طراحی سایت
تاريخ انتشار: 10 دي 1402 - 14:46

حسين حشمتي : تاآنجا که به ياد دارم، اصل رفتار سازماني و تفکيک وظايف در ادارات دولتي از قديم ايام تاکنون يکي از وظايف مديران ذيربط بوده است زيرا اگر قرار باشد هر زيرمجموعهاي از يک دستگاه اداري طي نامهاي خارج از عُرف و ضوابط درون سازماني براي مافوق خود تعيين تکليف نمايد، به قولي سنگ روي سنگ بند نخواهد شد...

هردم ازاين باغ بري ميرسد

حسين حشمتي

تاآنجا که به ياد دارم، اصل رفتار سازماني و تفکيک وظايف در ادارات دولتي از قديم ايام تاکنون يکي از وظايف مديران ذيربط بوده است زيرا اگر قرار باشد هر زيرمجموعهاي از يک دستگاه اداري طي نامهاي خارج از عُرف و ضوابط درون سازماني براي مافوق خود تعيين تکليف نمايد، به قولي سنگ روي سنگ بند نخواهد شد اما از آنجايي که در اين استان پراستعداد و ثروتمند، بعضي از مديراني وجود دارند که گويي قادر يا مايل به کنترل پرسنل تخت امر خويش نيستند لاجرم نتيجه اين ميشود که برخي از واحدهاي تابعه براي خودشان دفتر و دستکي ميسازند و کوس «لمن مُلکي» ميزنند.

نمونه اين وضعيت تاسف بار اخيرا در اداره کل تامين اجتماعي استان بوشهر روي داده است که گويا مسئول بازرسي آن اداره طي نامهاي رسمي و (داراي غلط  املايي) به  مديرکل و مافوق خود تکليف ميکند که نسخ هفته نامه وزين و قديمي نسيم جنوب را که از قضا خودش اذعان دارد حاوي اخبار و فعاليتهاي آن اداره بوده، به دليل زاويه داشتن با دولت! جمعآوري و امحا نمايد! و مديرکل مربوطه هم که از فحول و چيرهدستان سازمان تامين اجتماعي کشور است و به همين دليل انتظار ميرفت با تدبير انديشمندانه با موضوع برخورد نمايد و به عبارت سادهتر جلوي تندروي مسئول زيرمجموعه خود را بگيرد، معالاسف به خواسته نارواي او، تن داده است!

به هر روي آن چه مسلم است مسئول بخش بازرسي اداره کل تامين اجتماعي بوشهر اتهامي غيراخلاقي بر مدير مسئول هفته نامه نسيم جنوب وارد ساخته است که اگر مدير مسئول هفته نامه از وي شاکي شود بايد بتواند ادعاي نامعقول خويش را ثابت نمايد اما ميدانم که يونس قيصيزاده با طبع سليم و اخلاق حسنهاي که دارد بعيد است وارد فاز قضايي شود.

در اينجا روي سخنم با استاندار بوشهر است که ضمن بررسي مسئلهاي که پيش آمده است، ترتيبي اتخاذ نمايند تا در اين برهه زماني خاص، جو عمومي استان دچار تشنج ناشي از سوء عملکرد برخي از دستگاهها نشود.

(هفته نامه نسیم جنوب- سال بیست و ششم، شماره 1067)

برچسب ها:
نسیم جنوب

نظرات کاربران
هنوز نظري براي اين مطلب ارسال نشده.
ارسال نظر

نام:

ايميل:

وب سايت:

نظر شما:

آخرین اخبار

پربیننده ترین