طراحی سایت
تاريخ انتشار: 05 آذر 1402 - 11:27
ديداري با «ننه معصومه» (نسا چکيده خون) در کوچه گردشگري بوشهر:

اين کوچه خيلي خراب بود و حتي براي خودم که اين جا زندگي ميکردم هم سخت بود که اين جا هستم. ديوار نداشت و يک حالت کَرِه مانندي و مخروبهاي بود که شهرداري خرابش کرد و اين محوطه شد جاي موشها و ديگر جانوران، ما آمديم دورش را ديوار کرديم و همين طور که نشسته بودم فکر کردم با مقداري رنگ هم ديوارها را نقاشي کنيم شايد اين کوچه از اين خرابي در بيايد. رنگ گرفتيم و دختر برادرم و بچهها و نوههايم هم همکاري کردند با من و آنها نقاشي کشيدند و خودم رنگ آميزيهايش را انجام دادم.
ديداري با «ننه معصومه» (نسا چکيده خون) در کوچه گردشگري بوشهر:

عشق ننه معصومه، بوشهر هست

 

-لطفا خودتان را براي خوانندگان نسيم جنوب، معرفي کنيد.

- نساء چکيده خون، فرزند محمد هستم.

- چه شد که کوچه ننه معصومه راه افتاد؟

- اين کوچه خيلي خراب بود و حتي براي خودم که اين جا زندگي ميکردم هم سخت بود که اين جا هستم. ديوار نداشت و يک حالت کَرِه مانندي و مخروبهاي بود که شهرداري خرابش کرد و اين محوطه شد جاي موشها و ديگر جانوران، ما آمديم دورش را ديوار کرديم و همين طور که نشسته بودم فکر کردم با مقداري رنگ هم ديوارها را نقاشي کنيم شايد اين کوچه از اين خرابي در بيايد. رنگ گرفتيم و دختر برادرم و بچهها و نوههايم هم همکاري کردند با من و آنها نقاشي کشيدند و خودم رنگ آميزيهايش را انجام دادم.

- نقاشيها را چه کسي پيشنهاد داد؟

- خودم  پيشنهاد  دادم که نقاشي آفريقايي بکشند چون آفريقاييها در بوشهر خيلي طرفدار دارند، تا حدودي يادم هست که در زمانهاي قبل، آفريقاييها با بوشهر رفت و آمد داشتند،  تجارت ميکردند و جنسي ميآوردند و جنسي ميبردند و بعضيها هم در بوشهر ماندگار شدند. بعد که نقاشيها را کشيديم، ديديم کوچه قشنگ شده و  درختها را هم که زديم ديديم واقعا کوچه خيلي قشنگ شد. البته هزينه و خرج کوچه با خودم بود.

- چه شد که سر از اينستاگرام و فضاي مجازي درآورديد؟

- حقيقت من از پيج و اينستاگرام و فضاي مجازي زياد سر در نميآوردم، يه نوه دارم گفت ننه بيا يک پيج برات درست کنم و ما حاضر شديم پيج بزنيم.  بعد ديگه عکس و فيلمهاي کوچه را گذاشتيم توي صفحه اينستا و  اينطوري مردم جاهاي ديگه هم با اين کوچه آشنا شدند و وقتي ميان بوشهر سراغ کوچه ننه معصومه را ميگيرند.

- الان صفحه اينستاي ننه معصومه حدود 19 هزار دنبال کننده دارد.

- مردم لطف دارند که عکسها و فيلمها اين صفحه را در اينستاگرام دنبال ميکنند.

- حالا ديگه ننه معصومه و کوچه زيبايش در بوشهر، شهرت جهاني هم پيدا کرده است.

- حقيقت اينکه همان اوايل، يک آقايي از خوزستان آمدکه  فکر کنم دکتر بود، ديدم داشت فيلم ميگرفت و توضيح مي داد که چه کوچه قشنگ و دلنشيني است، آمد سلام و احوال پرسي کرد و پرسيد کي اين جا را درست کرده؟ گفتم خودم و درباره کوچه براش توضيح دادم. تا نگو اين فيلم را فرستاد براي تلويزيون اونطرفيها و اين فيلم مثل بمب صدا کرد و گفتن ننه معصومه جهاني شدي و ديگه طرفدار زياد شد و از کل ايران و از کشورهاي خارج هم ميآيند و اين کوچه هم شده جاذبه گردشگري بوشهر.

- اين انگيزه از کجا ميآيد؟

- حقيقتش من از کاري که ميکنم، لذت ميبرم، هم براي شهرم کاري کردم و هم براي تمام گردشگراني که ميآيند و اين افتخاري هست براي من چه از کل ايران و چه از خارج از ايران و اينها هم که تشريف ميآورند و از بودن در اينجا لذت ميبرند، خيلي خوشحال ميشوم و از لحاظ روحي هم براي خودم خوب شده، باور کنيد من بعد از مرگ شوهرم افسردگي گرفته بودم ولي الان حالم خيلي خوب است.

- مهمانها و گردشگران معمولا  از کجا ميآيند و برخوردشان چگونه هست؟

- از  کل  ايران و همه شهرها ميآيند، از شمال، تهران، شيراز، اصفهان و تمام شهرهاي ايران دارند ميآيند. يک علاقه خاصي دارند و من هم علاقه دارم و دوستشان دارم و خوشحال ميشوم که ميآيند اين جا و آنها هم رفتار و کردارشان خيلي خوب است و خوش اخلاق هستند و خيلي از اين کوچه خوششان ميآيد و ميگويند ننه ما وقتي ميآييم اينجا حال و هوايي تازه ميکنيم و چقدر اينجا خوب است. همين که آنها خوشحال هستند و روحيهشان خوب است، روحيه من هم  خوب است و خوشحال و راضي هستم. حقيقتا من خيلي دوستشان دارم و با آنها  مهربان هستم و مثل خواهر و برادرهايم هستند.

- چه خاطره اي داري؟

- خاطره که زياد است، اما همين چند روز پيش که باران داشت ميآمد ديدم چند نفر خارجي که براي ديدن کوچه آمده بودند، من که زبانشان را بلد نبودم و دخترم آمد باهاشون حرف زد و گفتن که فيلمها و عکسهاي کوچه را ديدهاند و براي پيدا کردن کوچه توي چهار محل گشتن و بارونگير شدن، من دعوتشان کردم توي خانه و برايشان قليه ماهي درست کردم و از آنها پذيرايي کردم. شرمنده شدم که براي ديدن اين کوچه اينقدر به زحمت افتادن، اما قبل از رفتن گفتن که اين يکي از بهترين اتفاقات سفر آنها بوده.

- جالب است.

- حتي چند وقت پيش ساعت ده شب ، يک پسر بچه از مسافرها آمد دم در خانه،  من خواب بودم. پسرم آمد بيدارم کرد و گفت يک پسر ده، دوازده ساله است ميگه آمديم بوشهر و ميخواهيم ننه معصومه را ببينيم، منم رفتم و باهاشون احوالپرسي کردم. مردم  محبت دارند و من هم خيلي دوستشان دارم و حالا ما همين که در توانمان است، با مهرباني برخورد ميکنم.

- صبحانه يا ناهار هم اينجا براي مسافران ميسازيد؟

- ناهار و صبحانه فصلي است، الان مثلا مسافرها ميآيند و درخواست ميکنند و ما برايشان غذاي خانگي درست ميکنيم، قليه ماهي، قليه ميگو، ماهي شکمپر درست ميکنيم. تا هنوز پيشنهاد مرغ به ما ندادند و فقط غذاهاي محلي ميخواهند.

- دستپختت چطور هست؟

- از خودم تعريف نباشد اما مسافرها از دستپخت من تعريف ميکنند و ميگويند عالي هست.

- هر چند وقت اين جا رو رنگ آميزي ميکنيد؟

- هر شش ماه، چون بوشهر هم آفتابش و هم شرجي نقاشي و رنگ ديوارها زود خراب مي شود ما بايد رنگ بگيريم و درست کنيم. هوا بهتر شد بايد رنگها را تغيير بدهيم. به همسايه ها پيشنهاد دادم که اگر رنگ بگيريد ما خودمان ديوارها را رنگ ميکنيم.  گلها و درختها هم خاک و کود شيمايي ميخواهند.

- در راهاندازي اين کوچه گردشگري، نهاد و ارکان دولتي مثل شهرداري يا ميراث فرهنگي هم کمکي کردهاند؟

- هيچ کس، نه ميراث فرهنگي و نه شهرداري و نه شوراي شهر، تا حالا يک تشکر خالي هم نکردند. من يک مغازه کوچک دارم و جنسي که از بازار ميخرم، را اينجا ميفروشم، از سود اندکي که ميکنم، هزينه اين کوچه و رنگ آميزي و تهيه گل و گياهان را ميدهم. به جايي اين که بروم تفريح کنم و بگردم خرج کوچه ميکنم. قوطي رنگي که ما قبلا ميخريدم 20 هزار تومان الان 40 تومن شده، رنگ بزرگ شده 200 تومان، اينجا رنگهاي مختلفي زرد، آبي، سبز و ... است و هر چي که از اين مغازه کوچک در مياورم، خرج اين کوچه ميشود. در اين کوچه مرتب عکاسها ميآيند، عروس و داماد ميآيد، مسافران زيادي ميآيند و از بودن در اين کوچه لذت ميبرند.

 - واقعا چه عشق و علاقهاي به بوشهر داريد که از جيب خودتان و درآمد اندکي که داريد، هزينه ميکنيد تا کوچهاي به اين زيبايي براي بوشهر و گردشگران درست کرديد؟

- عشق من بوشهر هست، وطنم است و دوستش دارم، علاقه خاصي به بوشهر دارم، نه پولدار هستم  نه ثروتمند، فقط به خاطر بوشهر و شادي هموطناني که به بوشهر ميآيند. وقت ها اين قدر سرم شلوغ مي شود که به کارها نميرسم، ولي باز خسته نميشوم.

- همين که خاطره خوبي براي گردشگران و مسافران مي سازي خيلي خوب است واقعا و کار بزرگي داريد انجام ميدهيد.

- همين که تشويقم ميکنند و از آمدن به اين کوچه لذت ميبرند، برايم يک دنيا ارزش دارد. ولي من چندين بار خواهش کردم از شهرداري، شوراي شهر و ميراث فرهنگي که به اين کوچه توجه کنند و اگر صداي من ميشنوند، بيايند اينجا و در اين کوچه که صدهها گردشگر ميآيند، چهارتا گلدان کمک کنند، ببينيد اين گلدان پلاستيکي شکسته، رفتم گچ گرفتم و با گچ و آجر درستش کردم، گلها دارند حيف و ميل مي شوند، من ديگر به آن صورت بودجه اي ندارم که برم گلدان بخرم، آن موقع گلدانها ارزان بودند و ميرفتم گلدان ميخريدم، ولي حقيتا الان ديگه نميتوانم و خيلي برايم سخت است و اگر به اين کوچه کمک کنند خيلي ممنونشان ميشوم. الان بلوارها را رنگ ميکنند، گلدان ميگذارند در شهر و چند روز بعد ميبيني شکسته، چند قوطي رنگ و چند گلدان هم به اين کوچه هم بدهند، کوچه هر روز زيباتر ميشود.

- شهرونداني هم که مي خواهند به محيط زيست و زيبايي شهر کمک کنند، ميتوانند به اينجا کمک کنند.

- من ممنوندار همه مردم بوشهر هستم.

- آدرس کوچه ننه معصومه؟

- از خيابان انقلاب که ميآيند (انقلاب 16)، دقيقا پشت مسجد امام و عمارت دهدشتي، از سنگفرش محله کوتي  هم ميتوان به کوچه رسيد.

- از شما تشکر ميکنم به عنوان يک بوشهري دلسوز و دوستدار محيط زيست که توانستهايد به نوبه خودتان، بوشهر را زيباتر کنيد و در سطح جهان و کشور معرفي کنيد. موفق باشيد.

(هفته نامه نسیم جنوب، سال بیست و ششم، شماره 1063)

برچسب ها:
گردشگری بوشهر

نظرات کاربران
هنوز نظري براي اين مطلب ارسال نشده.
ارسال نظر

نام:

ايميل:

وب سايت:

نظر شما:

آخرین اخبار

پربیننده ترین