طراحی سایت
تاريخ انتشار: 22 فروردين 1395 - 07:46
رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان بوشهر:

هم اينك 75هزار پروژه نيمه تمام عمراني در استانها وجود دارد كه از محل منابع استاني تامين اعتبار شده اند و دو هزار طرح كه داراي 10 هزار پروژه نيمه تمام ملي است نيز وجود دارد. تكميل و بهره برداري از طرح هاي يادشده 430هزار ميليارد تومان اعتبار مي خواهد اين درحالي است كه تامين اعتبار يادشده از بضاعت دولت برنمي آيد...

رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان بوشهر گفت: يكي از موضوع هاي مهم در اقتصاد مقاومتي ، واگذاري پروژه هاي عمراني به بخش خصوصي است كه اين مهم در استان بوشهر اجرايي خواهد شد.

به گزارش ايرنا رضا عوض پور در نشست شوراي اداري استان بوشهر افزود: دولت در واگذاري پروژه هاي عمراني به دنبال كسب درآمد نيست بلكه هدف اين است كه پروژه ها با ظرفيت بخش خصوصي تكميل و زمينه بهره مندي مردم از سرمايه گذاري هاي انجام شده فراهم شود.
وي يادآورشد: هم اينك 75هزار پروژه نيمه تمام عمراني در استانها وجود دارد كه از محل منابع استاني تامين اعتبار شده اند و دو هزار طرح كه داراي 10 هزار پروژه نيمه تمام ملي است نيز وجود دارد.
رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان بوشهر اظهارداشت: تكميل و بهره برداري از طرح هاي يادشده 430هزار ميليارد تومان اعتبار مي خواهد اين درحالي است كه تامين اعتبار يادشده از بضاعت دولت برنمي آيد.
عوض پور گفت: پارسال 50 هزار ميليارد تومان اعتبار عمراني كل كشور بود برهمين اساس با اعتبارات عمراني و درآمدهاي عمومي كشور امكان تكميل اين پروژه ها وجود ندارد.
وي افزود:باتوجه به اهتمام مقام معظم رهبري به موضوع اقتصاد مقاومتي و تاكيد رئيس جمهوري و دولت به انجام اين مهم مديران بستر تحقق آنرا فراهم كنند.
عوض پور يادآورشد: چاره اي نداريم به جز اينكه اقتصاد مان را در مقابل همه تكان هايي كه در محيط پيرامون جغرافياي بين الملل اتفاق مي افتد تاب آور كنيم و با تكيه بر درون زا كردن اقتصاد و تاكيد بر رويكرد برون گرايي به ظرفيت هاي موجود كمك كنيم .
وي گفت: ستاد اقتصاد مقاومتي استان بوشهر فعالتر از گذشته تشكيل شده است و يكي از بحثهاي جدي اين است كه هر تعداد طرح محرك، پيش ران و تحول زا كه مي تواند به رونق بخشي حوزه فعاليت كمك كند ارايه شود.
اين مقام مسئول اظهارداشت: طرح هاي محرك ارايه شده اگر ماهيت اعتباري است براي اجرا از استان و ظرفيت ملي استفاده خواهد شد و معاون اول رييس جمهوري نيز تاكيد دارند كه از اين طرحها با گرفتن مصوبه حمايت مي كند.
وي گفت: وقتي چنين ظرفيت و اراده اي وجود دارد بايد از اين موقعيت استفاده شود.
رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان بوشهر افزود: باوجود محدوديتهاي قابل توجه بودجه اي و اعتباري ، پارسال دستاوردهاي خوبي عايد اين استان شد .
وي يادآورشد: از حيث اعتبارات عمراني، اعتبارات دو درصد نفت و گاز با پي گيريهاي انجام شده در بخش تخصيص و نقدينگي به 100 درصد رسيد.
عوض پور اظهارداشت:اعتبارات استاني پارسال نيز حدود 700 ميليارد ريال بود كه به 100 درصد رسيد.
وي با اشاره به اينكه يكهزارو 600 ميليارد ريال باقي مانده اعتبار در29 اسفند تخصيص يافت
گفت:با تزريق خوب انجام شده در پروژه هاي عمراني و انتظار داريم روند اجراي پروژه ها سرعت بيشتري گيرد.
وي افزود:دراعتبارات هزينه اي نيز پارسال تخصيص 100 درصد شد و يكهزار 560 ميليارد ريال اعتبارات هزينه اي كه در بودجه مصوب ابتداي سال بود مصوب شد.
عوض پور بيان كرد: 100 ميليارد ريال كسري حقوق داشتيم كه با تامين آن همه دستگاهها كسري حقوق را پرداخت كردند.
وي گفت: در سال 94 ، يكهزارو 830 ميليارد تومان تعهد درآمد استان بوشهر بود كه بالاي دو هزار و 100 ميليارد تومان وصولي داشتيم و در اين زمينه جزو پنج استاني شديم كه حائز مازاد درامد شدند.
عوض پور افزود: توزيع اعتبارات عمراني در سالجاري براساس شاخص ها با هدف رسيدن به عدالت نسبي در مناطق شهري و روستايي در استان بوشهر انجام خواهد شد.
وي اظهارداشت: با اين مكانيزم چانه زني ها به حداقل و خيلي شفاف و واضح حق و حقوق حوزه هاي بخشي و مناطق شهري و روستايي بدون ذره اي تبعيض كه ناشي از عدم دسترسي به اطلاعات جامع است انجام مي شود.
رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان بوشهر گفت: امسال تمركز بر طرحهاي اولويت دار است طوريكه به دنبال تعريف پروژه هاي جديد نيسيتم و تعريف پروژه هاي جديد بايد به حداقل برسد .

برچسب ها:
بوشهر

نظرات کاربران
هنوز نظري براي اين مطلب ارسال نشده.
ارسال نظر

نام:

ايميل:

وب سايت:

نظر شما:

آخرین اخبار

پربیننده ترین