طراحی سایت
تاريخ انتشار: 10 ارديبهشت 1401 - 19:41
ربع قرن با نسیم جنوب

دکتر حسين آرامي: هزار شماره يک هفته نامه را در ايران،که هميشه نسبت به کارهاي فکري و خبري سوءتفاهم گسترده و عميق وجود داشته و دارد، منتشر کردن به معجزه ميماند. انتشار مستمر و بدون تنزل و تخفيف محتوي، بدون تغيير جهت، بدون تغيير هويت و هدف، به معجزه ميماند و معجزه اتفاق افتاده است،

«ربع قرن با نسیم جنوب»

نسيم خرم باد شماليد

دکتر حسين آرامي

هزار شماره يک هفته نامه را در ايران،که هميشه نسبت به کارهاي فکري و خبري سوءتفاهم گسترده و عميق وجود داشته و دارد، منتشر کردن به معجزه ميماند. انتشار مستمر و بدون تنزل و تخفيف محتوي، بدون تغيير جهت، بدون تغيير هويت و هدف، به معجزه ميماند و معجزه اتفاق افتاده است، براستي عشق به مردم، عشق به وطن، عشق به زادگاه و عشق به اصلاح و تکامل، به تعالي و توسعه، معجزه ميکند.

نسيم جنوب پرچمي را که آيينه جنوب برافراشت را بر دوش گرفت و با تلاش صبوري، واستقامت در فراز و فرود شدائد روزگار به سمت قله يک کار رسانه اي فاخر و موثر طي مسير کرد. نسيم جنوب اسم نشريه محلي را يدک ميکشد ولي به واقع نشريه اي در تراز ملي است. اين امر در مرور و مقايسه با ساير نشريات محلي در استانهاي مختلف بيشتر به چشم ميآيد.

نگاه تحليلي به مسائل و موضوعات روز يا تاريخي، با مشارکت اساتيد دانشگاه، متخصصين حرفه اي، شخصيتهاي سياسي، ادبي و فرهنگي دال مرکزي و شاکله اصلي نسيم را تشکيل ميدهد.

گشودن پرونده ويژه براي موضوعات و پرداختن به آن از ابعاد و زواياي مختلف، از ديگر فعاليتهاي قابل تقدير نشريه طي سالهاي متمادي بوده است، و البته ياد سالهايي که ويژه نامه نوروزي را تدوين و منتشر ميکرد بخير.

نسيم جنوب با منوچهر آتشي، سيد جعفر حميدي، ايرج شمسي زاده، احمد آرام، حبيب احمدزاده،  احسان عبدي پور، ايرج صغيري، سيدقاسم ياحسيني، سيدمحمد سيدزاده و بسياري صاحب نامان ديگر عرصه انديشه و هنر، فکر و فرهنگ و سياست و کياست، سالهاست بر بوشهر و بوشهريها ميوزد و جانشان را تازه ميکند و  خاطرشان را شاد.

يک خداقوت جانانه به يونس عزيز و همراهانش براي اين هزار شماره.

نسيم جنوب ديگر بخشي از خاطره جمعي بوشهريها شده است، و اين بدست نميآيد مگر با عرق ريزان روح.

نسيم جنوب، در زمانهايي طوفان به پا کرده است، بسيار فراتر از عنوان نسيم، اگرچه نام از جنوب بر پيشاني دارد اما به واقع نفس خرم باد شمال است.

(ویژه هزارمین شماره نسیم جنوب)

(هفته نامه نسیم جنوب، سال بیست و پنجم، شماره ۱۰۰۰)


نظرات کاربران
هنوز نظري براي اين مطلب ارسال نشده.
ارسال نظر

نام:

ايميل:

وب سايت:

نظر شما:

آخرین اخبار

پربیننده ترین