طراحی سایت
تاريخ انتشار: 28 آبان 1402 - 13:17

رضا نکيسا: نسل جوان امروز که آماده ورود به جامعه جهاني است تنها را جلوگيريشان از تکرارهاي بيهوده گذشته و ناکاميهاي احتمالي و پيشرو توصيه به خواندن و مطالعه و آمادگي حاصل از آن است.  در هر حوزهاي که قصد ورود داريم بدون دانش و مطالعه به نتيجه دلخواه نخواهيم رسيد، لذا توصيه ميشود قبل از انتخاب، فهم درست از موضوع که منبعث از مطالعه است مد نظر  باشد و ميبايست با دانش گام برداريم و اين مهم نيز فقط با مطالعه فراهم ميآيد...

 

راه جلوگيري از تکرارهاي بيهوده گذشته و ناکاميهاي احتمالي آينده 

نسیم جنوب - رضا نکيسا 

اقتضاي جان چو اي دل اگهي است 

هر که آگه تر بود جانش قوي است 

يا به عبارتي

توانا بود هرکه دانا بود

زدانش دل پير برنا بود

در ادبيات غني منثور و منظوم فارسي کم از اهميت آگاهي و علم گفته نشده و هرچه لازم بوده را بزرگان زبان و انديشه فارسي گفته و مانيز ريزه خوار خوان گسترده آنهاييم. با اين حال گفتن از اهميت علم و آگاهي و تکرار آن  لازمه امروز جامعه ماست.  بنابراين به زبان سادهتر سخن ادامه ميدهم، و از  اصول و لازمه موفقيت در هرکاري ميگوييم.

«تافلر» در کتاب تغيير ماهيت قدرت از سه ابزار قدرت ميگويد، زر، زور و تزوير، نويسنده در ادامه چنين بيان ميکند که امروزه تزوير را ما به دانش تعبير ميکنيم، وي معتقد است قدرت منبعث از دانش تاثير آن به مراتب بيشتر، فراگيرتر، دائميتر و خطر اعمال و استفاده از آن نيز کمتر است.

اينجا است که جوامع توسعه يافته اساس گذار خود به جامعه مدرن را از منبع نامتناهي علم ميگيرند.

امروزه بر کسي پوشيده نيست که آگاهي عامل تاثيرگذار در انتخاب راه است، و در همه حال ميبايست پايه تصميماتي باشد که با منافع مادي و معنوي ما گره خورده است.

توصيه بزرگان و اهل انديشه است که  اگر  فعاليتي براساس تحقيق و مطالعه  شکل گرفته باشد، کمتر منجر به ناکامي و شکست ميشود.

نسل جوان امروز که آماده ورود به جامعه جهاني است تنها را جلوگيريشان از تکرارهاي بيهوده گذشته و ناکاميهاي احتمالي و پيشرو توصيه به خواندن و مطالعه و آمادگي حاصل از آن است.

 در هر حوزهاي که قصد ورود داريم بدون دانش و مطالعه به نتيجه دلخواه نخواهيم رسيد، لذا توصيه ميشود قبل از انتخاب، فهم درست از موضوع که منبعث از مطالعه است مد نظر  باشد و ميبايست با دانش گام برداريم و اين مهم نيز فقط با مطالعه فراهم ميآيد.

آگاهي ريسک کارها را کاهش مي دهد و از اتلاف منابع ميکاهد.

(هفته نامه نسیم جنوب سال بیست و ششم، شماره 1062)

 

برچسب ها:
رضا نکيسا

نظرات کاربران
هنوز نظري براي اين مطلب ارسال نشده.
ارسال نظر

نام:

ايميل:

وب سايت:

نظر شما:

آخرین اخبار

پربیننده ترین