طراحی سایت
تاريخ انتشار: 18 اسفند 1400 - 12:38
دکتر طالب موذني بوشهري ساکن عمان در مصاحبه با نسيم جنوب:

احساس ميکنم که در خيلي از بوشهريها روحيه خودکم بيني وجود دارد. خودکم بيني البته که با تواضع و يا عدم اعتماد به نفس تفاوت دارد. از اعتماد به نفس بوشهريها همين بس کهمي بينيم که بوشهريها نخبگاني در بالاترين سطوح ورزشي، علمي، هنري و فرهنگي کشور و حتي جهان دارند. با اين حال، در فرهنگ عمومي بوشهريها، وقتي که نوبت ابراز خود به غير از خود و يا حتي همشهري خود ميرسد، شايد از فرط تواضع و يا ترس تکبر، منِ قوي و واقعي بوشهري ابراز نميشود....

دکتر طالب موذني بوشهري ساکن عمان در مصاحبه با نسيم جنوب:

از فرط تواضع و يا ترس تکبر، منِ قوي و واقعي بوشهري ابراز نميشود

- شما متولد جم هستيد، در بوشهر هم زندگي کردهايد؟

- بله، از سيزده تا هفده سالگي که دانش آموز دبيرستاني بودم در بوشهر زندگي ميکردم، پس از آن تا در وطن بودم مرتب به بوشهر مي آمدم.

- حالا هم در سفر به ايران، به بوشهر هم سر ميزنيد؟

- اکنون که در مسقط هستم، در برگشت چند روزهام به زادگاهم، يک روزش به بوشهر آمدم.

- از خصلتها و ويژگيهاي خوب بوشهريها، کداميک هنوز برايتان اهميت دارد؟

- جوانمردي، خونگرمي، مهرباني، ميهمان نوازي، باوفايي و صميمت از خصوصيات خوب بوشهريهاست. در واقع معروفيت بوشهر به ويژگيهاي انساني مردمش است. بعد از زادگاهم (جم) و لاس وگاس، بوشهر را بيش از هر شهر ديگري ديدهام و بوشهريها را تک ديدهام.

- در يک نگاه آسيبشناسي نسبت به فرهنگ بوشهريها، کدام خصلت و ويژگي را نميپسنديد؟

- احساس ميکنم که در خيلي از بوشهريها روحيه خودکم بيني وجود دارد. خودکم بيني البته که با تواضع و يا عدم اعتماد به نفس تفاوت دارد. از اعتماد به نفس بوشهريها همين بس کهمي بينيم که بوشهريها نخبگاني در بالاترين سطوح ورزشي، علمي، هنري و فرهنگي کشور و حتي جهان دارند. با اين حال، در فرهنگ عمومي بوشهريها، وقتي که نوبت ابراز خود به غير از خود و يا حتي همشهري خود ميرسد، شايد از فرط تواضع و يا ترس تکبر، منِ قوي و واقعي بوشهري ابراز نميشود. 

- مردم بوشهر با توجه به جايگاه تاريخي و فرهنگي و اقتصادي خود، معتقدند که در کشور ناديده گرفته شده و محروم ماندهاند. به نظرتان خود مردم بوشهر در اين امر چقدر مقصرند؟

- به نظرم، تا حدي به خاطر جمعيت نسبي بوشهر در سطح کشور، اين مساله، طبيعي است و از اين نظر تفصير کسي نيست. اعتقاد ندارم که مردم شهرهايي که محروم نبودهاند، طوري ديگري بودهاند که بوشهريها نبوده اند.  

- با  تجاربي که در زندگي بيرون از کشور داريد، براي بهتر شدن  اوضاع بوشهر چه پيشنهادي داريد؟

- پيشنهاد کليام، نگاه درازمدت داشتن به موضوعات است و با وجود تمام بحرانها و مسايل بغرنج کنوني، بخشي از  ذهن را متوجه آينده کردن و برنامه براي آينده داشتن است. براي مثال در زمينه اقتصادي، سرمايهداران به طرحهاي اقتصادي آيندهدار نگاه کنند. و يا مثلاًدر زمينه علمي در بخش پرورش نيروي انساني، به سرمايهگذاري روي دانش آموز و دانشجو نگاهي نسلي شود. 

- سخن پاياني؟

- جا دارد از ويژگيهاي واقعا ويژه انساني بوشهريها براي پيشرفت هر چه بيشتر اين شهر بهره برد. از همين ويژگيها است که ميتوان بيشترين همگرايي و همبستگي را بين نيروهاي علمي و مديريتي ايجاد کرد و روي اولويتهاي شهري به توافق رسيد.

(هفته نامه نسیم جنوب - سال بیست و چهارم، شماره ۹۵۵)


نظرات کاربران
هنوز نظري براي اين مطلب ارسال نشده.
ارسال نظر

نام:

ايميل:

وب سايت:

نظر شما:

آخرین اخبار

پربیننده ترین