طراحی سایت
تاريخ انتشار: 08 ارديبهشت 1403 - 11:24
خريد 2 هزار ميليارد توماني تيم تهراني توسط پتروشيمي‌هاي جنوب

وقتي مالکيت جديد تيمهاي سرخابي پايتخت چندين بانک و پتروشيمي ميشوند، آدم «گََُُر» ميگيرد، البته اگر اهل بوشهر باشي و دلسوز هميشگي اين ديارِ سراسر محروم نه، بلکه مظلوم... اينجا مرغ همسايه غاز هست و به جاي آن که صنايع نفتي و گازي که در همين استان کسب درآمدهاي مولتي ميلياردري ميکنند، اسپانسر تيمهاي هميشه ندارِ استان باشند اما از آنجا که خون تيمهاي سوگلي پايتخت رنگينتر است بسان آهن ربايي جذب آنها شده اند...


خريد 2 هزار ميليارد توماني تيم تهراني توسط پتروشيميهاي جنوب 

پس از جنجالهاي فراوان و انتقادهاي بسيار به اين واگذاري دستوري و البته نمايشي، باشگاه استقلال به بزرگترين هلدينگ پتروشيمي ايران رسيد. 

هلدينگ خليج فارس براي اين واگذار بايد 2 هزار ميليارد تومان به دولت بپردازد. نکته قابل توجه اينجاست که هلدينگ خليجفارس طرحهاي توسعهاي بسياري در صنعت پتروشيمي دارد که نيازمند اختصاص اعتبارهاي چند صدميليون دلاري است. بسياري از کارشناسان معتقدند اين واگذاري دستوري که هزينه 2 هزار ميليارد توماني روي دست هلدينگ خليج فارس گذاشته است، آينده اين هلدينگ بهويژه طرحهاي آن را با چالش مواجه ميکند.  

 

ورزش مظلوم بوشهر 

نسیم جنوب - عبدالباقي صداقت 

همانطور که همه ورزش دوستان و عليالخصوص هواداران فوتبال استحضار دارند، در اکثر استانهاي کشور به دليل وجود پتانسيلهاي اقتصادي، رونق و پيشرفتهاي چشمگيري صورت گرفته است و اين موفقيتها در همه بخشهاي جامعه قابل رويت بوده و امور مربوط به ورزش اين استانها نيز جزيي از همين پيشرفتها مي باشد. 

امروزه ورزش يکي از ارکان خانوادهها محسوب ميگردد و به صورت حرفه اي، آماتور و يا تفريحي با زندگي مردم در آميخته و رکن جداييناپذير خانواده گرديده است. 

استان بوشهر نيز از لحاظ پتانسيلهاي اقتصادي از جمله استانهاي ممتاز و طراز اول ميباشد که ميتوان حوزههاي نفتي،گازي، پترشيمي، انرژي اتمي، شيلات، نخيلات و بنادر و دريانوردي را نام برد که هر کدام مي توانند چندين رشته و باشگاه ورزشي را مورد پشتيباني مالي و تدارکاتي خود قرار دهند. شايد اغراق نکرده باشم ولي بايد بگويم که درآمدهاي اقتصادي استان بوشهر مي تواند ورزش استان را متحول کند و در سطح اول ورزش کشور قرار دهد. اگر به درآمدهاي استانهاي ديگر توجه کنيم خواهيم ديدکه درصد ناچيزي از درآمد بنگاههاي اقتصادي استان بوشهر ميباشند، ولي با همين درآمدها باشگاه هاي ورزشي متعددي را مورد حمايت خود قرار مي دهند. براي مثال صنعت مس، صنعت فولاد، صنعت آلومنيوم، صنعت سيمان، صنعت آهن، صنعت خودرو و مابقي صنعت ها که هر کدامشان در مقابل صنعت نفت و گاز و پتروشيمي استان بوشهر درآمد کمتري دارند. 

با توجه به موارد فوقالذکر ملاحظه ميگرددکه هيچ گونه  بودجه اي از طرف اين پتانسيلهاي موجود در استان جهت رشد و شکوفايي ورزش تخصيص نمي گردد و باشگاهها ي ورزشي استان بخاطر کمترين اعتبار و نداشتن بودجه لازم از ليگهاي مختلف سقوط کرده و عليرغم تلاش بيوقفه مديران ورزشي استان امتيازات با ارزشي از استان خارج ميگردند ولي در همين حال مشاهده ميگردد که سهام يک باشگاه ليگ برتري فوتبال در يک استان ديگر توسط صنعت پتروشيمي استان بوشهر که ميلياردها تومان است خريداري ميگردد. به همين خاطر بايد به مديران ارشد  و نمايندگان مجلس استان اين ضرب المثل را گوشزد نمود که: چراغي که به خانه رواست به مسجد حرام است. 

(هفته نامه نسیم جنوب، سال بیست و هفتم، شماره 1079) 

 

بايد براي تراژدي ورزش بوشهر، سالها گريست 

نسیم جنوب - الهه غريب زاده - مؤلف مجموعه يک قرن با تاريخ فوتبال بوشهر  

وجود منابع نفت و گاز و پتروشيمي و ارتباط مستقيم آن با سوخت شدن استعدادهاي فرهنگي ورزشي بوشهر در طي سالهاي اخير مصاحبههاي متعددي با همه اقشار حوزه فوتبال و فرهنگ داشتم: نخبهها، پيشکسوتان، مشاهير، هنرمندان، ملي پوشان و... حلقه مفقوده و يا بهتر بگوييم درد مشترک اصحاب فرهنگ و ورزش، نبود حمايت هاي مادي و معنوي بود. 

چه بسيار پتانسيل هايي که خسته از شرايط موجود يا بار سفر بستند يا در سکوتي غمبار و در گمنامي، از علاقمندي خود، دل کندند و در گوشهاي به ادامه زندگي مشغول شدند، تا امروز شاهد آمار بالاي اعتياد، آسيبهاي اجتماعي، دلزدگي نسل جديد براي رسيدن به موفقيتهاي فرهنگي ورزشي باشيم. 

حمايت از يک تيم تهراني، تنها صرف هزينههاي جاري يک پتروشيمي نيست، بلکه تيشه زدن به ريشههايي است که به هزار اميد جوانه زدند و در اين گرماي طاقت فرساي بوشهر، سالها عرق ريختند. 

کاش ساعتي ميهمانشان کنيم به ديدن اين سناريوي تلخ، شايد اثر کند، مثلا به يکي از مدارس فوتبال که عمدتا چشم انتظار ذرّهاي حمايت اند،  يا باشگاههايي که به هزار مشقت همچنان ادامه ميدهند، يا چشم اميد پدر و مادرهايي که روي سکوها با شوق آينده اي روشن، فوتبال بچههاي نوجوانشان را نظاره نشستند و هزاران ناگفته ديگر. 

(هفته نامه نسیم جنوب، سال بیست و هفتم، شماره 1079) 

 

 

سهم ورزش بوشهر کجا ميرود؟! 

نسیم جنوب، غلامرضا گنجي، مدير ورزشي: متأسفانه سالهاست که مرکزنشينان   اعتباراتي که ماحصل دسترنج تلاشگران استان بوشهر در صنايع و پتروشيميهاست به بهانه ملي بودن طرحهاي مورد نظر و به واسطه حضور مديران غيربومي و بعضاً بوميان حافظ ميز و صندلي رياست، خارج از استان بوشهر هزينه ميکنند و بدون توجه به مشکلات زيست محيطي که دامنگير مردم ساکن در مناطق همجوار اينگونه صنايع گرديده و همچنين از ضعف مسئولين استان بخصوص مديران ورزشي استفاده نموده و آن بخش از سهم ورزش که بايد توسط صاحبان صنايع صرف توسعه ورزش منطقه و استان شود، خرج تيمهاي تهراني تحت حمايت دولت شده که اين موضوع با روح ورزش ناسازگار بوده و تلاش همگاني نمايندگان مجلس، مسئولين و مديران ورزشي استان ميطلبد تا سمت و سوي جذب اعتبارات ورزشي مرتبط با اين گونه شرکتهاي نفت و گاز و پتروشيميها در راستاي تقويت ورزش پايه استان خاصه تيمهاي حاضر در رقابتهاي ليگ برتر نه تنها فوتبال بلکه نمايندگان تمام رشته هاي ورزشي مورد حمايت قرار گرفته تا در سطح استان نيز شاهد برقراري عدالت ورزشي در بين هياتها و رشتههاي ورزشي باشيم. 

 

مشکل مديران ورزشي ما، نخواستن است 

نسیم جنوب، امير (ابراهيم) گرگوري مطلق، پيشکسوت فوتبال بوشهر: با توجه به عدم موفقيت تيمهاي فوتبال بوشهر، ميتوان عملکرد مديران ورزشي را ارزيابي نمود. اگر مديران توانمند و دلسوخته در رأس ورزش استان بوشهر بودند، ما نياز به حمايت صنايع و شرکتهايي که به واسطه منابع نفت و گاز و پتروشيمي در استان فعالند، نداشتيم. 

اگر مديران توانمند داشتيم، ميتوانستند اعتبارات تخصيصيافته که قانون مشخص کرده، را به سمت ورزش هدايت کنند. آيا کسي از وضعيت قانوني که در ارتباط با اختصاص يک درصد از سهم اعتبارات هزينهاي دستگاه اجرايي درخصوص ورزش تصويب شده و در کل کشور اجرايي ميشود و سالهاست از آن ميگذرد، در ورزش استان بوشهر خبر دارد؟ آيا مديري تا به حال از ميزان سهم استان بوشهر با اين همه منابع و منافعي که به رشد خالص و ناخالص اقتصادي کشور کمک شاياني ميکند، صحبتي به ميان آورده است؟ 

سوال واضع من از مديران مربوطه که مدعي شفافيت هستند، اين است که اگر مدعي مديريت صحيح اعتبارات تخصيص     يافته استان بوشهر هستند، ميزان اعتبار تخصيص يافته به استان بوشهر از اين يک درصد چه قدر بوده است؟ اگر چيز قابل توجهي نبوده است، پس حداقل پيگير گرفتن حق طبيعي ورزش بوشهر از مسئولين و نهادهاي بالاسري باشند.

منطق هر انسان عاقلي حکم ميکند که به داشتههاي ديگر استانها در امر ورزش گلايه نداشته باشيم، مشکل مديران ورزشي ما نداشتن و ندانستن نيست، نخواستن است.

اميدوارم فارغ از هر ديدگاه و نظري، مديران شايسته و توانمند در راس کار بيايند تا ورزش استان بوشهر، با اين همه استعداد بيش از اين تحقير نشود.

 

ورزش استان، همت عالي ميخواهد

نسیم جنوب، عليرضا محمدي: زنجيره ورزش متشکل از 5 حلقه مديران، مربيان، بازيکنان، هواداران و رسانه ها است. بحث اصلي ما پيرامون مديران،آن هم مديران ارشد استان بوشهر است.

نگاهي گذرا به باشگاههاي اصفهان، کرمان و اهواز و... خود گوياي همه مسايل است.

جهت استحضار هفته گذشته به بودجه 1000 ميلياردي فولاد سپاهان اصفهان 700 ميليارد ديگر افزوده شد! يکبار ديگر بخوانيم بودجه هزار و هفتصد ميلياردي!

ورزش بوشهر اما همت عالي ميخواهد! کارگروهي متشکل از استاندار و نمايندگان استان و متوليان ورزش تحت عنوان کارگروه ويژه ورزش استان پيگير مصوبات ساليانه در خور شأن نام بندر بوشهر باشند.

 

آلودگي پتروشيميها براي استان ندار، درآمدش براي پايتخت دارا !  

نسیم جنوب، مسعود باستي، خبرنگار ورزشي: وقتي مالکيت جديد تيمهاي سرخابي پايتخت چندين بانک و پتروشيمي ميشوند، آدم «گََُُر» ميگيرد، البته اگر اهل بوشهر باشي و دلسوز هميشگي اين ديارِ سراسر محروم نه، بلکه مظلوم...

اينجا مرغ همسايه غاز هست و به جاي آن که صنايع نفتي و گازي که در همين استان کسب درآمدهاي مولتي ميلياردري ميکنند، اسپانسر تيمهاي هميشه ندارِ استان باشند اما از آنجا که خون تيمهاي سوگلي پايتخت رنگينتر است بسان آهن ربايي جذب آنها شده اند.

اينجا هميشه تيم هاي استانم خصوصا ردههاي پايه «مِنْمِنِه» هزينه اتوبوس و جاي خواب و  لباس داشتند و دارند.

و حالا پيشنهادي دارم به صنايع نفت و گازي که پولشان را دارند خرج تيمهاي قرمز و آبي ميکنند؛ اگر ميتوانند بروند همان پايتخت نيز کسب درآمد و به همان تيمها نيز کمک کنند!

گُر = آتش گرفتن، برافروخته شدن

مِنْمِنِه = دل نگراني، دغدغه

 

فوتبال بوشهر نه دلسوز داشته و نه صاحب

نسیم جنوب، مجيد غاله: حمايتهاي شرکتهاي نفتي و پتروشيميها براي دورهاي خوب بود و بعد از قطع همکاري آنها با فوتبال بوشهر، وضعيت فوتبال بوشهر اسفناک شد، البته فوتبال بوشهر نه دلسوز داشته و نه صاحب، اميدوارم از اين به بعد اين وضعيت تغيير يابد.

چراغي که به خانه رواست به مسجد حرام است، از آنها که صاحب دارند حمايت بشود چه اشکالي دارد؟ اما اولويت با فوتبال و باشگاههاي استان بوشهر باشد، بعد هم بروند و به آنها کمک کنند.

 

عدم مطالبهگري جامعه ورزشي

عبدالمحمد سرتليان - پيشکسوت ورزش: اين جفاي آشکار در حق مردم مظلوم استان بوشهر بالاخص جامعه ورزش استان است. پيگيري ضعيف و بينتيجه نمايندگان استان در مجلس، استاندار و ديگر عوامل ذيربط در اين جريان است.

البته عدم مطالبهگري مردم استان و جامعه ورزشي و نبودن تشکيلات منسجم جهت مطالبه حقوق حقه مردم به اين قضيه دامن زده است.

 

تبعيض و بي عدالتي نفت و گاز به ورزش و فوتبال بوشهر

نسیم جنوب، وليد صفري - پيشکسوت فوتبال بوشهر

جناب آقاي محمدزاده، استاندار محترم بوشهر

بنده بعنوان فردي دلسوز و نگران از جامعه بزرگ ورزش استان، نامهاي را خطاب به شما مينگارم تا صدايي باشد براي فريادهاي خاموش مانده مردم اين خطه. سالهاست که شاهد بهرهبرداري نابرابر از منابع غني استان هستيم، منابعي که به جاي تقويت بنيهي ورزشي و فرهنگي ما، به جيب ديگران سرازير ميشود. چگونه است که تيمهايي از پايتخت، همچون استقلال تهران، توانستهاند حمايتهاي مالي پتروشيميهاي ما را جلب کنند، در حالي که تيمهاي محلي ما در تنگنا و فقر مطلق به سر ميبرند؟

اين مسئله، نه تنها نشاندهندهي يک تبعيض آشکار است، بلکه بيانگر يک نوع بيتوجهي مزمن به حقوق و آرمانهاي جوانان اين استان به شمار ميآيد. ما از شما، به عنوان نماينده     عالي دولت در استان، ميخواهيم که با اقداماتي جدي و مؤثر، نه تنها به اين وضعيت پايان دهيد، بلکه زمينهساز تحولي عظيم در عرصهي ورزش و فوتبال استان شويد. ما خواهان استفاده     عادلانه از منابع و ثروتهاي استان براي تقويت و پشتيباني از تيمهاي محلي و جوانان ورزشکار هستيم. بيشک، اگر اين مسير اصلاح نشود، نه تنها آينده  ورزش در استان ما به خطر خواهد افتاد، بلکه نسلهاي آينده نيز از اين بيعدالتيها رنج خواهند برد. ما اميدواريم که اين نامه، زنگ خطري باشد براي توجه بيشتر به مسائل ورزشي و اجتماعي استان و آغازگر تغييراتي باشد که به نفع همهي مردم بوشهر تمام شود.

 

 

رييس شوراي استان بوشهر مطرح کرد؛

پتروشيميها حق ورزش و جوانان استان بوشهر را ناديده نگيرند

رييس شوراي اسلامي استان بوشهر گفت: حق مسلم جوانان استان است که شرکت هاي پتروشيمي مستقر در پارس جنوبي از حوزه ورزش حمايت هاي مالي کرده و آن را ناديده نگيرند.

عبدالخالق برزگرزاده در گفتوگو با ايرنا اظهار کرد: اقدام هلدينگ خليج فارس در مشارکت مالکيت باشگاه استقلال در حالي که مردم اين استان ميزبان شايسته صنايع نفت و گاز هستند و به آنها بي توجهي مي شود قابل پذيرش نيست.

وي افزود: آلايندگي و عوامل پيراموني در صنايع جنوب استان بوشهر بر زندگي شهروندان تاثيرات مخرب زيادي بر جاي گذاشته اما شاهد بي مهري صنايع پيراموني در حق مردم هستيم که غيرمنصفانه است.

رييس شوراي اسلامي استان بوشهر تصريح کرد: اين در حالي است که در استان هاي کرمان، اصفهان و يزد صنايع در راستاي مسئوليت اجتماعي خود حمايت هاي بسيار خوبي در تمامي رشته هاي ورزشي دارند.

برزگرزاده ادامه داد: در اين استان صنايع پتروشيمي که درآمدهاي بسيار خوبي نيز دارند به ورزش و جوانان منطقه بي مهري کرده و مدت زيادي است حتي عوارض آلايندگي خود به موقع به شهرداري هاي استان پرداخت نکرده اند.

وي افزود: خبر خريد سهام باشگاه استقلال توسط هلدينگ خليح فارس باعث نارضايتي همه جوانان و ورزشکاران بوشهري شده و اين اقدام تضييع آشکار حق جوانان اين ديار است.

رييس شوراي اسلامي استان بوشهر عنوان کرد: بوشهر زماني 2 تيم در ليگ برتر فوتبال ايران داشت و بازيکناني مثل مهدي طارمي، محمد محبي و مهدي قائدي به سطح اول ايران معرفي کرده است اما امروز تيمهاي پارس جنوبي، شاهين بوشهر، شاهين بندر عامري، ايران جوان و ساير تيم هاي بوشهري در شرايط خوبي به سر نمي بردند.

وي ادامه داد: اين شايسته مردم ورزش دوست اين استان نيست که به تيم هاي ورزشي آن اعتنايي نشود اما تيمي از پايتخت حمايت شود.

رييس شوراي اسلامي استان بوشهر گفت: از مسئولين استان و به خصوص نمايندگان مردم در مجلس شوراي اسلامي انتظار مي رود مانع تضيع حق ورزش و جوانان بوشهري شوند هرچند مخالف حمايت از تيم پايتخت نيستيم اما به شرط اينکه از ورزش استان به همان اندازه حمايت شود.

 

نماينده شهرستان دشتستان:

بيعدالتي بزرگ است که مضرات صنعت نفت و گاز نصيب مردم استان بوشهر شود ولي حمايت مالي براي ديگران باشد

نماينده شهرستان دشتستان در مجلس شوراي اسلامي با انتقاد از واگذاري يکي از تيمهاي مطرح فوتبال کشور به هلدينگ خليج فارس، اين کار را خلاف قانون خواند.

ابراهيم رضايي در جلسه علني مجلس شوراي اسلامي با اشاره به واگذاري يکي از تيمهاي مطرح فوتبال کشور به هلدينگ خليج فارس اظهار کرد: بخش عمده شرکتها و سرمايههاي هلدينگ خليج فارس در استان بوشهر قرار دارد.

وي اضافه کرد: اين يک بيعدالتي بزرگ است که آلودگيها، تخريب محيط زيست، ترافيک و ديگر مضرات اين صنعت نصيب مردم استان بوشهر شود ولي حمايت مالي و پول و سودش براي ديگران باشد.

اين ظلم آشکار است که برخي مدارس و مراکز درماني استان بوشهر در گرماي تابستان کولر ندارند و تيمهاي ورزشي ما از امکانات حداقلي محرومند ولي قرار است سرمايه هلدينگ خليج فارس که متعلق به بازنشستگان است خرج يک تعداد سلبريتي پرخرج شود.

وي اقدام هلدينگ خليج فارس در خريد باشگاه پايتخت را غيرقانوني خواند و گفت: اگر قرار است تيمداري کنند چرا بايد با پول مستضعفان و بازنشستگان باشد؟ از رئيس جمهور و ديگران درخواست داريم جلوي اين کار را بگيرند.

انتظار ميرود مسؤولان نظارت بيشتري در چنين مواردي داشته باشند و شاهد احقاق حقوق مردم ميزبان و محيط پيراموني صنايع باشيم تا در کنار آسيبهايي که به محيط و زندگي آنها وارد شده است، از مواهب آن نيز بهرهمند شوند.

 


 

 

برچسب ها:
ورزشی

نظرات کاربران
هنوز نظري براي اين مطلب ارسال نشده.
ارسال نظر

نام:

ايميل:

وب سايت:

نظر شما:

آخرین اخبار

پربیننده ترین