طراحی سایت
تاريخ انتشار: 18 اسفند 1400 - 11:33

دکتر عبدالرسول هاشمي: با وجود قدمت تاريخي شهر بوشهر، شکل گيري اين شهر را بايد دستاورد دوران مدرنيسم به حساب آورد. حضور کشورهاي استعمارگر و در راس آنها انگلستان اين بندر را به شهري فرامنطقه اي و فرامحلي تبديل کرد. با توسعه بندر بوشهر مظاهر مدرنيته نيز در اين شهر رونق گرفت و شهر اولين ها شد. در اين ميان اما آن چه قابل توجه است مهاجرت اقوام و گروه هاي متعدد قومي، زباني و ديني و مذهبي به منظور کار و تجارت و اسکان آنها در مجاورت هم در شبه جزيره اي کوچک بود....

بوشهر؛ شهري کوچک اما با فرهنگ مدارا

نسیم جنوب - دکتر عبدالرسول هاشمي: با وجود قدمت تاريخي شهر بوشهر، شکل گيري اين شهر را بايد دستاورد دوران مدرنيسم به حساب آورد. حضور کشورهاي استعمارگر و در راس آنها انگلستان اين بندر را به شهري فرامنطقه اي و فرامحلي تبديل کرد. با توسعه بندر بوشهر مظاهر مدرنيته نيز در اين شهر رونق گرفت و شهر اولين ها شد. در اين ميان اما آن چه قابل توجه است مهاجرت اقوام و گروه هاي متعدد قومي، زباني و ديني و مذهبي به منظور کار و تجارت و اسکان آنها در مجاورت هم در شبه جزيره اي کوچک بود. همين تنوع گروه هاي مهاجر و زيست جمعي آنان فرهنگ مردم بوشهر را به فرهنگ تسامح، بردباري و مدارا تبديل کرد. تسامحي که لازمه زندگي شهري است.

اما حکايت توسعه يافتگي بوشهر متفاوت است. هر چند يکي از ابعاد توسعه، توسعه فرهنگي است که در اين ميان فرهنگ مدارا و ويژگي بوشهر به عنوان قطب ادبيات معاصر از وجوه متمايز آن است، اما از لحاظ شاخص هاي اقتصادي و کالبد شهري، بوشهر نسبت به ديگر شهرهاي مشابه با توجه به قدمت خود عقب تر نشان مي دهد. به گمان من اين موضوع نه ناشي از خلق و خوي مردمان و نه حتي آب و هوا نامساعد دارد. تنها يک علت اصلي مي توان براي کمتر توسعه يافتگي بوشهر ذکر کرد و آن تمرکزگرايي و توسعه نامتوازن در کشور است. علتي که در تمام مناطق و نواحي مرزي و دور از پايتخت نيز وجود دارد و تا اين مسئله حل نشود معجزه خاصي در پيشرفت و گسترش بوشهر همانند ديگر مناطق دور از مرکز روي نميدهد.    

(هفته نامه نسیم جنوب - سال بیست و چهارم، شماره ۹۵۵)


نظرات کاربران
هنوز نظري براي اين مطلب ارسال نشده.
ارسال نظر

نام:

ايميل:

وب سايت:

نظر شما:

آخرین اخبار

پربیننده ترین