طراحی سایت
تاريخ انتشار: 04 آبان 1395 - 23:11
در شورای شهر چه می گذرد؟

بارگاهی: گفته شده، اسناد را به بارگاهی ندهید، چون به مردم نشان می دهد /  ۲۴ میلیارد تا در بودجه دیده نشود، هزینه کرد آن غیر قانونی است / آماره : شما وقتی می پرسید کجاست یعنی دزدی شده / شهردار: ۲۴ میلیارد در مسیر قانونی هزینه شده است / رضایی: چند نفر از اعضا با اتهاماتی بی اساس و افتراهای سنگین مواجه شده اند /  در مجلس روضه از من پرسیدند ۲۴ میلیارد کجاست / قادریان: بارگاهی ده بار پرسید ۲۴ میلیارد تومان کجاست و هیچ کس پاسخ نداد...

مرتضی رضایی: جلسه ۳۲۱ شورای شهر بوشهر، در سایه سنگین وقایع اخیر برگزار شد. این نشست که در بخش نخست آن به درخواست ها و شکایات مردم اختصاص داشت، پس از پایان نشست مردمی شورا، وارد چالش اساسی نمایندگان با یکدیگر بر سر «۲۴ میلیارد کجاست» شد. الهام بارگاهی در یک سو و علیرضا آماره و شهردار در سوی دیگر به نقد استدلال های حقوقی یکدیگر در رابطه با عملکرد خود پرداختند و در نهایت زهرا رضایی نطق مهمی در رابطه با جریان ۲۴ میلیارد کجاست انجام داد. نسیم جنوب برای رعایت انصاف و برابری طرفین، کلیه سخنان هر دو طرف را به اطلاع افکار عموم می رساند.

 

 

بارگاهی: شهرداری حق ندارد احدی از بستگان نزدیک مرا به کار بگیرد

به گزارش نسیم جنوب بارگاهی نطق خود را این گونه آغاز کرد: «صحبت هایم را می خواهم با یک سخن از مقام معظم رهبری آغاز کنم. ایشان در یکی از سخنرانی های عمومی خود گفته اند: «بعضی ها اسم مردم را می آورند ولی حقیقتا اعتقادی به مردم و مشارکت مردم ندارند. اعتمادی به مردم ندارند. بنای جمهوری اسلامی اعتقاد به مردم و اعتماد به مشارکت مردم است. وقتی مشارکت مردم و حضور در صحنه برآورده شد، مصونیت و مقبولیت نظام ایجاد خواهد شد. جناب آقای شهردار چند وقتی است در فضای رسانه ای و مجازی هجمه هایی علیه ما صورت گرفته و اتهاماتی علیه ما زده شده است. بنده تا الان هیچ درخواست شخصی از شما نداشته ام، طبق قانون هم بستگان درجه یکم اجازه ندارند در پیمانکاری شهرداری شرکت کنند و بنده هم اجازه نمی دهم. اما ما خانواده بزرگی داریم. از همین تریبون عرض می کنم به هیچ عنوان خارج از روال قانونی به هیچ یک از بستگان من پیمانکاری داده نشود. اگر کسی از بستگان من هم مراوده مالی با شهرداری دارند و خارج از روال قانونی باشد اولین کسی که مدعی شما خواهد شد خود من خواهم بود. نمی توانم به شما یا آن ها بگویم با هم ارتباطی نداشته باشید، این غلط است، اما خواهان رعایت کمال قانون در این ارتباطات مالی هستم.

 

بارگاهی: اسناد چرا در اختیار من قرار نمی گیرد؟

بارگاهی افزود: بنده به عنوان نماینده پرسش مطرح کرده ام. در خصوص مخالفت با تفریغ بودجه ۹۴ بدون خواهان مطالعه و بررسی عقبه بحث بوده ام و این نیاز به اسناد دارد که متأسفانه این اسناد علی رغم این همه تأکید ما هنوز در اختیار بنده قرار نگرفته است. در حالی که اصل ۷۶ مقرر می دارد برای شفافیت باید کلیه اسناد و مدارک در اختیار افکار عمومی قرار بگیرد، اما در حال حاضر باید بگویم که حتی در اختیار نمایندگان نیز قرار نمی گیرد و این بسیار نگران کننده است.

 

در خصوص ۲۴ میلیارد تومان و ۳۳ میلیارد تومان باید شفاف سازی صورت بگیرد

بارگاهی ادامه دارد: ما سوالی خیلی ساده پرسیدیم فلان مقدار کجاست. من انتظار نداشتم دوستان ما در شورا با بی تدبیری آن را به سمت و سویی ببرند که هجمه ای علیه شورا صورت بگیرد و افکار عمومی به سمت و سویی کشانده شود که شرایط کنونی پدید بیاید. من از عموم مردم می خواهم آرامش خود را حفظ کنند. سوال من در خطاب به شهردار بود و شهرداری باید پاسخ مقتضی را به شورا ارائه می کرد. اما متاسفانه موضوع وارد جریان دیگری شد. من نه تنها در خصوص ۲۴ میلیارد مازاد خواهان شفاف سازی هستم که از آن مهم تر در خصوص ۳۳ میلیارد تومان هزینه شده در سال ۹۳ هم خواهان پاسخگویی هستم که مشخص شود این مبالغ در کجا و به چه صورت هزینه شده است؟ عین این ۵۷ میلیارد از همه مردم گرفته شده است و باید به همه مردم پاسخ داده شود این مبالغ کجا رفته و صرف چه اموری شده است. این مبالغ در هیچ کجای بودجه سال ۹۳ و ۹۴ آورده نشده است و برای هزینه کرد آن هیچ اجازه ای از شورا گرفته نشده است و به صراحت می گویم اصل تعادل و اصل وضوح بودجه در تنظیم لوایح بودجه این دو سال رعایت نشده است. نباید از این موارد گذشت و من نمی گذرم و باید پاسخ داده شود این مبالغ کجاست.

 

بارگاهی: سیل اتهامات و تخریب است که علیه من جریان دارد

سال ۹۲ هم مرا متهم کردید که سایت پسند صحبت می کنم. در همین صحن علنی شورا چند نفر از شما بلند شدید وقتی در خصوص تیوتانگی صحبت شد و ما هشدار دادیم در خصوص آن مسئله و در نهایت هم دیدید که هزینه آن از ۳۰۰ میلیون به ۶ میلیارد تومان رسید. در جریان این ۲۴ میلیارد تومان هم سیل اتهامات و تخریب ها بود که علیه من روان شد که کارشناسی صحبت نمی کنم و حرف های من تبلیغاتی است. آن موقع ثمره نشنیده گذاشتن هشدارهای ما شد تحمیل چنین ضرر هنگفتی به شهرداری و امروز هم، چنین قانون شکنی صورت گرفته است.

 

۲۴ میلیارد تا در بودجه دیده نشود، هزینه کرد آن غیر قانونی است

وظیفه شهرداری، عمرانی و وظیفه شورا، نظارتی است و من از جایگاه نظارتی خود لحظه ای عدول نکرده و نخواهم کرد. این پول سرگردان در حساب شهرداری بوده و تا در بودجه دیده نشود، هزینه کرد آن غیر قانونی است. با این ابهامات بود که تفریغ بودجه سال ۹۴ به تصویب رسید که ما خواهان مسکوت گذاشته شدن آن بودیم. ماده ۷۹، ماده ۳، ماده ۶ در تکالیف بودجه گفته شده است. ماده ۳ تفریغ بودجه سال ۹۴ می گوید کلیه پرداخت ها، قراردادها و مجوزهای خرید باید در قالب بودجه باشد و هر گونه پرداخت خارج از بودجه ممنوع می باشد. با این سخنان نمی توانید از مسئولیت این کار غلط، شانه خالی کنید، حتی اگر بارها به مردم اطلاعات غلط بدهید. با سند، مدرک نشان می دهم که اشتباه کرده اید و تا وزارت کشور هم آن را پیگیری خواهم کرد. جواب های شما جناب شهردار برای من اصلا قابل قبول نبوده و من این را به صورت پرسش به شورا و شما تقدیم خواهم کرد. من در پایان خواهان ارسال پرونده ۵۷ میلیارد تومان سال ۹۳ به وزارت کشور هستم که تکلیف ۲۴ میلیارد تومان مازاد و ۳۳ میلیارد تومان هزینه شده بدون مجوز شورای شهر در زمان جناب آزادشهرکی و میگلی نژاد مشخص شود. هیچ یک از پاسخ های شما برای من قانع کننده نیست و باید مشخص شود ۵۷ میلیارد تومان کجاست.

 

گفته شده، اسناد را به بارگاهی ندهید، چون به مردم نشان می دهد

در پایان نطق بارگاهی، جدال های حقوقی بر سر درست یا نادرست بودن استدلال خانم بارگاهی آغاز شد. بارگاهی در بخشی از این سخنان گفت: «گفته شده اسناد اگر در اختیار خانم بارگاهی قرار بگیرد ایشان اسناد را در اختیار مردم قرار می دهند فلذا اسناد به او داده نشود. مطابق با کدام اصل قانونی و حقوقی نماینده ی مردم را و خود مردم شهر را از دسترسی به اسناد و مدارک محروم می کنید؟»

شهردار که سعی می کرد از مجادله مستقیم با بارگاهی پرهیز کند با لحن پرتأسفی گفت: «شما باعث شدید به ما تهمت دزدی بزنند». 

 

 

آماره : شما وقتی می پرسید کجاست یعنی دزدی شده 

آماره، رئیس کمیسیون بودجه هم در پاسخ به سخنان بارگاهی گفت: «من فقط یک سوال از شما دارم، آیا ۲۴ میلیارد تومان دزدی شده است؟» بارگاهی در پاسخ به این پرسش آماره گفت: «من نمی دانم تا اسناد را نبینم نمی توانم اظهارنظر کنم». آماره که از پاسخ بارگاهی برآشفته شده بود گفت: «نه بگویید! از قول شما دارند می گویند که شورا و شهرداری دزدی کرده اند. شما مقصر بودید که این اتهامات واهی علیه شورا و شهرداری وارد شده است؟ چرا مسئولیت آن را قبول نمی کنید؟ وقتی دارید می پرسید کجاست یعنی مفقود شده و موجود نیست. الان هم پرسش خود را عوض کرده اید. این دو بحث جداست. آیا ۲۴ میلیارد تومان دزدی شده؟»

بارگاهی باز بر موضع خود تأکید کرد و گفت: «من مدارک را ندیده ام و نمی توانم بگویم شده یا نشده. شما اسناد به من نمی دهید و از من می خواهید چشم بسته به گزارش تفریغ بودجه اعتماد کنم. من هم چنین کاری نمی کنم».

آماره باز پرسش خود را تکرار کرد و گفت: «پس چرا می پرسید کجاست؟ پاسخ مقتضی داده شده و در چارچوب قانون هم بوده است. شما وقتی می پرسید کجاست یعنی دزدی شده یک نفر آمده و چیزی را برده و دیگر موجود نیست. این مبلغ در حساب های شهرداری موجود بوده و کاملا محرز و مشخص است در چه روالی هزینه شده است. من فقط این سوال را از خانم بارگاهی دارم آیا ۲۴ میلیارد تومان دزدی شده است یا نشده؟ شما پاسخ این پرسش را بدهید».

 

 

شهردار: ۲۴ میلیارد در مسیر قانونی هزینه شده است

میگلی نژاد در پاسخ به سخنان بارگاهی گفت: «اسلام می گوید اصل بر برائت است مگر خلاف آن اثبات شود. اینکه شما بدون دیدن اسناد و تجزیه و تحلیل داده ها، خیلی راحت همه را به یک چوب می رانید خلاف عرف و عقل و شرع است. سال ۸۸ پس از انتخابات و وقایع آن سال، تعدادی از نماینده ها در مجلس که ما آن زمان در مجلس بودیم، در صحن شورا شعار دادند و فریاد زدند خاتمی، هاشمی، کروبی باید اعدام گردند. تعدادی دیگر از نماینده ها گفتند جناب قوه مقننه، جناب قانون گذار مگر شما در مقام قضا نشسته اید که بدون سیر روال قانونی آن و تفهیم اتهام و برگزاری دادگاه و صدور حکم، یک باره فرمان به اعدام یک عده می دهید؟ من می گویم شما در مقامی نیستید که بیایید قضاوت کنید و حکم صادر کنید که تخلف صورت گرفته است. من در خرداد ۹۴ به شهرداری آمده ام. مازاد بر درآمد ۹۳ دادگاه آمده حساب را مسدود کرده است. پول از حساب شهرداری بیرون کشیده است. وزارت کشور بابت تسهیلاتی که به شهرداری بوشهر داده است خود راسا این مبلغ را از حساب شهرداری برداشته است. آیا این تخلف است؟ تمام هزینه کرد این ۲۳ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان در مسیر قانونی آن هزینه شده است. من نمی دانم کجای کار قانون شکنی بوده که این گونه شما را برآشفته است. ریال به ریال آن مشخص است که صرف کدام بخش از دیون شده است. این مسئله به تأیید بازرس و حسابرس رسمی و قسم خورده رسیده است. چرا می پرسید کجاست؟ چرا بد سوال را مطرح می کنید تا شائبه ایجاد شود.

 

بارگاهی: استدلال شما راه گریز از قانون و نظارت را هموار می کند.

بارگاهی در پاسخ به میگلی نژاد شهردار گفت: «نظارت بازرسی و عملکرد این سازمان رافع مسئولیت نماینده نیست. اگر چیزی که شما و آقای آماره می گویید درست باشد و شهرداری برای هزینه کرد مازاد بودجه، در سال بعد نیازی به مجوز از شورا نداشته باشد، شهرداری می تواند با دست و بال باز بودجه را محدود و کمتر از حد معقول پیش بینی های درآمدی ببندد تا برای سال بعد مازاد داشته باشد و به صلاح دید خود و مستقل از شورا آن را هزینه کند. این بسیار مضحک می شود».

 

آماره: اگر صحبت بارگاهی درست است، پس در تمام سنوات و دوره های گذشته شوراها همه تخلف کرده اند.

آماره در واکنش به استدلال بارگاهی گفت: «من سوال دارم. من به خانم بارگاهی جواب نمی دهم، من با مطبوعات مصاحبه ای داشته ام که با اسناد و مدارک به زودی همه این مسائل پاسخ داده خواهد شد (اشاره آماره به مصاحبه دوم انجام شده وی با نسیم جنوب است که به زودی در اختیار عموم قرار خواهد گرفت). رویه مقدم بر قانون است. اگر عملکرد ما در سال ۹۳ به ۹۴ تخلف بوده است، پس چگونه عملکرد شوراهای قبلی مطابق با همین رویه حقوقی و قانونی صورت گرفته است و به تأیید وزارت کشور و سازمان بازرسی رسیده؟ چه پاسخی دارید که بگویید؟ اگر رویه شوراهای قبلی همین بوده چرا تا کنون هیچ شکایتی از شورا در دوره های قبلی ثبت نشده است؟ چه پاسخی دارید؟ در هیچ دوره ای از شش سال گذشته مازاد درآمد سال قبل در بودجه سال بعد آورده نشده و در کلیه این سال ها وزارت کشور تأیید کرده است. چرا؟ چون دقیقا طبق قانون رفتار شده است». 

این استدلال های حقوقی در برابر هم و عدم کوتاه آمدن و اقناع یکی در برابر استدلال دیگری باعث شد که جو بسیار متشنج شده و مجادلات آماره و بارگاهی در خصوص بندهای قانونی اوج گیرد. استدلال های حقوقی طرفین و تفاسیر خاصی که از قانون واحد ارائه می کند عملا به هسته اصلی مباحثه میان طرفین تبدیل می شود که در نهایت با مدیریت رئیس شورا جو آرام شد تا زهرا رضایی نطق کند.

 

 

زهرا رضایی: بارگاهی روال قانونی سوال از شهردار را رعایت نکرد

به گزارش نسیم جنوب زهرا رضائی در نطق خود اظهار داشت: من ابتدا می خواهم مطلبی خدمت خانم بارگاهی عرض کنم. اول اینکه هر عضو شورا حق سوال دارد. باید حساسیت نسبت به این مسائل وجود داشته باشد و شهرداری و شورای شهر هم نباید بدشان بیاید. اما وقتی من به عنوان عضو شورا سوالی در خصوص عملکرد شهردار دارم و هنگامی که در همه زمینه ها به بندهای قانونی استناد می کنم باید برای سوال کردن هم قانون را رعایت کنم، سوال مکتوب را به هیئت رئیسه تسلیم کنم، هیئت رئیسه به شهردار ابلاغ کند، شهردار ده روز زمان دارد تا پاسخگویی انجام دهد و بعد اگر من قانع نشدم مراحل بعدی اجرا شود. بنده شما را به عنوان خواهر خود می شناسم و دردهای شما را قبول دارم. شما خانم پاک و بی آلایش و دلسوزی هستید و این را بدون شعار می گویم. ولی بگذارید صریح و بی تعارف عرض کنم که حضرت عالی روال قانونی سوال از شهردار در این مورد را رعایت نکردید. این سوال باید مکتوب می شد؛ ولی قبل از این که این سوال به دست هیئت رئیسه و شهردار برسد، با صدای شما در فضای مجازی پخش شد. عواقبی که این سوال و نحوه پرسش شما برای منِ عضو شورا داشت واقعا دردناک بود. من بارها به عنوان یک عضو شورا در خانواده، سطح شهر، دانشگاه، محل کار و هر کجا که فکر کنید از من می پرسیدند که چرا شما سکوت کرده اید، چرا شما چیزی نمی گویید؟ من پرسش شما و درد دل شما را زیر سوال نمی برم و می دانم خیرخواه شهر خود هستید، ولی شیوه کار شما خارج از روال قانونی بود و بازخورد و پاسخی که جامعه از کار شما به ما داد این بود برخی از اعضا به دزدی محکوم شدند، برخی به بی خیالی متهم شدند و برخی هم به ندانم کاری و بی سوادی محکوم شدند. ما از حواشی این سوال ناراحت شدیم و برای ما هم بسیار سخت بود. شما که این همه به بندهای قانونی استناد می کنید باید در این زمینه هم مستند به قانون عمل می کردید.

 

رضائی: چند نفر از اعضا با اتهاماتی بی اساس و افتراهای سنگین مواجه شده اند

رضائی افزود: «خانم بارگاهی! من قلبا به شما علاقه زیادی دارم و می دانم نیت خیر دارید و دلسوز هستید و می خواهید وظیفه نظارتی خود را انجام دهید و در این زمینه بنده حتی سر سوزنی شک ندارم و هر کس که گفته تبلیغاتی بوده و مسائلی از این دست را من قویا رد کرده ام. اما عزیز من! شما جوری رفتار کرده اید که چند نفر دیگر از اعضا با اتهاماتی بی اساس و افتراهای سنگین مواجه شده اند و حقوقی از اعضا ضایع شد. ماها آدم های بی خیالی نیستیم آن گونه که در فضای رسانه ای، مجازی و افکار عمومی عده ای ما را به آن متهم کردند. ما هم دلسوز این شهر هستیم و می خواهیم امور در چهارچوب قوانین آن پیش برود و شهر توسعه پیدا کند، من ۲۸ سال کار اداری کرده ام. می دانم در پاره ای از موارد باید هماهنگی صورت بگیرد که کارها پیش برود و با این رویه ها فقط روال جاری مختل می شود و آسیب به همه می رسد.

 

 در مجلس روضه از من پرسیدند ۲۴ میلیارد کجاست

کسی اسم مرا نیاورده که دزدی کرده. اما فرقی هم نمی کرد؛ همین که کل شورا زیر سوال رفت من هم زیر سوال رفته ام. من در مجلس خانوادگی و روضه ای بودم که از من پرسیدند ۲۴ میلیارد کجاست، من سعی کردم توضیح بدهم که اسناد بررسی شده و تخلفی صورت نگرفته، یک باره پیرزنی به من گفت ما عادت داریم غارتمان کنند (اُمُخته ایم چیامون بُدزدن). کسی دیگر نمی تواند این آدم و هزار آدم مثل ایشان را با مسائل تخصصی و فنی حقوقی قانع کند که خلافی صورت نگرفته است. حتی لحن شورایاری ها هم با ما عوض شده است و آن جایگاه سابق را در نزدشان نداریم.»

این سخنان رضایی در خطاب به بارگاهی با واکنش های وی و دیگر اعضا مواجه شد. جو جلسه بسیار متشنج بود. بارگاهی با رد سخنان رضایی قائل به این بود که بارها پرسش خود را به هیئت رئیسه تقدیم کرده است و در صحن علنی و غیرعلنی این مسئله را جویا شده ولی کسی پاسخ او را نداده است. تنش در کلام طرفین بالا بود. مجددا تفاسیر مختلف از قوانین واحد سر برآورد و رئیس خواهان ارائه گزارش مکتوب بارگاهی در خصوص سوال از شهردار شد. 

 

 

قادریان: بارگاهی ده بار پرسید ۲۴ میلیارد تومان کجاست و هیچ کس پاسخ نداد

به گزارش نسیم جنوب غلامرضا قادریان عضو با سابقه شورا در اوج تنشی که میان اعضا و استدلال های حقوقیشان درگرفته بود، این رفتار با بارگاهی را محکوم کرد و گفت: «چرا می گویید نگفته است؟ چرا می گویید روال را طی نکرده؟ در رابطه با اسناد الان چند روز است که می گوید. شما اسناد را چرا به او نمی دهید؟ ده بار گفت که بگویید ۲۴ میلیارد تومان کجاست، هیچ کس پاسخش را نداد. وقتی فریاد کشید که این مبلغ را کجا هزینه کرده اید و به مردم گفت، حالا هجمه، علیه اش راه انداخته اید. چرا الان تکذیبش می کنید و می گویید که نخواسته و نگفته. این رفتار صحیح نیست». 

شورا بعد از یک ساعت کشاکش میان اعضای شورا با یکدیگر بر سر تفاسیر حقوقی از قوانین شورا، بدون این که هر طرف توانسته باشد طرف دیگر را قانع کند و مشخص شود حق به جانب کدام سوی این مجادله حقوقی است، خاتمه یافت.

 

 

الهام بارگاهی:

* شهرداری حق ندارد احدی از بستگان نزدیک مرا به کار بگیرد

* در خصوص ۲۴ میلیارد تومان و ۳۳ میلیارد تومان باید شفاف سازی صورت بگیرد

سیل اتهامات و تخریب است که علیه من جریان دارد

۲۴ میلیارد تا در بودجه دیده نشود، هزینه کرد آن غیر قانونی است
گفته شده، اسناد را به بارگاهی ندهید، چون به مردم نشان می دهد
علیرضا آماره :
 اگر صحبت بارگاهی درست است، پس در تمام سنوات و دوره های گذشته شوراها همه تخلف کرده اند.
* شما وقتی می پرسید کجاست یعنی دزدی شده 

میگلی نژاد شهردار:
۲۴ میلیارد در مسیر قانونی هزینه شده است
زهرا رضایی:
بارگاهی روال قانونی سوال از شهردار را رعایت نکرد

چند نفر از اعضا با اتهاماتی بی اساس و افتراهای سنگین مواجه شده اند

 در مجلس روضه از من پرسیدند ۲۴ میلیارد کجاست

 

غلامرضا قادریان:

بارگاهی ده بار پرسید ۲۴ میلیارد تومان کجاست و هیچ کس پاسخ نداد


نظرات کاربران
قق بيش از 8 سال قبل گفت:
درود بر غلامرضا قادریان
بلاخره همانند اول انقلاب که در کنار مردم بوده اند.
الحمدالله دوباره در کنار مردم قرار گرفتند.
دانشجوی بوشهری بيش از 8 سال قبل گفت:
ممنون از گزارش بسیار بی طرفانه و عالیتون،همه چیز عیان است،عده ای در خلوت ان کار دیگر می کنند و چون به منبر میرسند دم از اصلاحات و مردم و نظر جمع میزنند. مگر غیر اینست که شورا ایجاد گردید که مردم شفاف تر از قبل و البته پویاتر در امور شهر درگیر بشن؟ مگر غیر اینست که صلاح هیچ جامعه ای رو غیر از مردمش کس دیگه ای نمیدونه؟ اصلا مو با نامه محرمانه و خیلی محرمانه تو این سطح مشکل داروم!! مردم باید بدونن و هرکس تو این راه قدم میزاره و شفافیت بیشتر می خواد کارش درسته اصلا بزار همه بگن تبلیغاتیه بذار همه بگن پوپولیستیه بذار همه انگی بچسبونن نباید ترسید ثابت قدمتر فریاد رو بلندتر کرد.یه نماینده ای اصلا اصالتا از یه کشور دیگه داره از نماینده به قوله خوش بومی دلسوزتر و کارشناسانه تر حرف و عمل میکنه. امان از هجمه ها نباید ترسید و این مطالبه عمومی باید پاسخ داده بشه، شرم به کسایی که حرف از ازادی میزنن و تو خلوت.. ،نمونه این حرکات و ایستادگی ها رو قبلا هم دیدیم ازت. درود بر تو ایراندخت اصلاحات ما مردم بوشهر از کسی که شجاعانه در مقابل تخلفات ایستاده حمایت خواهیم کرد. بوشهر همه دیارم همیشه زنده باد
دانشجوی بوشهری بيش از 8 سال قبل گفت:
راستی فقط یه چیزی که عیانه و اشکار اینه که اقای اماره و خانم رضایی مثه اینکه اصلا تو جریان نیستن خودشون جوابه خودشون رو میدن بعد همونو سوال میکنه خیلی سردرگم و قاطی صحبت کردن و اقای برزگرزاده هم که رفتارش داره کاریزماتیک و مثه جواب اقای لاریجانی میشه و جایگاه خودشو فراموش کرده خانم بارگاهی رو بی خیال مو به عنوان یه بوشهری سوال داروم: ۲۴ میلیارد کجاست؟ محض اطلاع کسیو دزد نکردوم فقط گزارش می خوام مکتوب و رسمی. **هیچ وقت یه بوشهری رو تهدید نکن** لطفا طرفین بحث هم هیچ کدوم از خون شهدا و ایثارگران و جانبازان و دیگر عزیزان راه حق مایه نذارن و سو استفاده نکنیم از این عزیزان و بدون طفره رفتن فقط به وظیفشون که پاسخ گویه بپردازن نترسین تا اونجا که مو خوندم خانم بارگاهی کسی رو دزد یا خاطی خطاب نکره از جو متشنج دوری کرده و پاسخ گو باشن مگر اینکه از این جو سودی میبرید؟! خدا پشت و پناه هممون باشه
بهار بوشهر بيش از 8 سال قبل گفت:
ممنونم از گزارش شفافتون از شورا
درود بر سرکار خانم بارگاهی و جناب قادریان درود
ارسال نظر

نام:

ايميل:

وب سايت:

نظر شما:

آخرین اخبار

پربیننده ترین