طراحی سایت
تاريخ انتشار: 05 مهر 1392 - 21:38

آگهی مناقصه

تاریخ انتشار 92/7/1

 

 

  ((آگهي مناقصه))

تجديد مناقصه شماره 4-5/92 م ن نوبت اول (يك مرحله اي)

سازمان بنادر و دريانوردي / اداره كل بنادر و دريانوردي استان بوشهر

موضوع تجديد مناقصه: تعمير و نگهداري تجهيزات الكترونيكي و مخابراتي و توسعه شبكه مخابراتي اداره كل بنادر و دريانوردي استان بوشهر

محل، مهلت و نحوه دريافت اسناد: از تاريخ درج آگهي تا پايان وقت اداري روز شنبه تاريخ 7/7/92 با مراجعه امور قراردادهاي مناقصه گزار، به آدرس بوشهر- انتهاي بزرگراه طالقاني- اداره كل بنادر و دريانوردي استان بوشهر- كدپستي 7513749797- تلفن 7-2522051 و ارائه معرفي نامه و اصل فيش واريز وجه به حساب شماره 2176451050000 سيبا نزد بانك ملي شعبه بندر و دريانوردي كد بانك 7720 به مبلغ 000/300 ريال امكان پذير است. وجه مذكور به هيچ وجه قابل استرداد نخواهد بود. ضمناً دريافت اسناد از سايت (iets.mporg.ir  ) نيز امكان پذير است.

محل و مهلت تسليم پاكت پيشنهادها: مناقصه گران بايد پاكت پيشنهادها را تا ساعت 00: 14 روز دوشنبه مورخ 22/7/92 به دبيرخانه مركزي دستگاه مناقصه گزار به آدرس ذيل تسليم و رسيد دريافت نمايند.

-  محل و زمان بازگشايي پاكت پيشنهادها: پيشنهادهاي مناقصه گران رأس ساعت 00: 11 روز سه شنبه مورخ 23/7/92 در محل ساختمان مركزي به آدرس دستگاه مناقصه گزار مفتوح خواهد شد.

سپرده شركت در مناقصه: مناقصه گران بايد ضمانتنامه بانكي بدون قيد و شرط و قابل تمديد به دفعات به مبلغ 000/000/113 ريال، يا اصل فيش واريز وجه به حساب 2196451005004 نزد بانك صادرات شعبه بندر و دريانوردي كد بانك 4323 ارائه نمايند.

-  مدت پروژه: 24 ماه

- مدت اعتبار پيشنهادها: مدت اعتبار پيشنهادها حداقل بايد 90 روز باشد.

- آدرس دستگاه مناقصه گزار: بوشهر- بزرگراه طالقاني- بلوار بندر- اداره كل بنادر و دريانوردي استان بوشهر- كدپستي 7513749797 – تلفن 7-2522051، فاكس 2530072 ، پست الكترونيك info@bpmo.ir   ، آدرس سايت www.bpmo.ir  هزينه درج آگهي به عهده برنده مناقصه مي باشد.

شرايط خاص:

1-  دارا بودن حداقل رتبه 5 رشته ارتباطات از سوي معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري

2- ارائه كار مشابه در 5 سال اخير به همراه رضايت نامه از كارفرمايان قبلي   

3- ارائه مدارك مربوط به شناسه ملي شركت الزامي است.

كليه مناقصه گران براساس اسناد ارزيابي كيفي، ارزيابي صلاحيت و امتياز دهي خواهند شد و در صورت احراز شرايط و كسب حداقل امتياز پاكات اسناد مناقصه آنها گشوده مي شود. م/الف1334

 

اداره كل بنادر و دريانوردي استان بوشهر

 

 

 

برچسب ها:
-

نظرات کاربران
هنوز نظري براي اين مطلب ارسال نشده.
ارسال نظر

نام:

ايميل:

وب سايت:

نظر شما:

آخرین اخبار

پربیننده ترین