طراحی سایت
تاريخ انتشار: 01 مرداد 1402 - 13:57

اميد غضنفر: تاريخ  «جايزهي نوبل» در دو بخش «ادبيات» و «صلح» را که مرور کنيم با نامهاي حذف شدگان و برگزيدگاني مواجه ميشويم که گاه اعتراضهايي نيز در پي داشته است. نگاهي به برخي نامهاي حذف شده و برگزيده در بخش «ادبيات» به ترديد در داوري منصفانه و به دور از علايق شخصي منجر ميشود. با ذهني سرشار از علامت سوال، پاسخي به چرايي بخشي از انتخابها نمييابيم. و حيرتزده خواهيم شد وقتي مرور کنيم نامهايي بزرگ را که با ...

چرچيل در «نوبلپارتي»!

نسیم جنوب - اميد غضنفر

تاريخ 122 سالهي «جايزهي نوبل» در دو بخش «ادبيات» و «صلح» را که مرور کنيم با نامهاي حذف شدگان و برگزيدگاني مواجه ميشويم که گاه اعتراضهايي نيز در پي داشته است.

نگاهي به برخي نامهاي حذف شده و برگزيده در بخش «ادبيات» به ترديد در داوري منصفانه و به دور از علايق شخصي منجر ميشود.

با ذهني سرشار از علامت سوال، پاسخي به چرايي بخشي از انتخابها نمييابيم. و حيرتزده خواهيم شد وقتي مرور کنيم نامهايي بزرگ را که با نگاهي سليقهاي و يا به دليل ناآگاهي حذف شدند. به روايتي، يکي از داوران در پاسخ به دليل حذف «جيمز جويس»- خالق «اوليس»- گفته بود: جويس کيست؟!

آنها که وظيفهي معرفي برندگان نوبل ادبيات از سوي آکادمي سوئد را بر عهده دارند، بيترديد مديون حضور بزرگاني چون: فاکنر، همينگوي، مارکز، کامو و بکت در فهرست برگزيدگاناند که پيش از دريافت اين جايزه،

اعتبار و جايگاهي والا در گسترهي ادبيات داشتند و نيز بايد شرمسار همارهي غياب نامداراني چون: وولف، جويس، کافکا و بورخس باشند که اين آکادمي از افتخار حضورشان در فهرست برگزيدگان محروم شد.

يادآوري يک «شوخي» با جايزهي نوبل از سوي داوران، خالي از لطف نيست: سال 1953 «چرچيل» جايزهي نوبل ادبيات را دريافت کرد و دليل انتخاباش «فصاحت و بلاغت در دفاع از ارزشهاي عالي انساني» اعلام شد!

شوخي ديگر هم اعلام نام «باب ديلن» به عنوان برندهي نوبل ادبيات در سال 2016 است. روند جايزه گرفتن اين خواننده و ترانهسرا را نيز ميتوان لطيفه بيبدون تاريخ انقضا تلقي کرد: وي ابتدا به

خبر انتخاباش واکنشي نشان نداد و چندي نقش «هنرمند بياعتنا به جايزه» را بازي کرد. 25 اکتبر 2016 از سوي آکادمي اعلام شد: «موفق به تماس با ديلن نشدهاند و ايميلها بيپاسخ ماندهاند».

27 اکتبر، نويسندهي نيويورکتايمز در تحليلي شتابزده و اغراقآميز «بيتفاوتي مطلق» ديلن را با امتناع «ژان پل سارتر»- فيلسوف و نويسندهي بزرگ فرانسوي- از پذيرش جايزهي نوبل در سال 1964 مقايسه کرد.

بالاخره در 28 اکتبر، ديلن به اين «show off» پايان داد. او پذيرش جايزه را اعلام و تاکيد کرد: «بعد از شنيدن خبر برنده شدن، زباناش بند آمده بود»!

با نگاهي به فهرست برگزيدگان جايزهي نوبل صلح نيز نام بزرگ «گاندي» رهبر به ياد ماندني انقلاب مردم هند در مسير استقلال و عليه استعمار را نميبينيم؛ اما «انور سادات» و «مناخيم بگين» از برگزيدگاناند!

*

روح آلفرد نوبل اگر امکان ارتباط با دنياي زندگان را داشت، فقط با مشاهدهي نام چرچيل در ليست برندگان بخش ادبيات، بيشک چند دهه پيش پايان اين «نوبل پارتي» را اعلام ميکرد!

(هفته نامه نسیم جنوب سال بیست و ششم، شماره 1048)

برچسب ها:
اميد غضنفر

نظرات کاربران
هنوز نظري براي اين مطلب ارسال نشده.
ارسال نظر

نام:

ايميل:

وب سايت:

نظر شما:

آخرین اخبار

پربیننده ترین