طراحی سایت
تاريخ انتشار: 10 دي 1402 - 14:46

احسان هوشمند: در کنار رسانههاي جمعي غيردولتي که با مشقت و دشواري در سطح ملي فعاليت ميکنند، نبايد از زحمات و تلاشهاي روزنامهنگاران و رسانههاي مستقل استاني و شهرستاني غافل شد. اين دسته از رسانهها با مسائل و مشکلات بيشتري دست به گريبان هستند. انتشار نامه مدير بازرسي تأمين اجتماعي استان بوشهر بازتاب گستردهاي در فضاي مجازي و شبکههاي اجتماعي استان بوشهر و ديگر نقاط کشور داشت. مدير نامبرده طي گزارشي به مدير کل استان نوشته ...

 

نسيم جنوب را دريابيم 

احسان هوشمند

در کنار رسانههاي جمعي غيردولتي که با مشقت و دشواري در سطح ملي فعاليت ميکنند، نبايد از زحمات و تلاشهاي روزنامهنگاران و رسانههاي مستقل استاني و شهرستاني غافل شد. اين دسته از رسانهها با مسائل و مشکلات بيشتري دست به گريبان هستند.

يکي از اين نشريات که در دورهاي 25 ساله از آغاز فعاليت خود، توانسته است عليرغم مشکلات بسيار، به فعاليت خود همچنان ادامه دهد، هفته نامه نسيم جنوب است که به مدير مسئولي يونس قيصيزاده در بوشهر به فعاليت خود ادامه ميدهد. اين نشريه به صورت منظم در 25 سال گذشته منتشر شده و به عنوان بادوامترين نشريه استان بوشهر کارنامه قابل قبولي را به نام خود ثبت کرده است بطوري که به تريبوني براي بيان ديدگاههاي روشنفکران و متخصصان اين استان که دل در گرو توسعه منطقه دارند، تبديل شده است. علاوه بر اين برنامهها و مراسمهاي فرهنگي و هنري اين هفته نامه نيز در طي اين مدت با استقبال مردمي روبرو شده است. عليرغم فعاليت حرفهاي خوب اين نشريه در دورهاي طولاني، نگرش مسئولين محلي بسته به جهتگيري دولتها نسبت به نشريههاي مستقلي از اين دست، دوستانه نيست و محدوديتهاي زيادي مقابل چنين رسانههايي گسترانيده ميشود.

در هفته گذشته انتشار نامه مدير بازرسي تأمين اجتماعي استان بوشهر بازتاب گستردهاي در فضاي مجازي و شبکههاي اجتماعي استان بوشهر و ديگر نقاط کشور داشت. مدير نامبرده طي گزارشي به مدير کل استان نوشته «اخيراً تعدادي از مجلات و هفته نامههاي زوايه دار با دولت و نظام (هفتهنامه نسيمجنوب) توسط روابط عمومي در سطح اداره کل توزيع و مشاهده گرديده...خواهشمند است دستور فرمائيد ضمن برخورد قاطع اداري با مسببين توزيع، نسبت به جمعآوري و امحا آن اقدام فوري به عمل آورند.» چنين رويکردي به رسانههاي کشور به صورت عام و درباره رسانههاي استاني به صورت خاص آن هم با چنين ادبياتي که خواستار امحا يک نشريه قانوني و داراي مجوز از هيات نظارت بر مطبوعات شده، به جز تشديد محدويتها براي رسانههاي داخلي و ايجاد مانع در برابر گردش آزاد اطلاعات، چه معناي ديگري ميتواند داشته باشد؟ عقل و تدبير حکم ميکند که نشرياتي مانند نسيم جنوب با  فعاليت 25 ساله در استان بوشهر آن هم با منابع مالي شخصي، مستوجب تشويق و ياري شوند نه محدوديت و برخوردي از اين دست در ساختار اداري و دولتي برايش تدارک ديده شود.

عليرغم بازتاب وسيع نامه فوقالذکر، تاکنون اداره کل مربوطه و نيز مقامات بالاتر هيچ واکنشي نسبت به نامه مدير بازرسي سازمان تأمين اجتماعي بوشهر نداشته و البته وزارت فرهنگ و ارشاد نيز در برابر اين نامه به موضعگيري نپرداخته است! در شرايط نامناسب روزنامه نگاري در کشور به ويژه محدوديتها و حتي مشکلات اقتصادي پيش روي، بايد رسانههاي مستقل استاني و محلي چون نسيمجنوب که حاملان و مروجان فرهنگ و هنر در منطقه خود هستند، بيش از گذشته تقويت شوند نه با نامهنگاري اداري، سدهاي بيشتري در برابر فعاليت اين نشريات  ايجاد شود.

(هفته نامه نسیم جنوب- سال بیست و ششم، شماره 1067)

 

 

برچسب ها:
نسیم جنوب

نظرات کاربران
هنوز نظري براي اين مطلب ارسال نشده.
ارسال نظر

نام:

ايميل:

وب سايت:

نظر شما:

آخرین اخبار

پربیننده ترین