طراحی سایت
تاريخ انتشار: 26 اسفند 1402 - 11:16

شعري از استاد علی باباچاهي ترجمه و در مجله دوسالانه Circumference در امريکا به چاپ رسيد. در اين مجله تعدادي از شاعران دنيا به زبان خودشان شعر دارند. اين شعر استاد باباچاهي توسط مرجان مدرس، ترجمه شده است...

 

چاپ شعري از استاد باباچاهي در امريکا  

شعري از استاد باباچاهي ترجمه و در مجله دوسالانه Circumference در امريکا به چاپ رسيد. در اين مجله تعدادي از شاعران دنيا به زبان خودشان شعر دارند. اين شعر استاد باباچاهي توسط مرجان مدرس، ترجمه شده است. 

 

همين هيچها

علي باباچاهي

 

 

 

گيج »هيچ«هاي خودش شده بود

دور تا دورش را گرفته بودند همين هيچها

هيچهاي پروانهاي /  پرستويي

هيچهاي برفي که مدرسه ها تعطيل نميشود

اولين بار که ديدمش هيچ هيچ بود

هيچ هيچ /  بهتر از هيچ است

مرا که ديد پا نگذاشت به فرار

روي هيچ شرط بست،

آنقدر باخت که هر چه برد  / فقط هيچ بود

دور تا دور مرا گرچه گرفتهاند همين هيچ ها

آنقدر برد که هرچه باخت /  فقط هيچ بود

بعداً نيز

قفل نکرد اتاق را به روي خودش

پرستوها ميآمدند /  ميرفتند

کلمات خيس / برهنه ميشدند سرما ميخوردند

هيچ ها معاشقه ميکردند با هم

و هيچ ها معاشقه ميکردند با هم

 

These Nothings

Hed been puzzled by his ownnothings

Hed been encircled by these nothings

Butterfly-like nothings          Swallow-like nothings

Snowy nothings by which the schools dont get closed

She was entirely nothing when I first saw her

Entirely nothing       Is better than nothing

The time she saw me, she didnt abscond

But bet on nothing,

He lost so much that whatever he won

It was merely nothing

Hes been encircled by these nothings

He won so much that whatever he lost

It was merely nothing

Afterwards

He didnt lock himself in the room

Swallows would come      would go

The wet words    would get naked get cold

The nothings were making love with each other

I bid them to fling me into desert   into sea

And the nothings were making love with each other.

 

By Ali Babachahi

Translated by Marjan Modarres Sabzevari

Published in

Circumference

(هفته نامه نسیم جنوب، سال بیست و ششم، شماره 1077)

 

برچسب ها:
علی باباچاهی

نظرات کاربران
هنوز نظري براي اين مطلب ارسال نشده.
ارسال نظر

نام:

ايميل:

وب سايت:

نظر شما:

آخرین اخبار

پربیننده ترین