایط رای

 

*دوره هفتم مجلس شورای اسلامی : تعداد کل شرکت کنندگان در انتخابات 340هزارو 836 نفر میزان مشارکت معادل 61درصد واجدان شرایط رای

 

* دوره هشتم مجلس شورای اسلامی : تعداد کل شرکت کنندگان در انتخابات 367هزارو 408 نفر معادل 62.2درصد جمعیت واجد شرایط رای

 

* دوره نهم مجلس شورای اسلامی : تعداد کل شرکت کنندگان در انتخابات 441 هزارو 109 نفر معادل 72.8درصد جمعت واجد شرایط رای استان بوشهر

 

در دوره دهم مجلس شورای اسلامی نیز 110نفر برای کسب چهار کرسی نمایندگی در استان بوشهر ثبت نام کردند که از این شمار پنج نفر قبل از اعلام نظر هیات اجرایی انصراف دادند و هیات نظارت نیز صلاحیت 53نفر را تایید کرد.

 

براساس آخرین آمار تاکنون 8نفر از افراد تائید صلاحیت شده در استان بوشهر از ادامه رقابت تبلیغاتی انصراف داده اند تا 46 نفر کماکان در عرصه رقابت باقی بمانند.

 

انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی و پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری هفتم اسفند ماه امسال بطور همزمان در سراسر کشور برگزار می شود.

 

استان بوشهر با یک میلیون و 32 هزارو 949 نفر جمعیت دارای چهار کرسی نمایندگی در مجلس شورای اسلامی و یک کرسی نمایندگی در مجلس خبرگان رهبری است.

از مجموع جمعیت استان بوشهر 691هزارو نفر واجد شرایط رای هستند که از این شمار بیش از 26هزار نفر آن رای اولی هستند.


نظرات کاربران
هنوز نظري براي اين مطلب ارسال نشده.
ارسال نظر

نام:

ايميل:

وب سايت:

نظر شما:

آخرین اخبار

پربیننده ترین