طراحی سایت
تاريخ انتشار: 10 دي 1402 - 14:59

دکتر حميد اسدپور :  هفته نامه نسيمجنوب متشکل  ازافراد گوناگوني است که براي خدمت به جامعه گرد هم جمع شدهاند واين افراد فقط شامل  مديران نشريه نميباشند. آقاي مديرکل آگاهانه يا ناآگاهانه اتهام جمعي به يک گروه بزرگ از شهروندان وارد ساخته و باعث خسران و زيان آنها شده و به موجب قاعده لااضرار، بايستي از اين اتهامزني دسته جمعي بپرهيزد و پوزش  بخواهد زيرا در نشريه نسيم جنوب سه گروه دخيل هستند که به هرسه گروه اتهام زده شده است...

اتهام به جاي افتخار به نسيم جنوب

دکتر حميد اسدپور

در اين زمستان بيروح و بيباران که نشان از خشکسالي و قحطي دارد،  شنيدن خبري ناگوار و عجيب، دلها را افسرده ساخت. خبري که دال بر اتهامزني يکي از مديران سازمان تأمين اجتماعي بوشهر به يکي از ديرپاترين و پيشتازترين مطبوعات بوشهر بعد از انقلاب اسلامي است.

جناب مدير مربوطه بايد بداند که اين اتهامزني کاري غيرانساني و غيرحقوقي و غيرقانوني است. کشور قانون دارد و دستگاههاي گوناگون عهدهدار امور گوناگون هستند. اگر مدير آن اداره کل، شکايتي دارد يا اسناد و مدارکي دارد، بايستي به يک دادگاه قانوني مراجعه نمايد نه اينکه بدون سند و مدرک، در يک نامه رسمي با آبرو و حيثيت و شئون اجتماعي عدهاي شهروند مسلمان بازي کند! مگر اينکه آقاي مدير مربوطه بگويد قانون را قبول ندارم که آنگاه بايستي يک پرسش هگلي از ايشان خواهيم داشت که چرا قانون را قبول ندارد؟

جهت استحضار آقاي مديرکل تأمين اجتماعي بوشهر  عرض مي کنم که هفته نامه نسيمجنوب متشکل  ازافراد گوناگوني است که براي خدمت به جامعه گرد هم جمع شدهاند واين افراد فقط شامل  مديران نشريه نميباشند. آقاي مديرکل آگاهانه يا ناآگاهانه اتهام جمعي به يک گروه بزرگ از شهروندان وارد ساخته و باعث خسران و زيان آنها شده و به موجب قاعده لااضرار، بايستي از اين اتهامزني دسته جمعي بپرهيزد و پوزش  بخواهد زيرا در نشريه نسيم جنوب سه گروه دخيل هستند که به هرسه گروه اتهام زده شده است.

گروه نخست: شامل مديران و صاحب امتياز و سردبير و مدير داخلي و عکاسان و خبرنگاران و امور فني نشريه ميشود.

گروه دوم: گروه نويسندگان نسيم جنوب هستند که شامل صدها نفر از استادان، محققان، معلمان، دانشجويان، شاعران و اهل قلم اعم از آقايان و خانمها ميشود که هدفي جز ارتقاء فرهنگي استان ندارند و اينک به جاي پاداش، اتهام دريافت کردهاند.

گروه سوم: جامعه بزرگ مخاطبان و خوانندگان و مشترکين نسيمجنوب هستند که حالا به موجب نامه مدير محترم در تأميناجتماعي  متهم شدهاند!

اينک چه کسي پاسخگوي اين همه شهروند مظلوم ميشود که مورد اتهام مدير تأمين اجتماعي بوشهر واقع شدهاند؟

آقاي مدير سازمان تأمين اجتماعي، نويسنده اين متن که گاهگاهي در نسيم جنوب قلم ميزند دوبار افتخار حضور در جبهههاي دفاع از مرزهاي کرامت و حق و خاک و آب اين کشور و اين مردم را داشتهام، شما چندبار مثل بنده جانتان را برکف دست گرفته و به جبهه رفتهايد؟

تا آنجا که من ميدانم يونس قيصيزاده فرزند شهيد و شخصاً رزمنده بودهاند و بيش از شما در راه حفظ ايران و اين خاک و آب جنگيدهاند. افراد زيادي در نسيم جنوب قلم ميزنند که اکثرا رزمنده بوده و در راه خدمت به اين مردم و کشور تلاش کردهاند. فکر ميکنم با طلب حلاليت و دوري از اتهامزني به بندگان خدا، قدري ميتوان از تلخي اين واقعه کاست.

(هفته نامه نسیم جنوب- سال بیست و ششم، شماره 1067)

برچسب ها:
نسیم جنوب

نظرات کاربران
هنوز نظري براي اين مطلب ارسال نشده.
ارسال نظر

نام:

ايميل:

وب سايت:

نظر شما:

آخرین اخبار

پربیننده ترین