طراحی سایت
تاريخ انتشار: 14 دي 1392 - 00:59
دکتر ابراهيم حيدري، عضو هيأت علمي دانشگاه خليج فارس:

تجربه نشان مي‌دهد كه به دليل فقدان مكانيزمهاي دموكراتيك در واگذاري مناصب دانشگاهي، افراد و گروههاي متصل به جريانات فرصت‌طلب و رانتجو بيشترين تلاشها را در اين وادي صورت مي‌دهند تا بر مقدرات اين نهاد سرنوشت‌ساز حاكم شوند.   اينجاست كه عليرغم وجود شرايط تحول‌آفرين و...

 

دانشگاه خليج فارس در دولت تدبير و اميد، اميدواري‌ها و نگراني‌ها


دکتر ابراهيم حيدري، عضو هيأت علمي دانشگاه خليج فارس

 

با تحقق حماسه سياسي 24 خرداد و روي كار آمدن دولت تدبير و اميد و رويكرد آن در بازگرداندن دانشگاهها به جايگاه اصلي خود، جامعه دانشگاهي ايران اميدوارانه در انتظار تدابيري شايسته در هدايت و قرار دادن اين نهاد سرنوشت‌ساز در مسير عقلانيت، علم‌باوري، استقلال و پويايي در شرايط حاضر به سر مي‌برد. در اين راستا و بدون شك مديريت دانشگاه خليج فارس در دولت جديد براي جامعه دانشگاهي استان، بوشهر داراي اهميت حياتي است. به نظر مي‌رسد اهميت موضوع براي توسعه پايدار زندگي علمي و اجتماعي استان آنچنان بالاست كه جا دارد در اين شرايط و با عنايت به برنامه‌هاي دولت تدبير و اميد در اداره دانشگاهها، فعالان و نيروهاي تأثيرگذار دانشگاهي به شكلي شفاف و متناسب با شئونات دانشگاهي در اين زمينه به تبادل نظر بپردازند. عليرغم اين با وجود اطلاعات و رواياتي جسته و گريخته حاكي از تلاش‌هاي پيدا و پنهان برخي افراد و جريانات براي دست يافتن به كرسي مديريت اين نهاد جامع علمي استان كه در كنار اميدواري‌ها، نگراني هايي را بابت دخالت جريانات غيردانشگاهي در ميان جامعه دانشگاهي بوجود آورده است، ضرورت پرداختن به موضوع را دوچندان مي‌كند. 

در ابتدا لازم است دو نكته را خاطرنشان سازم. نكته اول : تأكيد مي‌شود موضوع و هدف اين يادداشت، طرح و يا پيشنهاد تغيير مديريت فعلي دانشگاه خليج‌فارس و يا ارزيابي عملكرد آن نيست بلكه هدف پرداختن به اهميت جايگاه مديريت اين نهاد علمي در هدايت و  نقش‌آفريني آن در فرآيند توسعه جامعه و بهبود منزلت دانشگاه در شرايط پيش‌رو و متناسب با رويكردهاي دولت جديد و همچنين هشدار در مورد تهديد‌هايي است كه از بابت بي‌توجهي به اين مهم ممكن است دامنگير جامعه دانشگاهي شود. نكته دوم اينكه، محرك اصلي طرح اين مسئله توسط نگارنده تأكيد بر اصلاح امور دانشگاهها و حاكم نمودن فضاي علمي و برچيدن فضاي امنيتي در دانشگاهها به عنوان يكي از محوري‌ترين موضوعات در سخنراني ها و وعده‌هاي انتخاباتي رييس جمهور محترم به دانشگاهيان بوده است. علاوه بر اين رييس جمهور در مراسم شروع سال تحصيلي دانشگاهها در دانشگاه تهران و مراسم اخير روز دانشجو در دانشگاه شهيد بهشتي نيز با تأكيدي بيشتر مجدداً به اين موضوع پرداختند. 

بدون شك رويكرد دولت روحاني در اداره دانشگا‌هها و تلاش‌هاي موجود آن در باز نمودن انبوه گره‌هاي كور سال‌هاي گذشته مايه دلگرمي و قوت قلب دانشجويان و استاداني است كه دل در گرو توسعه و نقش‌آفريني شايسته و مشاركت مؤثر اين نهاد در تعيين سرنوشت علمي، فرهنگي و اقتصادي جامعه دارند. همگي بر اين نكته واقفيم كه دانشگاه يك نهاد سياسي نيست و رسالت پايه‌اي آن توسعه و تعميق شناخت علمي جامعه و پرورش سرمايه انساني است، اما نقش‌آفريني ذاتي آن در تحولات فكري و تأثير معنادار آن بر پويايي و نشاط سياسي جامعه باعث گرديده است كه نه تنها تشكل‌هاي دانشگاهي بلكه نهادهاي سياسي و اجتماعي خارج از دانشگاه نيز به آن حساسيت نشان دهند و در جهت سامان دهي فرصت‌هاي دستيابي خود به اين نهاد سرنوشت‌ساز تلاش نمايند. تجربه نشان مي‌دهد كه به دليل فقدان مكانيزمهاي دموكراتيك در واگذاري مناصب دانشگاهي، افراد و گروههاي متصل به جريانات فرصت‌طلب و رانتجو بيشترين تلاشها را در اين وادي صورت مي‌دهند تا بر مقدرات اين نهاد سرنوشت‌ساز حاكم شوند. 

    اينجاست كه عليرغم وجود شرايط تحول‌آفرين و اميدبخش نبايد از تهديدهاي ممكن كه از سوي برخي نهادها و جريانات خارج از دانشگاه بويژه موج‌سواران و فرصت‌طلبان نوظهور متوجه اين نهاد علمي است غافل ماند. متأسفانه در خيل مدعيان جدي دانشگاه خليج فارس از چهره‌هايي نام برده مي‌شود كه نه تنها با مؤلفه‌هاي وجودي يك دانشگاه تمدن‌ساز آشنايي ندارند بلكه سوابق نشان مي‌دهد كه رفتار و منش سياسي و مديريتي آنها سنخيتي با رويكرد دولت تدبير و اميد ندارد.  

   هر چند ماهيت دانشگاه و ضرورت استقلال آن ايجاب مي كند كه مديران از طريق مكانيزمهاي انتخاباتي تعيين شوند، اما انتظار مي‌رود دولت روحاني تا رسيدن به اين وضعيت و آماده شدن ساز و كارهاي حقوقي و اداري لازم در واگذاري سرنوشت دانشگاهها با دقت نظر و هوشمندي بيشتري اقدام نمايد. عليرغم اين جاي اميدواري است كه استادان و دانشجويان شوريده‌حال و خسته از فضاي افراطي، سياست‌زده، دستوري و شعارمحور سال‌هاي گذشته (كه به جرأت ميتوان گفت بخش عمده جامعه دانشگاهي استان را تشكيل مي‌دهند) در اين شرايط و با وجود رويكردهاي اعتدالي دولت فعلي فضا را براي طرح مطالبات خود نزد مقامات تصميم‌گير و حتا رأس قوه مجريه مساعد مي‌بينند و بدون شك استفاده از اين فرصت طلايي توسط استادان و دانشجويان مسئول، كار را براي موج‌سواران بسيار دشوار مي‌سازد. 

   ماهيت، جايگاه و رسالت يك دانشگاه انسان‌ساز و علم‌محور اقتضاء مي‌كند، مديريت اين نهاد علمي از معيارهاي چندگانه‌اي برخوردار باشد كه از جمله اولويت‌دارترين آنها سوابق آموزشي و پژوهشي مفيد و مؤثر مي‌باشد. از اينرو رييس يك دانشگاه علاوه بر آشنايي با مؤلفه‌ها و ساز و كارهاي مديريتي و توانمندي‌هاي اجرايي، قدرت تصميم‌گيري و همچنين برخورداري از هوشمندي‌، شهامت و درايت سياسي و اجتماعي لازم مي‌بايست در درجه اول از سوابق و مرتبه علمي قابل قبولي برخوردار باشد. اين موضوع بويژه براي دانشگاه خليج فارس كه عليرغم قدمتي نزديك به ربع قرن، مطابق گزارش‌هاي رسمي متاسفانه تاكنون به جايگاه شايسته‌اي در رتبه‌بندي دانشگاههاي كشور نرسيده است حائز اهميت فراوان است. 

 نكته آخر اينكه اعتماد جامعه دانشگاهي به دولت روحاني بالاترين سرمايه‌اجتماعي و سياسي اين دولت است، بدينسان جامعه دانشگاهي استان بوشهر از دولت تدبير و اميد انتظار دارد كه در راستاي ايفاي رسالت خود مبني بر احياء و بازگرداندن فضاي شور و نشاط علمي، فرهنگي و سياسي در دانشگاهها بر پايه اصول مترقي نظام جمهوري اسلامي و ضرورتهاي شكل‌دهي يك دانشگاه تمدن ساز و دوري از شعارزدگي در محيط‌هاي علمي، سكان هدايت اين نهاد سرنوشت‌ساز را به دست تواناي نيروهايي توانمند، خوش‌نام با سوابق مؤثر اجرايي، آموزشي و پژوهشي ، علم‌باور و معتقد به اصل استقلال دانشگاهها در تصميم‌گيرهاي علمي بسپارد.


نظرات کاربران
سید مهدی نصیری بيش از 8 سال قبل گفت:
جناب آقای دکتر حیدری که سابقه مدیریتی در دانشگاه خلیج فارس نیز داشته اند به نکات مهم و ملموسی اشاره نموده اند که در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی دیگر کشور نیز با شدت و ضعف بیشتری در جریان بوده و هست. بدیهی است تغییر ساختار مدیریتی دانشگاه ها از انتصابی به انتخابی در تمامی سطوح راهی برای پایان دادن به دغدغه های اعضاء هیات علمی دانشگاه هاست و امید است این موضوع نیز در دانشگاه خلیج فارس نیز ساری شود. الاایحال لازم است مسئولین استان بوشهر و افراد معتمد تاثیر گذار در روند تغییرات به نگرانی های قشر فرهیخته دانشگاهی توجه لازم را مبذول دارند تا فعالیت های علمی دانشگاه ها در جوی آرام، علمی و بدور از تنش های سیاسی و افراطی گری های متظاهرانه و در راستای اعتلای کشور عزیزمان ادامه یابد. انشاالله.
احمدی بيش از 8 سال قبل گفت:
متاسفانه جو دانشگاه نیز مانند فضای ظاهری آن که با بی سلیقگی کامل ساخته شده ، با برخي از مدیرانی عاری از تفکر دانشگاهی به معنای حقیقی باعث انزوای بیشتر دانشگاه شده است. دریغ از جو شاداب علمی ، زیبایی ظاهری معماری بنای دانشکده ها .متاسفانه فقط به صدور مدرک دل خوش کرده است و بس.......شاید برای برخی این بهترین باشد......
ارسال نظر

نام:

ايميل:

وب سايت:

نظر شما:

آخرین اخبار

پربیننده ترین