طراحی سایت
تاريخ انتشار: 19 دي 1402 - 11:53
مصاحبه نسيم جنوب با محسن شريفيان درباره تور کنسرت بين قاره‌اي گروه موسيقي ليان بوشهر :

 اگر يک نگاه گذرا بکنيم که خوب واقعا بوشهر چه چيزي جز موسيقي داشته و اگر هست شما بگوييد که رفته و مستقلا عمل کرده و به جاهاي مختلف دنيا رفته و برگشته است؟ بايد داشتههايمان را ارج بگذاريم ما چه بخواهيم و چه نخواهيم، گروههاي موسيقي بوشهر ميروند به اين سمت و ميتوانند پيغام رسان بسيار خوبي از فرهنگ و توريست ايران و يا هر چيز ديگري به کشورهاي ديگر، باشند...

 مصاحبه نسيم جنوب با محسن شريفيان درباره تور کنسرت بين قارهاي گروه موسيقي ليان بوشهر : 

موسيقي بوشهر؛ پيام رسان فرهنگ غني بوشهر و ايران 

- به تازگي شاهد تور کنسرت بين قارهاي از طرف گروه موسيقي ليان بوشهر بوديم. درباره اهميت اين تور موسيقي بفرماييد.

- اين تور از چند لحاظ اهميت داشت؛ يکي اين که درطول تاريخ مسبوق به سابقه نبوده که يه گروه موسيقي فولک ( موسيقي بومي - مردمي) از ايران بلند شود و يک تور ميان قاره اي را برگزار کند و خوب اين استقبال در واقع حاکي از خيلي مطالب است و قطعا اين راهي نبوده که گروه ليان يک شبه طي کند و سابقه سي ساله پشت آن بوده و کلي افکار و حوادث با اين اتفاق مهم شده است. يک نکته اي که حايز اهميت است، استقبال مخاطب هاي ايراني و خارجي از اين کنسرت است.

دوم؛ نوازندههاي مهماني که در اين کنسرت بودند حايز اهميت بود و مخاطبها و حمايتهايي که در سطح بينالمللي از اجراي اين موسيقي شد بطوري که سايتهاي خبري و رسانههايي که خارجي هستند مثل سايت صفحه اصلي شهرداري سيدني که خيلي حايز اهميت است در دنيا، به اين مسئله پرداختند، و اين نشان مي دهد که اين موسيقي نواحي ايران و خصوصا جنوب چقدر پتانسيل دارد و ميتواند قابل توجه شهرداريهايي مثل بوشهر باشد.

از طرفي آن چه که حايز اهميت است اين که يک گروه موسيقي بدون هيچ پشتوانه و حمايت مالي،  از ايران بلند ميشود ميرود و کنسرتهايي ميگذارد  و نام ايران و بوشهر را به دنيا معرفي ميکند، آن هم در دور و زمانهاي که خيلي از مردم از موسيقي فولک فاصله گرفتهاند و در کشورهاي خارجي مردم از اين موسيقي استقبال ميکنند، حتي نسل جديد و نوجوان در اين کنسرت شرکت ميکند و از اين موسيقي خوشش ميآيد.

- اين چندمين برنامه شما در خارج بود؟

- بله، نکتهاي که قابل توجه است تکرار اين برنامه توسط گروه موسيقي ليان در واقع دارد شکل ميگيرد و اين بار سوم بود که ما رفته بوديم کانادا و انشالله همچنان ادامه خواهد داشت.

- اين تور موسيقي چه مدت طول کشيد و در کجاها اجرا داشتيد؟

- حدود يک ماه و نيم به طول کشيد. از ونکوور درکانادا شروع شد، بعد از آن در تورنتو و مونترال اجرا داشتيم و سپس رفتيم به استراليا و در آنجا هم در ملبورن و بزيزبن و در نهايت سيدني اجرا کرديم.

 

- چه حمايت دولتي از اجراي اين تور بين قارهاي صورت گرفت؟

- هيچ گونه حمايت دولتي از اين تور موسيقي نواحي صورت نگرفته است.

- چه هنرمنداني شما را در اين تور موسيقي همراهي کردند؟

- به همراه من آکا صفوي خواننده گروه، مرتضي پاليزدان و محمود بردکنيا سازهاي کوبهاي را به عهده داشتند، ليانا شريفيان عود و ني انبان را به عهده داشت.  در کانادا هم سه نوازنده اضافه شدند؛ سردار محمد جاني عود ميزد، احسان اميدي، فرزاد خورشيد زوار  با ما همکاري داشتند. و ما ناچار  بوديم از نوازنده مهمان  استفاده کنيم به دليل ويزا و و رفتن آنها  و در استراليا هم محمد بحراني به ما اضافه شد.

اسم تور از بندار تا بندر بود ما در هر کشور سه نوازنده مهمان اصلي داشتيم و در سيدني هم با يکي از نوازندههاي مطرح ساز دي جي ريدو اجرا داشتيم. ويليام بارتون که از چهرههاي شاخص موسيقي بوميان استراليا هست، بارتون با گروههاي مختلفي از جمله گروه «يو يو ياما» ساز زده و يکبار هم عنوان مرد سال استراليا لقب گرفته بود

در استراليا يه نوازنده کونگاه از پرو به نام جورجيو نيز ما را همراهي ميکرد که استاد دانشگاه در بخش درامز بود و همينطور آقاي توني با گيتار بيس که اصالتا ايراني بود و آقاي رضا کاشي با نواختن عود.

- هماهنگي اين تور موسيقي بين قارهاي چگونه انجام گرفت؟

- ما پيش از اين سابقه اجرا در کانادا را داشتيم که با استقبال رو به رو شد و اين بود که مجري برنامه ما در کانادا تصميم گرفت که با همکاري يکي ديگر از دوستان آقاي دباغ نيا در استراليا، اين تور را به صورت مشترک برگزار کند و روناک حکيمزاده در کانادا و اميرناصر دباغيان در استراليا که اين دو با هم همکاري کردند که ما در استراليا بتوانيم تور داشته باشيم.

- استقبال از اجراها چگونه بود؟

- خوشبختانه کليه برنامههايي که داشتيم سالن پر شد و در ونکور هم به سانس دوم کشيده شد. سالن آخري که در استراليا ما برنامه داشتيم يکي از مجللترين سالنهاي استراليا بود و يکي از قديميترين بعد از اپرا هوس دومين سالن مطرح شهر سيدني بود که ما در آنجا برنامه داشتيم.

- چگونه با موسيقي، فرهنگ بوشهر را به کشور و دنيا معرفي ميکنيد؟

- آن چه که ما داريم ارايه ميکنيم چيزي نيست جز فرهنگ بوشهر و ادبيات و داستانهايي که در جنوب اتفاق ميافتد از طريق موسيقي، چه آن بار که ما با احسان عبديپور در کانادار رفتيم روي صحنه و چه هر بار که شعريهايي از منوچهر آتشي، محمد بياباني، فرشيد تريبت، علي هوشمند، روجا چمنکار، ايرج شمسيزاده، فرج کمالي، اميد غضنفر و عمراني و يا هر کس ديگري که به نوعي با ليان همکاري کرده را روي صحنه ميبريم، ما از فرهنگ بوشهر که در اين اشعار آمده، صحبت ميکنيم، از موسيقي کار روي دريا صحبت ميکنيم، وقتي از کار روي دريا صحبت ميکنيم بالطبع از کارهايشان، از خواستههايشان صحبت ميکنيم و يا وقتي از خيام صحبت ميکنيم از تاثير ادبيات ملي در فرهنگ بوشهر صحبت ميکنيم. همه اينها باعث شود که مردم بوشهر بفهمند ما جزئي از آنها هستيم، که اين طرف و آن اطراف کشور و دنيا اجرا ميکنيم و در واقع پستچي آنها هستيم که ميرويم و پيغام فرهنگ و موسيقي بوشهر را به جايي ديگر ميرسانيم و اين باعث مي شود که در درجه اول کار ما براي مردم شهر اهميت داشته باشد، خوب ما اميدي به مسئولين نداريم که بخواهند توجه کنند و اهميت بدهند و اصلا برايشان مهم نيست.

- واقعا هم موسيقي بوشهر، حرفي براي گفتن در کشور و دنيا دارد.

- اگر يک نگاه گذرا بکنيم که خوب واقعا بوشهر چه چيزي جز موسيقي داشته و اگر هست شما بگوييد که رفته و مستقلا عمل کرده و به جاهاي مختلف دنيا رفته و برگشته است؟ بايد داشتههايمان را ارج بگذاريم ما چه بخواهيم و چه نخواهيم، گروههاي موسيقي بوشهر ميروند به اين سمت و ميتوانند پيغام رسان بسيار خوبي از فرهنگ و توريست ايران و يا هر چيز ديگري به کشورهاي ديگر، باشند.

- خوشبختانه تلاشهاي شما و گروهتان دارد نتيجه ميدهد و آوازه گروه موسيقي ليان، از بوشهر فراتر رفته و در کشور و خارج از ايران هم حرفهاي جدي براي گفتن دارد.

- با کمترين جستجو ميتوانيم متوجه شويم که گروه موسيقي ليان نه تنها در موسيقي نواحي ايران در کشورهاي ديگر هم مورد توجه قرار گرفته است، اين افتخاري براي کل موسيقي نواحي و بوشهر هست که يک گروه موسيقي بدون حمايت و رانت توانسته اينقدر مورد توجه قرار گيرد. اينها را بايد برجسته کنيم که چراغ راه جوانان باشد و اين که علاقمند شوند به موسيقي که با موسيقي ميشود اين کارها را کرد و فرهنگ غني خود را در جاهاي مختلفي معرفي کرد. بالاخره به وسيله اين موسيقي يک منطقه و کشور به ساير مردم معرفي شد و اين حايز اهميت است که بايد ما به آن بپردازيم.

- حال و هواي اجراهاي خارج از کشور چگونه است؟

- وقتي که ما ميرويم در يک نقطه از دنيا و خارج از کشور اجرا ميکنيم،  اول اين که همشهريهاي ما دور هم جمع ميشوند، و ايرانيها دور هم جمع ميشوند و خارجيها ميآيند و ميبينند که ايرانيها چه کار ميکنند، اينها خيلي اهميت دارد و ما خيلي خوشحال ميشويم که ساعاتي را ميتوانيم مخاطبانمان را سرگرم کنيم و آن غم و دلتنگيهاي که در مهاجرت ايجاد ميشود را تا حدودي برطرف کنيم و اين خيلي مهم است، اين قضيه در خارج از کشور خيلي نمود پيدا ميکند. وقتي مردم خوشحال ميشوند و بخشي از دلتنگيهايشان کم مي شود، پيام و بازتاب خيلي خوبي است که ما دريافت ميکنيم. کافي است شما برويد زير پستهاي ما در فضاي مجازي پيامهاي بامحبتي که از مردم دريافت ميکنيم، را بخوانيد تا متوجه شادي آنها بشويد.

- سخن پاياني؟

-ته ماجرا اين است که محسن شريفيان و گروه موسيقي ليان امروز مترداف شده است با ساز نيانبال و ساز نيانبان مترادف شده است با يک بخشي از موسيقي بوشهر و موسيقي بوشهرمترادف است با داستانها و ادبيات و فرهنگ و غيره و بايد اين گونه به ماجرا نگاه کنيم نه اين که بگوييم يک گروه ليان داريم و هيچ ارتباطي با بوشهر ندارد و اين يک تفکر اشتباه است و يک خودزني محض است و الان ديگر گروه ليان صرفا متعلق به بوشهر نيست و در مورد کل ايران دارد صحبت ميکند و و براي کل ايران ميخواند و ما بايد اين موضوع را بزرگ کنيم و  آبياري کنيم بجاي اين که آن را تخريب کنيم و يا آن را کم اهميت جلوهاش بدهيم، براي اينکه انگيزهاي بشود براي بقيه هنرمندان بوشهري.

ما يک پستچي فرهنگي هستيم و بايد مواظب باشيم که پيغام خيليها را به درستي از اين طريق به گوش مردم برسانيم؛ ارسال، بسته بندي و حمل اين کالاي گران، پيچيدگيهاي زيادي دارد.

راههاي دراز و آرزوهاي بزرگي پشت اين قصه است. ممنون که همداستان شديد؛ سپاس از شما و نسيم جنوب.

(هفته نامه نسیم جنوب- سال بیست وششم، شماره 1066)

 

برچسب ها:
محسن شريفيان

نظرات کاربران
هنوز نظري براي اين مطلب ارسال نشده.
ارسال نظر

نام:

ايميل:

وب سايت:

نظر شما:

آخرین اخبار

پربیننده ترین