طراحی سایت
تاريخ انتشار: 18 اسفند 1400 - 12:38

حسين شادکامي: تاريخچه بوشهر يا ابوشهر و ريشهر که نامي همچون ليان و بوخت اردشير از دوره اعيلاميان، مادها و هخامنشيان که در امتداد جلگه کوههاي زاگرس  به سواحل خليج فارس گسترده شده خوانده ميشود. مردمان اين خطه سخت کوش و دورانديش که ميتوان گفت  ازاولين مردماني بودند که توانستند ياد بگيرند بر پهناي آبها  شکاف ايجاد کنند و تا دور دستها (مليوار، زنگبار، عدن،  درياي احمر، شبه جزي...

نهنگ پير سواحل خليج فارس

نسیم جنوب - حسين شادکامي: تاريخچه بوشهر يا ابوشهر و ريشهر که نامي همچون ليان و بوخت اردشير از دوره اعيلاميان، مادها و هخامنشيان که در امتداد جلگه کوههاي زاگرس  به سواحل خليج فارس گسترده شده خوانده ميشود. مردمان اين خطه سخت کوش و دورانديش که ميتوان گفت  ازاولين مردماني بودند که توانستند ياد بگيرند بر پهناي آبها  شکاف ايجاد کنند و تا دور دستها (مليوار، زنگبار، عدن،  درياي احمر، شبه جزيره عربستان تا هندوستان و چين ...)  از راه دريا در نوردند و در طول ادوار ميان تمدنها با ساير ملل ارتباط بر قرار کنند که از اين راه  فرنگها، زبان،گويش ها، اداب و رسومها، سنتها، بخصوص فلکلورها و افسانهها، داستانها ومتلها تا بازيها و سرگرميها ومراسمات گوناگون چه از کوچ و مهاجرت اقوام داخلي و  چه اقوام خارجي را بهم گره بزند و آميخته کند از عوامل تاثير گذارتوسط دريانوردان ملاحان، ناخدايان و سپس بازرگانان و ساير بزرگان اين تغييرات را نمود عيني بخشيدند و بزرگاني چون ابوزيد سيرافيها آن را به تاريخ نگارش داشتهاند. و ديگر آثار مشکوفه  تاريخي  بجا مانده ازان دوران چه در  ساخت بافت شهري و بناها مشهود است.

در رفتارهاي اجتماعي گواهي اين ادعاست که تا به امروز در مراسمات فرهنگي، ديني، و مراودات اجتماعي به چشم ميخورد. همچنين اين ارتباط ديرينه را حفظ نموده و ميراثدار تاريخي به قدمت سرزمين مادريش ايران در سينه خود جاي دارد. و همان نهنگ پيريست که در امتداد  سواحل خليج فارس آراميده و نگين انرژي ايران قلمداد ميگردد که تاکنون اقتدار خود را با پتانسيلهاي  تجارت و صنعت نفت و گاز  و صيد و صيادي و کشاورزي را  حفظ نموده و از موقعيت حساس منطقهاي و مهم براي نقاط جهان وکشور شناخته شده و برخوردار است.

(هفته نامه نسیم جنوب - سال بیست و چهارم، شماره ۹۵۵)


نظرات کاربران
هنوز نظري براي اين مطلب ارسال نشده.
ارسال نظر

نام:

ايميل:

وب سايت:

نظر شما:

آخرین اخبار

پربیننده ترین