طراحی سایت
تاريخ انتشار: 10 دي 1402 - 14:59

دکتر سعيد معدني : هفته نامه نسيم جنوب قديميترين نشريه بوشهر است که بطور مداوم چاپ شده است.  بيش از 25 سال است که افراد فرهيخته و بيشماري از اهل قلم اين استان از ابتداي چاپ نشريه تا به حال در آن قلم زده و مطالب و نوشتههايشان چاپ مي شود. از چهره ماندگار ادبيات، منوچهر آتشي گرفته تا ديگران و ديگران. در متن نامه مسئول تأمين اجتماعي آمده است که نشريه «زاويهدار با دولت» است.  اگر زاويهدار است، بايد به فال نيک بگيرند که...

قانون يا سليقه در برخورد با نسيم جنوب!

دکتر سعيد معدني

همگان ميدانيم     تنها راه زيستن همراه با آرامش در جامعه مدرن، قانون و اجراي بي کم و کاست آن است. قوانين روشن و صريح ضامن زندگي سالم و همراه عدالت نسبي است. هرچقدر يک جامعه قانونمند و حاکميت و مردمانش وفادار به قانون باشند، آن جامعه مستعد پيشرفت و توسعه است. به خصوص قوانيني که در راستاي منافع اکثريت و همگان است.

عليالقاعده ترويج قانون و پافشاري و اصرار بر اجراي آن، ميبايست از سوي حکومتگران صورت گيرد. زيرا آنها هستند که قانون را تصويب کردهاند و طبيعي است که اولين وفاداران به قانون و اجراي آن، خودشان باشند اما در ايران برعکس است و در بسياري امور، سلايق شخصي بر اجراي قانون غلبه ميکند.

مثلا مجوز اجراي کنسرت توسط دولت صادر ميشود و در همه شهرهاي ايران کنسرت با حضور نوازندگان زن برگزار ميشود اما در برخي استانها، مسئولان و يا افراد صاحب نفوذ و قدرت، در مقابل قانون - قانوني که خودشان تصويب کردهاند - سينه سپر ميکنند و اجازه نميدهند برنامهاي که هيچ ممنوعيتي براي اجرا ندارد، برگزار شود. هرچقدر در جامعه سلايق فردي، جناحي و سازماني حاکم باشد و قانون معيار نباشد، فاجعهآميز است که در ايران متاسفانه در برخي موارد جاري و ساري است.

در خبرها آمده بود که سازمان تأميناجتماعي بوشهر به پرسنل خود دستور داده که هفته نامه نسيمجنوب را از سازمان    ، گردآوري کرده و از بين ببرند زيرا با دولت زاويه دارد! يعني نشريهاي که مجوز آن توسط حکومت صادر شده و نشر آن قانوني است، بنا به سليقهي يک يا چند نفر در يک سازمان، جمع آوري و از بين برده شود، در حالي که ساير نشريات محلي در دسترس کارمندان سازمان قرار دارند. بنا به اظهار مدير مسئول نشريه نسيم جنوب، اين هفته نامه همه اخبار مربوط به تأمين اجتماعي استان را پوشش ميدهد.

هفته نامه نسيم جنوب قديميترين نشريه بوشهر است که بطور مداوم چاپ شده است.  بيش از 25 سال است که افراد فرهيخته و بيشماري از اهل قلم اين استان از ابتداي چاپ نشريه تا به حال در آن قلم زده و مطالب و نوشتههايشان چاپ مي شود. از چهره ماندگار ادبيات، منوچهر آتشي گرفته تا ديگران و ديگران.

در متن نامه مسئول تأمين اجتماعي آمده است که نشريه «زاويهدار با دولت» است.  اگر زاويهدار است، بايد به فال نيک بگيرند که وجود چنين مطبوعاتي براي يک استان و سازمانهايش نعمت است و احتمالا مشکلات و کاستيهاي شهر و استان را نشان ميدهند. روشن است که مطبوعات مجيز گوي،  مشکلي از دولت حل نميکنند و زبالهها را زير گوشه فرش پنهان ميکنند.

بهتر است در اجراي قانون سليقهاي عمل نکنيم؛ اگر وجود همه نشريات در سازمان پذيرفته شده، حضور نشريه فرضاً منتقد هم بايد توصيه و تحمل شود. در همه کشورهاي پيشرفته به نشريات مخالف اجازه نشر ميدهند و حتي حمايت ميکنند تا دولتيان، نقاط ضعف را دانسته و در رفع آن بکوشند. همچنين حضور و وجود مطبوعات مخالف- زاويهدار با دولت- در سازمان دولتي، نشانگر تحمل مسئولان مربوطه است. در هر حال بهتر است قانون و رويه معيار باشد نه سليقه فردي و جناحي.

وجود نشريهاي محلي همچون نسيم جنوب - با شناختي که از صداقت و پاکدستي مدير مسئول آن، دکتر يونس قيصيزاده دارم - در هر استاني نعمت است و بايد قدر آن را دانست. اميدوارم مسئولان ادارات استان بوشهر، عاملي براي دلسردي دستاندرکاران نشريه و مانعي براي ادامه حيات آن نباشند که قدمت و تداوم نشر آن با همه مشکلات در اين سالها، مايه مباحات و افتخار استان بوشهر است.

(هفته نامه نسیم جنوب- سال بیست و ششم، شماره 1067)

برچسب ها:
نسیم جنوب

نظرات کاربران
هنوز نظري براي اين مطلب ارسال نشده.
ارسال نظر

نام:

ايميل:

وب سايت:

نظر شما:

آخرین اخبار

پربیننده ترین