طراحی سایت
تاريخ انتشار: 27 بهمن 1402 - 20:42
منصورحاجي‌پور، مدرس گردشگري در بوشهر:

معماري بوشهر، برخلاف معماري کويري، ساختمان هم با بيرون کار ميکند هم با درون. معمار، کاملا رها و بيتکلف، فضاها را خلق ميکند و اصلا اسير تقارن و تصلب غيرضرور نيست. معمار ضرورتي نميبيند اثر خود را با رنگ و تزيين ولخرجانه بيارايد. اين خود بنا و اثر است که زيباست نه رنگ و لعاب آن. شايد کمي بيانصافي باشد که زيبايي معماري بوشهر را در حد شيشههاي رنگي هلاليها در و پنجرهها خلاصه کنيم..

منصورحاجيپور، مدرس گردشگري در بوشهر در مصاحبه با نسيم جنوب:

معماري بافت تاريخي بوشهر، ميتوانست پايهاي براي تکامل معماري ايران مدرن باشد


- به نظر شما ويژگيهاي بافت تاريخي بوشهر چيست؟

- بهروز مرباغي در کتاب «بن مايههاي نوين در معماري بوشهر» به ريشههاي اجتماعي و فرهنگي معماري بوشهر ميپردازد و از منظري جدا از تاثير اقليم بر معماري به موضوع مينگرد.

ايشان معتقد است معماري بوشهر، برخلاف معماري کويري، ساختمان هم با بيرون کار ميکند هم با درون. معمار، کاملا رها و بيتکلف، فضاها را خلق ميکند و اصلا اسير تقارن و تصلب غيرضرور نيست. معمار ضرورتي نميبيند اثر خود را با رنگ و تزيين ولخرجانه بيارايد. اين خود بنا و اثر است که زيباست نه رنگ و لعاب آن. شايد کمي بيانصافي باشد که زيبايي معماري بوشهر را در حد شيشههاي رنگي هلاليها در و پنجرهها خلاصه کنيم و ظرافت و زيباييهاي اصيل حجمي آن را نبينيم. همان گونه که انسان مدرن نيازي به تفاخر بيريشه و ولخرجيهاي نوکيسگان نميبيند. معماري اصيل مدرن هم خود را با رنگ و کاشي و جواهر نميآرايد. فضاها و حجم بناست که تزيين آن را ميسازد. از دوره صفوي به بعد است که نما خود را از سازه جدا ميکند و به تزيين صرف بدل ميشود. در معماري مدرن اصولا تزيين بدون شخصيت و بي دليل وجود ندارد، تمامت معماري هم سازه است هم تزيين و هم زيبايي.

معماري بوشهر، به طور اخص معماري چهار محل، ويژگيها و استعدادهايي دارد که دقيقا با معماري مدرن همخوان است. اين همخواني ميتوانست پايهاي براي تکامل معماري ايران به عصر مدرن باشد. از اين زاويه است که معماري بوشهر اهميتي خاص مييابد و شايسته تعمق فراوان است. بدين ترتيب، اگر به معماري چهار محل بوشهر، حساسيت نشان ميدهيم و اصرار داريم آن را حفظ کنيم صرفا به دليل حسرت خوري گذشته نيست. صرفا به خاطر نگاه موزهاي به زندگي نيست. اين معماري ميتواند بخشي از سرفصلهاي دانشگاههاي ايران باشد و پرتو تازهاي به تاريخ معماري ايران بيندازد.

- با اين وجود، متاسفانه در دهههاي گذشته، بافت تاريخي بوشهر، به اندازه کافي مورد توجه قرار نگرفته است، چگونه ميتوان رونق را به اين بافت برگرداند؟

-آن چه امروزه بايد مورد توجه قرار گيرد، بازگرداندن سرزندگي به فضاهاي اين بافت تاريخي است. لازمه سر زندگي، حضور مردم است. امروزه به دلايل گوناگون، بافت تاريخي، فرسوده و تقريبا خالي از حضور و فعاليت مردم شده است. اين در حالي است که اگر اين بافت داراي فضاهاي امن، مطلوب و سرزنده باشد و در آن فعاليتهاي گردشگري، تجاري، فرهنگي، تفريحات سالم و شاداب به گونهاي سازمان يافته و مطابق با ارزشهاي جامعه ميسر گردد، حضور فعال مردم و به تبع آن سرزندگي و زيستپذيري افزايش خواهد يافت و اين بافت تاريخي با اين ظرفيت بالا، ميتواند پژوهشگران، دانشجويان معماري، گردشگران علاقمند به معماري و شهرسازي را از سراسر کشور به بوشهر جذب کند .

- در مجموع چه پيشنهاداتي براي رونق گردشگري استان بوشهر داريد؟

1- اولين موضوعي که مي تواند در جهت بهبود و نيز توسعه گردشگري استان موثر باشد، تشکيل کارگروه گردشگري و ميراث فرهنگي فعال، که به رياست يکي از معاونين استاندار ميباشد. در اين کار گروه از مديران و صاحب نظران بخش خصوصي فعال در زمينه گردشگري استفاده  شود. ( ظاهرا اين کارگروه در استان بوشهر فعال نيست)

2- تشکيل يک کار گروه جهت شناسايي، دعوت و حمايت از سرمايهگذاران بوشهري مقيم خارج از کشور، جهت سرمايه گذاري در استان در زمينههاي مختلف گردشگري.

3- اقدام جدي و عملي براي کوتاه نمودن فرايند صدور مجوز جهت متقاضيان سرمايه گذاري.

4- تهيه بستههاي سرمايهگذاري جهت ارائه به سرمايهگذاران به زبانهاي فارسي، عربي و انگليسي.

5- تشويق، حمايت و مديريت بخش خصوصي جهت سرمايهگذاري.

6-توجه بيش از پيش به زيرساختها و روساختها، بهداشت محيط، محيط زيست.

7- توجه بيش از پيش به معماري خيابانها، حتي کوچههاي شهرها، مبلمان شهري، المانهاي مورد نياز جهت نصب در ميادين و خيابانها (شهري که ميخواهد صنعت گردشگري در آن نقش برجسته داشته باشد بايد نگرش متفاوتي نيز به معماري خيابانها، مبلمان شهري و اصالت المانها داشته باشد).

8-جلوگيري از کاربرد معماريهاي غير اصيل و بيريشه در ساخت هتلها و ديگر تاسيسات گردشگري در استان و همچنين نظارت کيفي بر ايجاد تاسيسات گردشگري و فعاليت آنها، در راستاي دقيق اهداف سرمايه گذاري سبز باشد.

9- هماهنگي لازم جهت پرداخت تسهيلات بانکي تک رقمي به متقاضيان سرمايهگذاري و نيز مالکاني که اقدام به مرمت و استحکام بخشي ملک خود در بافت تاريخي بوشهر و ديگر شهرهاي استان مينمايند.

10-توجه جدي به مناطق نمونه گردشگري استان، و انتخاب سرمايهگذار مادر براي هرکدام از مناطق.

11-پيگيري لازم جهت ارائه برنامههاي تشويقي، ترغيبي و حمايتي نظير مشاوره رايگان، حذف عوارض شهرداري، صدور پروانه رايگان براي مرمت و بازسازي بناهاي تاريخي در بافتهاي تاريخي.

12-توجه بيش از پيس به زيرساختها و روساختهاي گردشگري استان به ويژه در رابطه با گردشگري دريايي و ساحلي و ايجاد اسکله ويژه گشتهاي دريايي و مسافربري دريايي و سفر به جزير خارگ.

13-  جلوگيري از تغييرکاربري زمينهاي داراي کاربري هاي گردشگري، تحت هر عنواني.

14-ايجاد پلاژهاي مجهز در تمامي شهرهاي ساحلي و روستاهاي گردشگري ساحلي.

15-دعوت از سفيران خارجي مقيم تهران به منظور بازديد از جاذبههاي گردشگري و عقد تفاهم نامه گردشگري. 

15- تنظيم برنامه سالانه جهت اجراي جشنوارههاي فرهنگي، هنري، صيد ميگو، برداشت رطب و خرما، غذاي محلي، صنايع دستي و ...

17-برپايي نمايشگاههاي گردشگري در استانهاي هدف و کشورهاي عربي حوزه خليج فارس.

18-برگزاري دورههاي آموزشي جهت تمامي دست اندرکاران صنعت گردشگري و ...

19-برگزاري دورههاي آموزشي جهت رانندگان تاکسي، اتوبوس، کارکنان ترمينال مسافري (فرودگاه، بنادر و اتوبوسراني)، فروشگاههاي صنايع دستي، صرافان و ...

20- برگزاري ميزگردهاي کارشناسي جهت آشنايي عموم مردم با اهميت صنعت گردشگري و نحوه تعامل با گردشگران از طريق صدا و سيماي استان.

21-پيگري جدي جهت اصلاح قوانين دست و پاگير و تصويب قوانين شفاف در راستاي سرمايهگذاري و فعاليتهاي گردشگري دريايي و ساحلي و ...

22- جلوگيري از ورود فاضل آب شهري به دريا.

23- ترويج حساسيت و آگاهي نسبت به سيستمهاي اکولوژيکي و افزايش آگاهيهاي محيط زيست.

24- آموزش و آگاهسازي گردشگران در زمينه آلودگيهاي زيست محيطي.

25- بازاريابي اصولي و ترتيب تورهاي دريايي، صنعتي، فرهنگي و... توسط آژانسهاي استان و کشور.

- سخن پاياني؟

- ما بايد نگاهمان را به گردشگري مثبت کنيم، ترس، نگراني و دلهره نزديک شدن به فساد و تباهي که عامل پرهيز ما شده است را از خود دور کنيم. باور داشته باشيم که صنعت گردشگري جايگزين مناسبي براي نفت است. صنعت گردشگري امروزه به قدري در توسعه اقتصادي و اجتماعي کشورها اهميت دارد که اقتصاددانان آن را صادرات نامرئي نام نهاده اند.  وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي بايد به يک وزارتخانه فراگير تبديل شود، بايد زمينه مشارکت و فعاليت گسترده بخش خصوصي را فراهم نماييم. بايد محاسن گردشگري را تقويت و معايب آن را مديريت نمود، آنچه ديروز گفتهايم و انجام دادهايم، امروز ما را ساخته است. در صورت عدم رضايت از وضع موجود، بايد در آنچه ميگوييم و انجام ميدهيم تغيير اساسي به وجود آوريم تا فردا از امروز متمايز شود. فرهيختگي بيشتري بايد در همه جا مشاهده شود، دست عاملين تغيير باز گذاشته شود و کارآفرينان اين صنعت ميدان بيشتري پيدا کنند. در سمتهاي دولتي و غيردولتي جوان گرايي شده و توان افزايي و جانشين پروري به شدت مورد حمايت و تشويق قرار گيرد. سرعت تغيرات نه تنها براي جبران مافات کافي نيست که فاصلهها با آنچه بايد باشيم روز به روز بيشتر ميگردد. توجه داشته باشيم که در عصر پرشتاب زندگي ميکنيم. در چنين عصري، دانشمندي، توانمندي و علاقمندي به خدمت، لازمه دست اندر کاران مي باشد.

به اميد روزي که شاهد شکوفايي و درخشش صنعت انساني گردشگري کشورمان باشيم.

برچسب ها:
بافت قدیم بوشهر

نظرات کاربران
هنوز نظري براي اين مطلب ارسال نشده.
ارسال نظر

نام:

ايميل:

وب سايت:

نظر شما:

آخرین اخبار

پربیننده ترین