سایت هامون
    بنا
    دشتستان نیوز
    طراحی سایت
تاريخ انتشار: 17 مهر 1396 - 05:36

ریاست جمهوری دوازدهم، بی گمان مرهون و مدیون زحمات شبانه روزی جوانان بی ادعا، فکور و امیدوار به آینده بود که در سراسر کشور مسیر عقلانیت را برگزیدند و یگانه راه رسیدن به آرمانها و مطالبات خود را صندوقهای رأی اعلام کردند. بی هیچ گمان و تردیدی بهانه برای ناامید شدن و بی تفاوتی پیشه کردن برای ...

ستاد جوانان و دانشجویان دکتر  روحانی در استان بوشهر بیانیه ای را خطاب به استاندار جدید اين استان منتشر کرد.

در متن این بیانیه آمده است:

 

بنام خدا 

پیروزی درخشان حسن روحانی در انتخابات 

ریاست جمهوری دوازدهم، بی گمان مرهون و مدیون زحمات شبانه روزی جوانان بی ادعا، فکور و امیدوار به آینده بود که در سراسر کشور مسیر عقلانیت را برگزیدند و یگانه راه رسیدن به آرمانها و مطالبات خود را صندوقهای رأی اعلام کردند. بی هیچ گمان و تردیدی بهانه برای ناامید شدن و بی تفاوتی پیشه کردن برای نسل جوان در انتخابات گذشته کم نبود؛ اما آنچه نمود یافت خردمندی و عقلانیت مدنی بود که معنای عمیق «عدم بازگشت به عقب» را دریافته و اجازه نداد کشور در دست ماجراجویان و عقل ستیزانی در افتد که بر هزینه‌های سنگین و مخرّب سیاست‌هایشان نام «برکت» می‌گذارند. اتکای به همین خردورزی و عقلانیت و مسئولیت‌پذیری در میان جوانان بود که شعار جوانگرایی را مبدل به یکی از محوری‌ترین شعارهای ریاست محترم جمهور، دکتر حسن روحانی نمود.

بر این اساس ستاد جوانان روحانی در استان بوشهر بر خود لازم می‌داند ضمن پاسداشت زحمات استاندار پیشین، دغدغه‌های خود را در آستانۀ انتخاب استاندار جدید با شفافیت مطرح بدارد؛ دغدغه‌ها و مطالباتی که نه تنها بر اساس یک حق شکل گرفته، بلکه مسئله‌ای است که در میان‌مدت و درازمدت با امنیت ملی کشور مرتبط می‌شود. چرا که امنیت ملی در یک کشور ساخته و پرداختۀ نیروهای انسانی ماهری است که هم از سطح تحصیلات عالیه برخوردار بوده و هم از تجربه کافی در عرصه‌های مختلف مدیریتی بهره مند باشد. عدم توجه به نقش جوانان در فرایندهای تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری در مدیریتهای میانی و کلان استانی و ملی نسلی را بار می‌آورد که فاقد انباشت تجربیات مدیریتی بوده و در آینده‌ای نه چندان دور با خارج شدن نسل کنونی از رده‌های مدیریتی سازمانی مخاطرات جدی برای کشور می‌تواند ایجاد کند. از سوی دیگر شکل گیری یأس و ناامیدی دوباره در جوانانی که برای تغییر و اصلاح شرایط کلی و جزئی کشور به دکتر حسن روحانی رأی داده‌اند، می‌تواند با خلق سرخوردگیها، بنیانهای مشروعیت نظام و ثبات سیاسی کشور را در آینده‌ای که چندان دور نخواهد بود زیر سئوال برده و بر شکافهای نسلی و مشروعیت بیافزاید که تبعات سنگینی می‌تواند برای امنیت ملی و ثبات نظام سیاسی کشور پدید آورد. لذا به نظر می‌رسد مسئلۀ جوانگرایی در کوتاه مدت اگرچه یک شعار تبلیغاتی و انتخاباتی است، اما در آیندۀ میان مدت و دراز مدت مبدل به مسئله اساسی در امنیت ملی کشور خواهد شد.

به همین منظور ستاد جوانان دکتر حسن روحانی در بوشهر سه اولویت اساسی استاندار آیندۀ استان را در راستای شعار راهبردی و بنیادین جوانگرایی در این استان، در سه محور زیر ارزیابی می‌نماید:

1- وعده‌های ریاست جمهور

آنچه بیش از هر چیز دیگر امید جوانان را به عنوان یکی از مهم‌ترین سرمایه‌های اجتماعی در آیندۀ پیش رو تهدید می‌کند، عدم پایبندی مسئولین استانی و مدیران منتخب در ارگان‌های مختلف به شعارها و برنامه‌های دکتر حسن روحانی در ایام انتخابات و عدم اعتنا و پیگیری مطالبات عموم جوانان حامی روحانی خواهد بود. لذا با توجه به اهمیت خدشه ناپذیر عهدهای بسته شده میان دولت و ملت، توجه ویژه برای تحقق آن وعده و ترسیم حرکت مسئولین استانی بر اساس آن، مهم‌ترین مطالبه از استاندار آینده خواهد بود.

2- اشتغال

استان بوشهر به عنوان یکی از ثروتمندترین استانهای کشور ظرفیتهای عظیمی از فرصت‌ها را در دل خود نهفته دارد. استان بوشهر دارای عظیم‌ترین ظرفیتها در حوزۀ شیلات، کشاورزی، صنایع دریایی، گمرکات و تجارت، توریسم و گردشگری و همچنین ایستاده بر کرانه‌های قلب و قطب انرژی کشور و بلکه انرژی دنیا است. اما متأسفانه به دلیل ساختارهای معیوب و نبود نقشه‌های راه کلان این ظرفیتها مبدل به توسعۀ پایدار و ایجاد اشتغال برای جوانان بوشهری نشده است. برخی از فرصت‌های شغلی به تعبیر نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی به واسطۀ دست‌های پنهان غیر پاسخگو تماماً در اختیار نیروهای خارج از استان قرار می‌گیرد که به خلق احساس تبعیض و بی عدالتی بسیار گسترده در میان جوانان استان بوشهر منجر شده است. از سوی دیگر جوانان حامی روحانی به خاطر رویکردهای امنیتی ناصواب و فزاینده به صورت مضاعف از حقوق بدیهی و برابر با دیگران برای احراز یک شغل محروم می‌شوند. حل شایسته و بنیادین این مسئله از مهمترین خواسته‌ها و مطالبات جوانان در مقطع کنونی از استاندار آیندۀ بوشهر ارزیابی می‌گردد.

3- تحول مدیریت

جوانان استان بوشهر در حالی وارث مشکلات متعدد می‌شوند که خود در پدید آمدن آن مشکلات هیچ نقشی نداشته‌اند. سیستم ناکارآمد مدیریتی، عدم شفافیت‌های اداری و مالی، عدم پاسخگویی شایسته و عدم قانونگرایی ملازم با توسعه قسمت عمده‌ای از مشکلات کنونی را رقم زده است. نیاز امروز استان بوشهر ایجاد یک تحول عمیق اداری در نحوۀ مدیریت استان است. در این راستا و بر اساس وعده‌های انتخاباتی ریاست محترم جمهور توقع صریح جوانان حامی روحانی که خانه در دل اصلاحات دارند از مقام ارشد استان آن است که ضمن پاسداشت و گسترش آزادی‌های مشروع و حقوق مصرح ملت در قانون اساسی کشور که خود زمینه ساز توسعه خواهد شد، فضا را برای تحول مدیریتی استان فراهم آورد. ضمن اینکه در راستای شعار جوانگرایی، این ستاد قائل به آن است که با توجه به مقدمۀ پیش گفته، نگرش و برنامۀ ویژه‌ای برای حضور جوانان در رده‌های مدیریتی استان در دستور کار قرار گرفته و مقدمۀ گذار بین‌النسلی ایجاد گردد.

از سوی دیگر جا دارد استاندار آیندۀ بوشهر این مسئله را در نظر آورد که بنا به تجربیات تلخ سال‌های اخیر، بیم آن می رود ثمرۀ جوانگرایی در استان بوشهر، بر سر کار آمدن «دسته‌ای» شود که کمترین نسبتی با اصلاحات و جریان اعتدال نداشته و در ایام انتخابات با نزدیکی به مراکز خاص قدرت در ستادهای رقیب دکتر حسن روحانی فعال بوده و در تخریب و اهانت و سیاه نمایی علیه دکتر روحانی و جبهۀ اصلاحات از هیچ منکر و دروغی رویگردانی نداشته‌اند. پیشاپیش باید متذکر شد هیچ استدلال و توجیهی در به کار گیری نیروهایی که ضدیت خود را با منش و روش اعتدال و اصلاح اعلام کرده‌اند برای جوانان خدّوم اصلاح طلب و حامی روحانی قابل پذیرش نیست و در حالی که تهدیدات و تضییقات خنثی کردن توطئه‌های خرد و کلان علیه دکتر حسن روحانی در همۀ این سالها متوجه جوانان حامی وی بوده است، میوه و بار این درخت رشد یافته که انتصاب استاندار همسو با دولت در استان بوشهر از آخرین برکات آن است، نصیب جناح رقیب گشته و بار دیگر جوانان متعهد و شایستۀ جبهۀ اصلاح و اعتدال به چوب ندانم‌کاریها رانده و انکار شوند و بر این اجحاف، صد دلیل ناموجه و مسئولیت گریز اقامه گردد.

در پایان بایدتاكيد نمود این روزها بیش از هر روز دیگر به اتحاد و انسجام و نزدیکی دل‌ها نیازمندیم. امیدواریم استاندار آیندۀ بوشهر با همت عالی و بهره گیری از خرد جمعی و درایت و هوشمندی لازم همۀ نیروهای مولد و سازنده در استان را گرد هم آورده و خود سکاندار استان به سمت توسعه، عدالت و حکومت قانون شده تا با تحقق برنامه‌های دولت، فرصت رشد و بالندگی روز افزون استان بوشهر فراهم آید.

 

مهر ١٣٩٦

ستاد جوانان و دانشجویان دکتر روحانی در استان بوشهر

برچسب ها:
بوشهر

نظرات کاربران
هنوز نظري براي اين مطلب ارسال نشده.
ارسال نظر

نام:

ايميل:

وب سايت:

نظر شما:

آخرین اخبار

پربیننده ترین