طراحی سایت
تاريخ انتشار: 10 ارديبهشت 1401 - 19:35
ربع قرن با نسیم جنوب

دکتر حميد اسدپور: «نسيم حنوب در استان بوشهر وزيدن خواهد گرفت»، با اين جمله بود که فصلي نو در تاريخ مطبوعات بوشهر آغاز شد و اينک از آن روزي که اين آگهي منتشر شد بيست و پنج سال مي گذرد. بيست و پنج بهار و هزار شماره. «نسيم جنوب» حاصل تلاشهاي يونس قيصي زاده و همسر گرامياشان نسيم فقيه (گويا نام هفته نامه نيز از ايشان گرفته شده) و البته همکاران محترم و همراهان ايشان...

«ربع قرن با نسیم جنوب»

هزار پنجره، هزاران نغمه در نسيم  جنوب

دکتر حميد اسدپور

«نسيم حنوب در استان بوشهر وزيدن خواهد گرفت»، با اين جمله بود که فصلي نو در تاريخ مطبوعات بوشهر آغاز شد و اينک از آن روزي که اين آگهي منتشر شد بيست و پنج سال مي گذرد. بيست و پنج بهار و هزار شماره. «نسيم جنوب» حاصل تلاشهاي يونس قيصي زاده و همسر گرامياشان نسيم فقيه (گويا نام هفته نامه نيز از ايشان گرفته شده) و البته همکاران محترم و همراهان ايشان در طول اين ربع قرن است. نسيم فقيه را از سالهايي که در دانشگاه مشغول به تحصيل بود و حدود شش درس تاريخ با من داشت ميشناختم. بانويي آرام و متين و مهربان و البته وظيفه شناس و مسئوليت پذير. ايشان اينک مادر دو پسر مودب و تحصيلکرده هستند که اين فرزندان حاصل ازدواج ايشان با يونس قيصي زاده هستند.

يونس قيصي زاده را براي نخستين بار بيست و هشت سال پيش هنگامي که جوان بود و تازه فارغ التحصيل شده و ليسانس گرفته بود ديدم. در دفتر هفته نامه آينه جنوب  واقع در خيابان مطهري بوشهر (باغ زهرا) طبقه دوم يک ساختمان قديمي با راه پله هاي تنگ نزديک بانک ملي. قيصي زاده اينک دانش آموخته روانشناسي در مقطع دکترا هستند.  از آن روزگار، بيست و پنج سال گذشت.

سال هزار و سيصد و هفتاد و شش بود که نخستين شماره «نسيم جنوب» به صاحب امتيازي دکتر امير خلف پور و مديرمسئولي و سردبيري يونس قيصي زاده منتشر شد. از آن روز تا امروز بيست و پنج سال گذشته و من اين بخت را داشتم که «نسيم جنوب» را بخوانم و بهره ببرم. صاحب امتياز اين نشريه پزشک محترمي به نام دکتر امير خلف پور هستند که من تا اين لحظه ايشان را ملاقات نکرده ام ولي کاملا آشکار است که ايشان هم مرارت و سختيهاي فراواني در اين راه به دوش کشيده اند ولي بار اصلي زحمت و مشکلات بر دوش  دکتر يونس قيصي زاده و نسيم فقيه بوده است که به هر شکل ممکن اين چراغ را برافروخته نگاه داشته اند و از اين رهگذر خدمات فراواني به استان بوشهر و جنوب ايران انجام داده اند. سخن گفتن از تاثيرات و عملکرد «نسيم جنوب» در اين ربع قرن فرصت خاصي ميطلبد ولي در اين يادداشت مختصر کوشش ميکنم به پاره اي از مهمترين آنها اشاره نمايم.

از نظر اينجانب «نسيم جنوب» همانند پنجره اي بود که گشوده شد تا صداهاي گوناگون مردم و صاحبان سليقه هاي مختلف از طريق آن سر در سپهر جامعه نموده و صداي خود و سخن خود را به گوش ديگران برسانند. از پنجره «نسيم جنوب» در طول اين بيست و پنج سال، هزاران نغمه، هزاران آوا، هزاران سخن، هزاران حرف و هزاران خبر و عکس و شعر و مقاله و گزارش به گوش هزاران انسان و هزاران عضو جامعه رسيده است. «نسيم جنوب» همچون ساير نشريات و رسانه ها  يک فرصت بي نظير براي بازتاباندن افکار و آراء مردم و جمهور از يکسو و تريبوني براي گفتگوي مردم  و صاحب نظران با يکديگر از سوي ديگر بوده است. تاثيرات و کارکردهاي «نسيم جنوب» را ميتوان در زمينه هاي سياسي، اجتماعي، فرهنگي، ادبي، ورزشي و غيره مورد ارزيابي قرار داد و اين مهم بر عهده منتقدين و صاحب نظران است. تحليل محتواي هفته نامه «نسيم جنوب» در طول اين ربع قرن گذشته بهترين معيار براي ارزيابي آن خواهد بود. براي من «آينه جنوب» به سردبيري محمد دادفر و ««نسيم جنوب»» به سردبيري يونس قيصي زاده به مثابه تريبوني براي سخن گفتن با جامعه و تبيين نظرات و يافته هايم بود. قطعاً براي همه کساني که در «نسيم جنوب» قلم زده اند اين برداشت و اين احساس وجود دارد، «نسيم جنوب» براي شکوفايي استعدادهاي استان در حوزه فرهنگ و ادبيات فرصتي عالي بود، بعد از آينه جنوب و «نسيم جنوب»، زمينه هاي رشد نشريات و هفته نامه هاي متعدد در استان فراهم شد و «نسيم جنوب» نشان داد که غناي فرهنگي استان به گونه اي است که ميتواند ميزبان نشريات و مطبوعات گوناگون و متنوع باشد. بقول معروف قدم «نسيم جنوب» خير بود.

نسيم حنوب همزمان با رياست جمهوري خاتمي شروع به کار کرد و با توجه به بينش و روش دست اندرکاران نشريه، ما شاهد همسويي و همزباني آن با دولت موسوم به اصلاحات هستيم. در اين مدت «نسيم جنوب» تريبون اصلاح طلبان بود اما در کنار آن مقالات خوبي درباره تاريخ و فرهنگ و ادبيات استان منتشر مينمود.

در دوره رياست جمهوري احمدي نژاد، «نسيم جنوب» داراي موضع انتقادي شد و تريبون منتقدين دولت مستقر گرديد، در اين دوره «نسيم جنوب» به انعکاس کمبودها، تنگناها و مشکلات استان پرداخت و در کنار آن کار نشر مقالات تاريخي و فرهنگي و ادبي را ادامه داد. يکي از اقدامات خوب «نسيم جنوب» برگزاري دوشنبه هاي ادبي «نسيم جنوب» بود که نخست توسط شادروان منوچهر آتشي و سپس توسط زنده ياد محمد حسن آرشنيا برگزار ميشد.

در دوره احمدي نژاد ديگر خبري از اصلاح طلباني که در دوره خاتمي در «نسيم جنوب» مقاله مينوشتند نبود و به جاي آنها نسل جديدي در حال ظهور بود. در دوره رياست جمهوري حسن روحاني «نسيم جنوب» وارد دوره متفاوتي شد زيرا هم دولت روحاني مورد تاييد اصلاح طلبان بود و هم اين که سردبير «نسيم جنوب» عملا وارد کادر مديريتي استان شده و مشاور استاندار بوشهر بود که از سوي دولت حسن روحاني منصوب شده بود. دراين دوره «نسيم جنوب» تا حدي تريبون استاندار و دولت روحاني شده بود و عمدتاً به انعکاس رويدادها و اخبار استان ميپرداخت. عليرغم آن «نسيم جنوب» در همين دوره روحاني هم خط مشي خود در حوزه فرهنگ و ادبيات را حفظ کرد و علاوه بر آن به موضوع محيط زيست توجه بيشتري نمود.

در دوره رياست جمهوري ابراهيم رئيسي هفته نامه «نسيم جنوب» به موضع انتقادي خويش بازگشت نمود و يادداشت هاي سردبير تحت عنوان «سلامي و کلامي» پخته تر، جديتر و گوياتر از هميشه در راستاي ايفاي رسالت مسئوليت اجتماعي  «نسيم جنوب» تنظيم و منتشر شد.  هفته نامه «نسيم جنوب» ابتدا به صورت کاغذي در چاپخانه علوي چاپ شده و توسط روزنامه فروشي ها توزيع ميشد، بعدها نسيم وارد دنياي الکترونيک و مجازي هم شد و در شبکه اينترنت داراي درگاه گرديد. اينک در پيام رسان اينستا گرام نيز داراي صفحه اختصاصي مي باشد.

«نسيم جنوب» در حال حاضر به صورت الکترونيک و کاغذي منتشر ميشود.  اينجانب نيز افتخار آن را داشته ام که گاه گاهي  نوشته هايي تحت عنوان مقاله در «نسيم جنوب» منتشر نمايم و از اين رهگذر خدمتي هر چند ناچيز انجام داده باشم، فلسفه نشريات و رسانه ها، رساندن صوت جمهور و ديدگاه مردم است و «نسيم جنوب» در اين راستا سربلند بوده است، هرچند که لازم است دايره انعکاس ديدگاهها و اخبار را گسترده تر نمايد و محدود به شهر بوشهر نباشد بلکه بي تبعيض و بي ملاحظه تمام استان و از جمله دشتستان و گناوه و ديلم و دشتي و تنگستان و عسلويه و جم و دير و کنگان و خارگ و ريگ را هم بيشتر از پيش مورد توجه قرار دهد.

اميد آن که اين پنجره هماره گشوده بماند تا صداها، نغمه ها و آواهاي گوناگون، رنگارنگ، متنوع و متکثر از آن شنيده شود.

(ویژه هزارمین شماره نسیم جنوب)

(هفته نامه نسیم جنوب، سال بیست و پنجم، شماره ۱۰۰۰)


نظرات کاربران
هنوز نظري براي اين مطلب ارسال نشده.
ارسال نظر

نام:

ايميل:

وب سايت:

نظر شما:

آخرین اخبار

پربیننده ترین