طراحی سایت
تاريخ انتشار: 05 دي 1396 - 10:43
جوابیه روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان بوشهر

استان بوشهر به دليل وجود ذخـاير نفـت و گـاز و صـنايع گسـترده دولتـي و خصوصي از قبيل پتروشيمي، نیروگاه اتمی همچنـين دستر سـي بـه آبهاي آزاد و بين الملي، وجود صنعت توريسـم و گردشگري، از يك سو بهترين زمينه را براي توسعه كمـي و كيفـي مطبوعات دارد و از سوي ديگر بيشترين نياز به مطبوعات محلي...

جوابیه روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان بوشهر به مطلب شهروند محترم آقای علی اسماعیلی در هفته نامه نسیم جنوب.

 

استان بوشهر به دليل وجود ذخـاير نفـت و گـاز و صـنايع گسـترده دولتـي و خصوصي از قبيل پتروشيمي، نیروگاه اتمی همچنـين دستر سـي بـه آبهاي آزاد و بين الملي، وجود صنعت توريسـم و گردشگري، از يك سو بهترين زمينه را براي توسعه كمـي و كيفـي مطبوعات دارد و از سوي ديگر بيشترين نياز به مطبوعات محلي كارآمد، حرفـ ه اي و توسـعه نگـر درآن احساس ميشود. از آنجایی که مطبوعات محلی مکمل مطبوعات سراسری هستند و شروع و آغاز پیشرفت در هر منطقه‌ای تا حد زیادی به رشد و توسعۀ مطبوعات آن منطقه بستگی دارد .نشريه هاي محلي در صـورت دارا بـودن امكانـات مـالي و فنـي ، نيـروي انسـاني متخصص و حرفه اي و بهره گيري از اصول علمي روزنامه نگاري ميتوانند تاثير مسـاعد و مثبتي برتوسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي داشته باشند (زارع، 1386: 31 ). اما با سهولت کار در ثبت تقاضای نشریه وپایگاه های خبری وکوتاه شدن دوره صدور مجوز شاهد رشد 69% رسانه های محلی استان طی چهار سال اخیر هستیم به گونه ای که انتظار هفت ، هشت ساله برای صدور مجوز نشریه به مدت دوتا سه ماه کاهش یافته است؛ در این میان متاسفانه شاهد درخواست هایی هستیم که درآنها همه ابعاد، اقتصادی ، تامین کادرقوی وحرفه ای ، زمینه تولید محتوا و دوره انتشار متناسب توان هرمدیرمسئول دیده نشده بود و منتهی به صدور مجوزهایی شده که هرفرد تنها با پرکردن فرم های درخواست از طریق سامانه توانسته است صاحب نشریه شود از سوی دیگر دولت تدبیر و امید درکنار همه حمایت ها و تسریع وتسهیل فرایندکارصدور مجوز نشریه خواستار انتشار منظم تمامی نشریات است یعنی نشریه ای که دوره انتشارخود را متناسب با توان خود انتخاب نکرده و هفته نامه را به صورت ماهنامه منتشرمی کند یا به کلی منتشرنمی کند طبق ماده 16 قانون مطبوعات از طریق سامانه جامع رسانه های کشور و با رای هیات نظارت برمطبوعات لغو امتیاز می شود. طبق تعریف قانون مطبوعات باید هر روزنامه 250 باردر سال ، هفته نامه 50 بار در سال ، ماهنامه 12 بار در سال و فصلنامه 4 بار در سال منتشر شوند و اگر تا نصف این تعداد هم منتشر شوند لغو امتیاز نمی شوند ولی اگر از نصف خارج شود سامانه وضعیت را شناسایی نموده و با رای هیئت نظارت بر مطبوعات یا تغییر وضعیت می شوند یا مشمول ماده 16 خواهند شد اما به رغم مقصربودن صاحبان نشریات استانی در عدم انتشار یا انتشار نامنظم وعدم اعلام وصول به موقع (که ازطریق سامانه جامع رسانه های کشور انجام می شود) باپیگیری هایی که از سوی مدیرکل فرهنگ وارشاد اسلامی استان انجام می شود شاهد ارائه مهلت و پیگیری جهت تمدید مجوز نشریات لغو شده هستیم .لازم به توضیح است تا قبل از راه اندازی سامانه جامع رسانه های کشور هیچ گاه مدیران رسانه ای به خاطر ندارند که شفافیتی درپرداخت یارانه یا میزان دریافت آگهی ها درمعاونت مطبوعاتی وجودداشته باشد .اما از طریق این سایت مبلغ یارانه پرداختی ومیزان تعلق آگهی های دولتی به صورت کاملا شفاف و علنی اعلام می شود و کمترین اتفاق این است که هرنشریه می داند خود و رقیبش چه میزان یارانه وآگهی دریافت کرده و پرداخت ها براساس چه ضوابط وقوانینی بوده است همچنین سهم هر نشریه از یارانه معاونت مطبوعاتی بر اساس محاسبه ضریب کمی و کیفی نشریات بوده و صرفا از طریق سامانه محاسبه می شود. و اگر سهم نشریاتی از یارانه کم بوده، می تواند ناشی از عمل نکردن به شرایط یا ویژگی هایی باشد که برای آنها تعریف شده است. (جهت دریافت اطلاعات بیشتر به سایت جامع رسانه های کشور مراجعه شود). اما اینکه نشریات محلی استان ساختار اقتصادی ضعیفی دارند علت را باید در عواملی چون:

1-بحران مخاطب وعدم حرکت باذائقه مخاطب محلی

2-حمایت های دولتی که بخشی از آن مربوط به توزیع آگهی های دولتی است.

3-نبود برنامه ریزی برای رشد اقتصاد رسانه ازسوی تشکل صنفی مطبوعات محلی استان (خانه مطبوعات و رسانه استان بوشهر)

4-ورود رقبای قدرتمندی چون رسانه های اینترنتی وتولید اخبار که اقبال عمومی برای نشریات محلی راتحت تاثیر خود قرارداده است .

5-افزایش تعداد نشریات که موجب تقسیم امکانات شده است .

ازمیان موارد مطرح شده به بند 2 که شامل حمایت های دولتی وتوزیع آگهی های دولتی است می پردازیم: به استناد قانون نشریه ای می تواند از آگهی دولتی برخوردارشود که شش ماه از انتشار منظم آن گذشته باشد و پس از آن هم به طور منظم منتشر شود.

از سویی میزان آگهی های دولتی که اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی استان دریافت می کند به دلایل به شرح زیر کاهش چشمگیرداشته است.

1-خروج آگهی های نفتی ، گازی ، پتروشیمی از سبد توزیع آگهی فرهنگ و ارشاد (علی رغم پیگیری های بسیاراز سوی اداره کل و وزارتخانه هنوز منجر به بازگشت این آگهی ها به سبد توزیع این وزارتخانه نشده است و نشریات محلی مستقیم و زیر تعرفه دولتی مصوب وزارت فرهنگ و ارشاد آگهی های نفتی گازی و پتروشیمی را از شرکت ها دریافت می کنند)

2-علی رغم رعایت عدالت و نوبت درتوزیع آگهی ها ازسوی اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی ( توزیع آگهی از سال 95 از طریق سامانه صورت می گیرد) اما ادارات دولتی طبق بند 5 ماده 2 اهداف و وظایف وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی که موظف هستند آگهی را جهت انتشار به این اداره تحویل نمایند، راسا اقدام به سفارش آگهی با قیمت پیشنهادی، و زیرتعرفه دولتی نموده و مدیران مسئول نیز می پذیرند. اگرآگهی از طریق این اداره کل توزیع شود یقینا با تعرفه دولتی درمطبوعات انتشار یافته وطبق نوبت توزیع خواهد شد که از تضییع حقوق سایر نشریات جلوگیری خواهد شد.

لازم به توضیح است انتشار بسیاری از آگهی هایی که درسالهای قبل ، مطابق قانون می بایست در روزنامه کثیر الانتشار انجام می شد به سمت روزنامه های محلی استان (پیام عسلویه و بامداد جنوب) سوق داده شد واین توزیع کاملا عادلانه بین دو روزنامه استان انجام می شود .(این آگهی ها شامل فقدان سند. ، سند مالکیت ، ابلاغ اجرائیه ، دادنامه ، ابلاغ اخطاریه...... بوده همچنین آگهی های ثبت وتاسیس شرکتها که از طریق اداره ثبت به روزنامه رسمی کشور ارسال می شود.)

3- افزایش تعداد نشریات که رشد 69 درصدی داشته تقسیم آگهی ها را بیشتر نموده و سهم هر نشریه از آگهی ها را تقسیم می نماید.

جهت رونق هرچه بیشتر نشریات محلی می توان راهکارهایی به شرح زیر ارائه نمود:

1-هم افزایی حاصل از پیگیری های هرچه بیشتر مسئولین عالی رتبه استان و وزارت فرهنگ و ارشاد همراه با پیگیری های اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی در زمینه بازگشت آگهی های نفتی به سبد توزیع آگهی می تواند به ثمر بنشیند.

2- ذیحسابان دستگاه های دولتی فاکتور نشریاتی که بدون (م الف) فرهنگ و ارشاد توزیع شده و مستقیم از سوی اداره دولتی سفارش آگهی صورت گرفته مورد تایید قرار ندهند.

3- خانه مطبوعات و رسانه استان که تنها انجمن صنفی مطبوعات استان می باشد باید خیلی قوی وارد عمل شده چرا که درکشور های دارای رسانه های قوی نقش تشکل های صنفی مطبوعات درحمایت از مطبوعات بسیار پررنگ بوده و با برنامه ریزی مناسب زمینه رشد اقتصاد رسانه های استان را فراهم می نمایند بنابراین یکی از اقدامات خانه مطبوعات می تواند متعهد ومقید نمودن مسئولین نشریات محلی به قانون تعرفه ها باشد چرا که برخی از این افراد با دریافت آگهی زیر تعرفه عملا حقوق سایر نشریات محلی را پایمال می کنند . وقتی آگهی دولتی عملا از طریق سازمانهای دولتی به طور مستقیم توزیع می شود ونشریات محلی نیز آگهی را باقیمتی پائین تر ازمبلغ مصوب چاپ می کتند نمی توان انتظار بهبود وضعیت را پیش بینی کرد.

4-مطبوعات محلی می بایست با برنامه ریزی درست و با توجه به سلیقه مخاطب پیش روند تا بتواند مورد اقبال مردم استان واقع گردند.

ذکر این نکته لازم است که در تمام سالها و هم اکنون مبنای لغو مجوز ها استناد به ماده 16 قانون مطبوعات و از طریق هیئت نظارت بر مطبوعات انجام می شود در زمینه حمایت های اداره کل در توزیع آگهی های دولتی و یارانه های حمایتی بدون هیچ گونه سوگیری و کاملا مطابق مقررات عمل نموده در زمینه پیگیری بازگشت آگهی های نفتی همچنین در تمدید مهلت و پیگیری بازگشت مجوز نشریات  نیز در زمینه شفاف سازی از هیچ کوششی دریغ ننموده است . اما به دلیل بیان واقعیت هایی همچون ضرورت تحویل باقیمانده حساب خانه مطبوعات محلی استان بوشهر (که در تاریخ 31/2/91 لغو مجوز شد) به خانه مطبوعات جدید و بازگشت حق مدیران مسول به حساب آنها اینگونه مورد اتهام قرار می گیرد امید است نشریات محلی استان با در پیش گرفتن رویه نقد منصفانه برای احقاق حق خود تلاش نمایند.

برچسب ها:
ارشاد

نظرات کاربران
هنوز نظري براي اين مطلب ارسال نشده.
ارسال نظر

نام:

ايميل:

وب سايت:

نظر شما:

آخرین اخبار

پربیننده ترین