طراحی سایت
تاريخ انتشار: 09 تير 1395 - 22:17
گزاش نسیم جنوب از وضعیت پسماندها و نظافت شهر بوشهر (2) + تصاویر

نظافت کانال های اصلی تنها ماهی یک بار / مقصر معاونت عمرانی شهرداری است / مقصر مردم شهر و کسبه هستند / هر نوع کم کاری را قویاً رد می کنم / شرکت فاضلاب و اصناف مقصر اصلی هستند / اصلا انگار شهری وجود ندارد...

 

در ادامه بررسی وضعیت نظافت شهر بوشهر توسط نسیم جنوب، با مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری شهر بوشهر، مسعود غلامزاده فرد مصاحبه ای مفصل و خواندنی صورت گرفت که مطالعة کامل آن برای اهل فن ضروری به نظر می رسد. این مصاحبه به طور اختصاصی در خصوص معضل پسمانداب های سطح شهر بوشهر انجام گرفت و به جوانب مختلف این معضل چند وجهی به نحو مبسوطی پرداخته شد. اگرچه می توان به برخی از مدعیات مطرح شده در این مصاحبه با دیدة تردید نگریست، که برای روشن شدن بیشتر مطلب وعدة پیگری این گزارش را می دهیم، اما بدون شک نکات روشن کنندة خوبی در واکاوی علل بوی تعفن بسیاری شدید موجود در معابر عمومی اصلی و فرعی شهر بیان شده که می تواند برای تصمیم گیری های آتی مورد استناد قرار بگیرد. برای بهتر در اختیار قرار گرفتن اصل سخن، ابتدا خلاصه ای از مصاحبه برای عموم ارائه می شود و در ادامه کل مصاحبه در اختیار شهروندان قرار می گیرد.

 

 

نظافت کانال های اصلی تنها ماهی یک بار

در گام اول غلامزاده فرد با تشریح برخی از مفاد قرارداد، بیان کرد: «قرار داد مشخص کرده که باید ماهیانه کانال ها یک بار نظافت شوند. مثلا خیابان سنگی یا خیابان باغ زهرا ماهی یک مرتبه باید لایروبی صورت بگیرد. این وظیفه ای است که به عهدة پیمانکار طبق قرارداد گذاشته شده است». 

مدیر عامل پسماند شهرداری با بیان این که «بسیاری از این کانال ها دچار مشکل هستند و  نه شیب دارند، نه بدنه دارند و نه کف دارند، این را هیچ کاریش نمی تواند کرد»، آمار دقیقی در این زمینه نداشت و تنها به این نکته بسنده کرد که «سازمان لیست تمام کانال های دارای مشکل زیربنایی را به شهر داری اعلام کرده است».

 

 

مقصر معاونت عمرانی شهرداری است

در خصوص مشاهدات نسیم جنوب که در گزارش شماره یک در سایت این نشریه، منتشر شد و طرح این انتقادات، غلامزاده فرد اینگونه پاسخ داد: «سازمان کارش را درست انجام داده ولی کانال ها دارای مشکلات عدیده هستند. اگر کانال ها درست احداث شده باشند، کارگر با یک جارو به سادگی می تواند جو را تمیز کند. یکی از مشکلات ما محل تقاطع کوچه ها با یکدیگر و احداث پلچه روی آنهاست. لوله گذاری درست صورت نمی گیرد. لوله اختلاف سطح به وجود می آورد و روی آن نیز بتن ریزی صورت می گیرد و این خودش امکان تمیز کردن این لوله ها را نمی دهد».

 

 

مقصر مردم شهر و کسبه هستند

هنگامی که با استناد به مشاهدات میدانی، علل عدم پاکسازی کامل این کانال ها مجددا مورد پرسش قرار گرفت، ایشان قاطعانه سهل انگاری و کم کاری سازمان متبوع خود را رد کرد و با مقصر قلمداد کردن فرهنگ عمومی گفت: « شما دارید خودتان می گویید کانال دفع آب های سطحی؛ ما یک مشکل اساسی با برخی از مردم داریم و در جلسات متعدد که در فرمانداری برگزار می شود و شرکت می کنیم این مشکل را عنوان کردیم. شهرداری موظف است برای دفع آب های سطحی و نزولات آسمانی یک سری کانال ها در سطح شهر ایجاد کند که به تردد مردم خللی وارد نشود. اما در همین خیابان هایی که اسم می برید، بروید و بررسی کنید که چند تا از مغازه ها و خانه ها فاضلاب خانگی خودشان را به این کانالها هدایت می کنند. حتی در بازدید که با اعضای شورای شهر رفتیم، کلیه خانه ها در یکی از محلات این کار را کرده بودند و کانیووها کارکرد خودش رو کلا از دست داده بود و مبدل شده بود به هدایت کنندة فاضلاب خانوارها به کانال های اصلی دفع آب های سطحی. عدم شیب بندی صحیح این کانیووها و کانال ها هم باعث می شد که این فاضلاب های خانگی درست در همان جای خودش ثابت بماند و حالت گندیدگی و تعفن شدید ایجاد کند».

 

 

هر نوع کم کاری را قویاً رد می کنم

باز نسیم جنوب بر کم کاریهای صورت گرفته در خصوص تنظیف کانال ها اصرار کرد و با استناد به معابر عمومی و وضعیت های این معابر خواهان پاسخ گویی در این زمینه شد که جناب غلامزاده هر نوع کم کاری را رد نموده و با اشاره به زحمات کارگران شهرداری گفت: « نخیر! کارگران لایروب ما در سطح شهر، به خصوص خیابان سنگی این کار را انجام می دهند. من خودم مطمئنم، چون خودم کنارشان بودم».

 

 

 

شرکت فاضلاب و اصناف مقصر اصلی هستند

وی به کم کاری و کوتاهی هایی که سازمان های ذی ربط در این معضل از خود نشان می دهند و حاضر به همکاری های لازم نیستند، اشاره کرد که: «عمدة مشکل این کانال ها ناشی از عدم اتصال مسکن خانوارها و مغازه کسبه به سیستم فاضلاب شهری است و سازمان فاضلاب در این زمینه کوتاهی های جدی کرده است. همچنین سازمان اصناف حاضر به پرداخت مالیات و عوارض پسماند تولیدی برخی از صنوف به ما نیست.»

 غلامزاده با اشاره به هزینه های میلیاردی صورت گرفته در خصوص فاضلاب گفت: «در یکی از جلسات فرمانداری، در این خصوص طرح موضوع شد. ما می گفتیم مسئولیت جمع آوری فاضلاب ها به عهدة سازمان آب و فاضلاب است و ربطی به پسماندهای شهری ندارد، عقل سلیم همین را می گوید، قانون هم همین را می گوید. وقتی فاضلاب اجرا شده توی یک محل، باید خانوارها موظف بشوند که فاضلاب خودشان را به کانال ها منتهی به دفع فاضلاب متصل کنند. در اون جلسه متاسفانه حرف ما خریدار نداشت و وظیفة پاک سازی این کانال ها به عهدة سازمان پسماند شهری نهاده شد».

 

 

اصلا انگار شهری وجود ندارد

اصناف در حالی از پرداخت مالیات شانه خالی می کنند که مدیرعامل سازمان مدعی است بار اصلی ایجاد تعفن و ایجاد لجن در کانال های دفع آب های سطحی در خیابان های اصلی شهر، متوجه این کسبه است که کار تعریف شده برای پاک سازی این کانال ها یعنی یک بار در ماه پاسخگویی پاکسازی این کانال ها نیست. غلامزاده در این باره می گوید: « چهار پنج سال قبل هم با صنف صحبت کردیم، ولی زیر بار پرداخت عوارض پسماند نمی روند. هیچ کدامشان نپذیرفتن. مغازه های محدودة بازار، به ویژه محدوده میوه فروشی ها را بروید و بررسی کنید. انبوهی از زباله ها و پسماند این عزیزان به درون کانال های دفع آب های سطحی سرازیز شده و بر هم انباشته شده. در خیابان رها می کنند و میروند... اصلا انگار شهری وجود ندارد. آنهایی که می گویند شهرداری وظیفه اش هست که باید زباله ها را جمع آوری کند، به این صورت هم که می گویند وظیفه نیست که مغازه ها پسماندهای خودشان را در کانال ها و در کوچه و خیابان رها می کنند و شهرداری باید هزینة جمع آوری این زباله ها را از خود بپردازد».

 

 

 

 

در ادامه متن کامل مصاحبه نسیم جنوب با مدیر عامل سازمان مدیریت پسماند بندر بوشهر به در اختیار علاقه مندان قرار می گیرد.

 

- در جلسه شورای شهر (یک تیر ماه)، یکی از موارد مطروحه و جدال آمیز، مسئلة عملکرد سازمان پسماند و پیمانکار طرف قرارداد بود. علیرضا آماره عضو شورای شهر عملکرد سازمان و پیمانکار را مثبت ارزیابی می کرد، اما الهام بارگاهی انتقادات جدی در این خصوص داشت. همین مسئله باعث شد که نسیم جنوب درصدد بررسی همه جانبة این مشکل برآید. گزارش مبسوط و تصویری هم در این خصوص تهیه شد و به اطلاع افکار عموم رسید. لا به لای مباحث مطروحه در شورا، و مشاهدات میدانی نسیم جنوب، سوال این است که طبق قرارداد، پیمانکار مکلف به نظافت کدام بخش از کانال ها و لایبروی چه بخش هایی از شهر است؟ صرفا خیابان های اصلی یا خیابان های فرعی و کوچه ها نیز شامل قرار داد می شود؟ چون در جلسة شورای شهر جدال بود که کدام لایروبی کانال های کدام معابر شهری بر عهدة این پیمانکار است.

- کانال ها دفع آب های سطحی یکی از آیتم ها قرارداد خدمات شهری ماست. مشخص کرده که باید ماهیانه کانال ها یک بار نظافت شوند. مثلا خیابان سنگی یا خیابان باغ زهرا ماهی یک مرتبه باید لایروبی صورت بگیرد. این وظیفه ای است که به عهدة پیمانکار طبق قرارداد گذاشته شده است. اما ما کاناهای مختلف داریم. بعضی از کانال ها بزرگ ترند بعضی کوچکتر، رو بسته یا باز، جو های کوچک و کانیووها. در محلات ما بیشتر کانیوو داریم که تمیز کردن آن بر عهدة کارگر محل است.

- کارگر شهرداری است یا طرف قرار داد با پیمانکار؟

- این هم به عهده پیمانکار است که فعلا در اختیار دهکدة سبز پوش می باشد. پاکسازی را انجام می دهد. کل لایروبی ها دارد مدام انجام می شود. کانیووها توسط کارگران دارد انجام می شود. مثلا خیابان هلالی سه کارگر دارد که وطیفه پاکسازی کانیووه ها را بر عهده دارند. کارگر وظیفه دارد ضمن نظافت محله و کوچه، نظافت جو و کانیوو را هم انجام دهد. چون تو کانیووها آب و لجن نمی ماند و بیشتر برگ درخت ها و پلاستیک ها ریخته می شود. ولی کانال های بزرگ ما یک اکیپ 20 تا 25 نفره داریم که این کار رو انجام می دهند. این کار به صورت مرتب انجام می شود. 

- به صورت مرتب یعنی همان ماهی کی بار؟

- بله! طبق قرارداد... البته در برخی از موارد که کار درست انجام نشده، پیمانکار موظف می شود که مجدد لایروبی انجام شود. ما نمی گذاریم یک کانال اصلی در صورت بروز مشکل یا کم کاری توسط پیمانکار به حال خود رها شود تا ماه بعدی که نوبت به لایروبی مجدد کانال برسد و باعث ایجاد نارضایتی بشود. الان ما سه گروه لایروب داریم که مشغول به پاک سازی هستند و چنان چه مشکلی هم پیش بیاید سریعا بازگردانده می شود تا پاک سازی کنند. اما یک بحث جدی در خصوص کانال ها این است که بسیاری از این کانال ها دچار مشکل هستند. کانال ها نه شیب دارند، نه بدنه دارند و نه کف دارند این را هیچ کاری هم نمی توان کرد.

- متصدی این کانال ها و تعمیرات و احداث آنها به عهده شما بوده یا ارگان دیگری؟

- اصلاح و ساختن کانال ها وظیفة معاونت عمرانی شهرداری است. اینها جزء پروژه عمرانی است.

- به طور مشخص می توانید بگویید کانال های کدام بخش از شهر با این مشکلات مواجه هستند؟

- خیلی ها این مشکل را دارند.

- به طور مشخص، شما به عنوان مدیر عامل سازمان پسماند شهر بوشهر، چه آماری در خصوص کانال های معیوب به لحاظ ساختاری دارید؟

- ما این ها را لیست شان به شهرداری اعلام کردیم. این کانال هایی که مشکل دارند در محلات اعلام کردیم. من اعلام کردم به دوستان هر کس ایرادی در زمینة لایروبی داره می تواند بیاید با هم برویم ببینید. سازمان کارش را درست انجام داده ولی کانال ها دارای مشکلات عدیده هستند. اگر کانال ها درست احداث شده باشند، کارگر با یک جارو به سادگی می تواند جو را تمیز کند. یکی از مشکلات ما محل تقاطع کوچه ها با یکدیگر و احداث پلچه روی آنهاست. لوله گذاری درست صورت نمی گیرد. لوله اختلاف سطح به وجود می آورد و روی آن نیز بتن ریزی صورت می گیرد و این خودش امکان تمیز کردن این لوله ها را نمی دهد.

- این ها همه مربوط به معاونت عمرانی شهرداری است؟

- بله! ارتباطی با سازمان پسماند ندارد.

 

 

- مشکل پل ها در مشاهدات میدانی نسیم جنوب هم مشکل مشهودی بود. این مسئله در گزارشی در سایت نسیم جنوب هم به اطلاع عموم رسید، به کمک عکس ها  نشان داده شد. پل های احداث شده حالا چه به صورت سیمانی، چه به صورت آهنی، در محل تقاطع خیابان های فرعی و کوچه ها با خیابان ها اصلی، لایروبی صورت نگرفته اند. این مشکل، مشکل کاملا عمومی بود و تقریبا همة پل ها با شدت کمتر و بیشتر با این معضل رو به رو بودند. پیمانکار دو طرف پل رو تمیز کرده و مشخص هست که تمیز کرده، اما هیچ اقدامی برای تمیز کردن زیر پل ها انجام نداده. از شدت تعفن در زیر برخی از این پل ها و میزان رسوبات و زبانه های انباشت شده، مشخص هست که در هیچ یک از این دوره های ماهانه که کانال ها باید پاکسازی می شده، نظافتی زیر این پل ها صورت نگرفته. در مصاحبه هایی که با شهروندان و کسبة نزدیک این پل ها انجام شد، شهروندان بیان می کردند که این بو به صورت ثابت وجود دارد و اصلا قطع نمی شود. چرا؟ چون زیر پل ها اصلا تمیز نمی شوند که منشأ بو ازبین برود.

- کدام خیابان ها؟

- مثلا خیابان سنگی. از خیابان بعثت رو به روی استانداری تا خیابان ملاصدرا و خیابان توحید این مشکل وجود دارد. تقاطع خیابان فرودگاه و کوچة حاج نجف هم با این مشکل دست و پنجه نرم می کند. هیچ یک از این کانال ها پاک سازی صورت نگرفته و منشا بوی تعفن هم، لجن انباشته شده زیر این پل هاست.

- اینکه شما می گویید کانال خیابان فرودگاه لایروبی نمی شود من کاملا رد می کنم.

- نه مشخصا لایروبی صورت گرفته. بحث بر سر این است که هیچ کدام از این پل ها زیرشان تمیز نشده. الان این کم کاری و کوتاهی که صورت گرفته متوجه چه کسی هست؟ کدام نهاد باید پاسخگو باشد؟

- ببینید شما  خودتان میگویید کانال دفع آب های سطحی؛ ما یک مشکل اساسی با برخی از مردم داریم و در جلسات متعدد که در فرمانداری برگزار می شود و شرکت می کنیم این مشکل را عنوان کردیم. شهرداری موظف است برای دفع آب های سطحی و نزولات آسمانی یک سری کانال ها در سطح شهر ایجاد کند که به تردد مردم خللی وارد نشود. اما در همین خیابان هایی که اسم می برید بیایید و بررسی کنید که چند تا از مغازه ها و خانه ها فاضلاب خانگی خودشان را هدایت می کنند به این کانالها. حتی در بازدیدی که با اعضای شهر رفتیم، کلیه خانه ها در یکی از محالات این کار را کرده بودند و کانیووها کارکرد خودش رو کلا از دست داده بود و مبدل شده بود به هدایت کنندة فاضلاب خانوارها به کانالهای اصلی دفع آب های سطحی. عدم شیب بندی صحیح این کانیووها و کانال ها هم باعث می شد که این فاضلاب های خانگی درست در همان جای خودش ثابت بماند و حالت گندیدگی و تعفن شدید ایجاد کند.

- ببینید این که توی بوشهر مشکل فرهنگ عمومی وجود داره یا نداره یه بحث دیگری است. ولی مشخصا پرسش من این است که چرا زیر پل کانال های خیابان سنگی و فرودگاه تمیز نمی شوند؟

- نخیر! کارگران لایروب ما در سطح شهر، به خصوص خیابان سنگی این کار را انجام می دهند. من خودم مطمئنم، چون خودم کنارشان بودم.

- اما گزارش نسیم جنوب و مشاهدات میدانی  اصلا این ادعا را تأیید نمی کند. هیچ نظافتی صورت نگرفته است.

- شما بروید ببینید الان اکیپی که دارد کار می کند چقدر دارد زحمت می کشد. ما کارگرانی داریم که توی این کانال ها زیر این پل ها می روند و اگر بروید واقعا ببینید اینها با چه مشقتی دارند این پاکسازی را انجام می دهند. اما حجم کار در خیابان سنگی واقعا سنگین است. خیابان بعثت را ببینید که چند تا سوپری و مغازه در آن وجود دارد. این خیابان اگر امروز تمیز شود دلیلی نمی شود که فردا پس فردا به حالت اول برنگردد.

- نکته ای که این جا مطرح می شود این است و برخی از اعضای شورا هم به آن اعتراض دارند بوی تعفنی است که در سطح شهر وجود دارد و کلیة معابر اصلی را فتح کرده، یعنی الان شما خیابان سنگی می روید همین مشکل هست، خیابان فرودگاه، بعثت، رئیسعلی دلواری، توحید، شکری و... تمام معابر اصلی شهر با این مشکل و بوی تعفن وحشتناک مواجه هستند. طبق گفتة اعضای شورا مبلغ قرارداد با شرکت پسماند بیش از یک میلیارد تومان برای هر ماه است. پرسش این است که اولا آیا پیمانکار دارد کارش را با این قرارداد کلان، درست انجام می دهد؟ دوم این که آیا این مبلغ بالا با حجم کار تعریف شده برای پیمانکار متناسب است یا نه و کاری که دارد  انجام می گیرد، قدرت رفع مشکل پسماندابهای سطح شهر را دارد؟ یعنی میزان آلاینده هایی که وارد کانال ها می شود آن قدر زیاد است که یا کار درست انجام نمی شود یا یک بار در ماه برای تنظیف کانال ها بسیار کم و ناچیز است. 

- اگر قرار باشد این کانالها هر روز تمیز بشوند، باید به ازای هر کانال یک کارگر گرفته شود.

- خوب چرا با قرارداد 12 میلیارد تومانی سالانه این کار را نمی کنید؟ چرا برای هر کانال یک کارگر نمی گیرید؟

- الان مشکل ما مشکلی حادی نیست که بخواهیم این کار را کنیم. بحث شما بحث فاضلاب هست که ربطی به سازمان پسماند ندارد. این فاضلاب ها دارد به دریا ریخته می شود. باید وضعیت این خیابان ها را هم در نظر بگیرید که ما تلنبه خانه ای برای پمپاژ آب در این کانال ها نداریم. در یکی از محلات شهر، دولت میلیادها تومان هزینه کرده و مجاری فاضلاب را به محله آورده و شبکه در تمام سطح محله گسترده شده اما خانوارها موظف به اتصال فاضلاب خانگی خود به  سیستم فاضلاب نمی شوند و باز هم فاضلاب خانگی خودشان را توی کانالها و جوب آب های سطحی رها می کنند.

- یعنی الان آب های سطحی و فاضلاب با هم مخلوط شده اند؟

- بله! مشکل عمده ای که امروز سازمان ما با آن رو به رو هست همین است. در یکی از جلسات فرمانداری، در این خصوص طرح موضوع شد. ما می گفتیم مسئولیت جمع آوری فاضلاب ها به عهدة سازمان آب و فاضلاب است و ربطی به پسماندهای شهری ندارد، عقل سلیم همین را می گوید، قانون هم همین را می گوید. وقتی فاضلاب اجرا شده توی یک محل، باید خانوارها موظف بشوند که فاضلاب خودشان را به کانال ها منتهی به دفع فاضلاب متصل کنند. در آن جلسه متاسفانه حرف ما خریدار نداشت و وظیفة پاک سازی این کانال ها به عهدة سازمان پسماند شهری گذاشته شد. اما چرا سازمان ما باید برود فاضلاب خام رها شده در کانال های دفع آب های سطحی را تمیز کند و لایروبی کند و هزینه اش را بپردازد؟ چون کسی نیست که خانوارها را موظف و ملزم به اتصال به سیستم فاضلاب شهری کند که تا دم در خانه هایشان شبکه رسانی شده است. ما تا یک حدی نیرو داریم و می تونیم کار انجام بدهیم. دستگاه های دیگر همکاری نمی کنند. آمدند به ما گفتند بروید خانوارهای متخلف را شناسایی کنید. ما پلاک به پلاک مشخص کردیم که چه خانوارهایی به فاضلاب وصل نشده اند و ضایعات خانگی را در جوی ها رها می کنند. طی نامه ای به فرمانداری اعلام شد.  با تعداد و با پلاک و آدرس به آنها داده شد، اما پاسخی گرفته نشد. لایروب جداً و به درستی دارند کارشان را انجام می دهند. اگه کارمان درست انجام داده نمی شد در فصل های بارندگی خود را نشان می داد. به غیر از چهارراه کشتی رانی که مشکل اساسی دارد، هیچ مشکلی در ایام بارندگی مشاهده نشد.

- یعنی الان منظور شما این است که علی رغم انجام صحیح کار توسط پیمانکار و سازمان شما، این بودجه و این حجم تعریف شدة کار، تکافوی میزان مشکلات در جوب های آب بوشهر را نمی دهد و علتش هم این است که پسماندهای خانگی و تجاری سر ریز به این کانال ها می شوند؟

- بله. شما الان در خصوص خیابان هایی که اسم بردید بروید و بررسی کنید که چه میزان از این فاضلاب ها دارد توسط کسبه و مردم در کانال های دفع آب های سطحی ریخته می شود.

- این نکته مشهود بود. بررسی ها این را نشان می داد که بسیاری از بنگاه های اقتصادی زباله ها و پسماندهای خودشان را مستقیما به داخل کانال های جوی آب هدایت می کردند. البته نکتة اون ها این بود که محل لازم برای دفع این زباله ها برایشان در نظر گرفته نشده است. میوه فروشی ها، فست فود ها، آشغال های ساختمانی و بسیاری از پسماندهای سایر مغازه ها حتی گوشت فروشی ها و مرغ فروشی ها که زباله های خودشان را به درون کانال هدایت می کردند، چون بیان می کردند شهرداری جایی برای دفع زباله های آنان در نظر نگرفته است.

- ما از حدود دو سال پیش تا الان حدود یک میلیارد تومان هزینه کرده ایم برای این مخازن گالوانیزة جمع آوری زباله های شهری و در سطح خیابان ها جا گذاری شده است. ما نمی توانیم جلوی هر مغازه این مخازن را قرار  بدیم. اما با فاصله های معین این مخازن قرار داده شده تا زباله ها در آن ریخته شود.

- فاصلة تعریف شدة شما برای محل اسقرار این مخازن چه قدر است؟ چند متر به چند متر این را قرار دادید؟

- فاصلة استانداردی ندارد. چون نوع خیابان ها با همدیگر به شدت متفاوت هست. ویژگی های خیابان ها مختلف سطح شهر با تراکم جمعیتی متفاوت، اجازه نمی دهد که یک استاندارد واحد برایش در نظر گرفته بشود. در مرکز شهر شما مراجعه کنید خصوصا سمت بازار میوه فروش ها و ماهی فروش ها، ما واقعا معضلات جدی داریم. پسماندها به حال خود رها می شوند و در جوی ها ریخته می شوند که باعث گندیدگی و گرفتگی مجاری دفع آب های سطحی می شوند. این در حالی که مخزن زباله وجود داره، اما متاسفانه توسط کسبه قانون رعایت نمی شود و در محل دفن زباله، پسماندهایشان را نمی ریزند. ما قانون مدیریت پسماند داریم. قانون مدیریت پسماند جامع کشوری و مصوب مجلس هست و طبق آن هر بنگاه اقتصادی تولید کنندة پسماند باید عوارض پسماند بپردازد. اما اینها عوارض پسماند خودشان را علی رغم تولید پسماند پرداخت نمی کنند.

- متولی پیگیری وصول عوارض پسماند کدام ارگان است؟

- متاسفانه پرداخت نمی شود هر چه پیگیری می شود.

- پرسش این است کدام ارگان باید پیگیری کند. شما الان در تمام جواب هایتان دارید مغازه دار ها را مسئول ایجاد این مشکل می دانید و مدعی هستین که این مغازه دارها عوارض این پسماندهای تولید خودشون رو هم پرداخت نمی کنند. پس الان باید در شهرداری ارگانی باشد که با مورد پیگرد قرار دادن این همه مغازه دارانی که  قانونشکنی می کنند و حقوق شهروندی را زیر پا می گذارند برخورد کند و حداقل عوارض رو دریافت کند. الان چه ارگانی مسئول برخورد با این متخلفین هست؟ 

- بحث وصول عوارض پسماند به عهدة خود ماست.

- نکتة بعدی این هست اگر دارند این عوارض را پرداخت می کنند این مبلغ دارد الان به چه صورت هزینه می شود؟ آیا هزینه می شود برای پاک سازی همین کانال هایی که  با زباله های خود این مغازه ها پر می شود؟ اماکنی که داریم در موردشان صحبت می کنیم با توجه به شلوغ بودن و تردد و تراکم بالای جمعیتی نیازمند رسیدگی های بیشتر است. در خیابان سنگی اگر دارید عوارض می گیرید یک بار در ماه بسیار کم و بی فایده است برای تمیزکردن آن. چرا میزان کار رو افزایش نمی دهید؟ به عبارت بهتر چرا اگر عوارض هست و عوارض پرداخت می شود دوره های تنظیف کانال ها رو کوتاه تر نمی کنید؟

- خیر! بسیاری از این مغازه ها عوارضشون رو اصلا پرداخت نمی کنند. چهار پنج سال قبل هم با صنف صحبت کردیم، ولی زیر بار پرداخت عوارض پسماند نمی روند. هیچ کدامشان نپذیرفتند. مغازه های محدودة بازار، به ویژه محدوده میوه فروشی ها را بروید و بررسی کنید. انبوهی از زباله ها و پسماند این عزیزان به درون کانال های دفع آب های سطحی سرازیر شده و روی هم انباشته شده، در خیابان رها می کنند،  اصلا انگار شهری وجود ندارد. آنهایی که می گویند شهرداری وظیفه اش هست که باید زباله ها را جمع آوری کند، به این صورت هم که می گویند وظیفه نیست که مغازه ها پسماندهای خودشون را در کانال ها و در کوچه و خیابان رها می کنند و شهرداری باید هزینة جمع آوری این زباله ها را از خود بپردازد.

- خوب مغازه دار با زباله هایش چه کند؟

- محل تعیین شده، مخازن گالوانیزه برای این منظور در نظر گرفته شده. بحث سر این هست که این عده تخلف می کنند و قانون را رعایت نمی کنند. مگر شما سطل زباله ی منزلتان را جلوی در خالی می کنید که ماموران زحمتکش شهرداری جارو کنند و جمع کنند؟ بحث بر سر این است که قانون توسط این عده رعایت نمی شود و ثمره اش می شود انسداد کانال ها و ایجاد تعفن و گندیدگی شدید. ما یک میلیارد تومان هزینه کرده ایم برای مخازن زباله که خریداری شده و در محل های مناسب قرار داده شده. ولی مغازه داران و اصناف هیچ همکاری در این زمینه نمی کنند.

- البته در خصوص این مخازن نسیم جنوب بررسی ها مقتضی را انجام خواهد داد. اما مشاهدات جزئی میدانی ما نشان می دهد که مخازنی که برای زباله های تولیدی مغازه های در سطح شهر اصلا به اندازة کافی وجود ندارد. یه زمانی به عنوان مثال در خیابان فرهنگ در برابر هر کوچه یک سطل مخصوص دفع زباله برای ساکنین همان کوچه وجود داشت. اما الان شما به این خیابان بروید، اصلا دیگر خبری از اون سطل ها و مخازن زباله ها نیست. یا در همین محل مسکونی فعلی خود من به عنوان یه شهروند، تا چند وقت پیش تعداد زیادی از این مخازن وجود داشت، الان حتی یک عدد هم وجود ندارد. با اینکه محله ای بسیار شلوغ و پر تردد و تراکم است. البته این را ما به صورت مستند بررسی خواهیم کرد و گزارش می کنیم. به عنوان نتیجه و ماحصل گفتگو شما عمدة مشکل و راهکارتان برای مقابله اساسی با این مشکلاتی که مطرح شد چه می باشد؟ به نظر شما چه کار عاجل و چه کار دراز مدتی باید انجام بگیرد؟

- ببینید یک کانال مثل کانال میدان امام خمینی با آن حجم بالا و بسیار بزرگ، پاکسازیش به طور مرتب دارد انجام می شود.

- پاکسازی مرتب یعنی چند وقت به چند وقت؟

- یعنی به صورتی که لجن آنجا انباشه نمی شود و وجود ندارد.

- اما مشاهدات میدانی چیز دیگه ای رو نشون می داد. عکس برداری و فیلم برداری هم در این خصوص انجام شده و ناقض بیانات شماست.

- ما انکار نمی کنیم بو و حرارت ناشی از گازهای فاضلاب بسیار وحشتناک است در این منطقه. اما دلیل نمی شود که ما کم کاری کردیم و کارگران ما به نحو احسن وظایفشان را انجام ندادند. چون میزان لجن ته نشین شده در این منطقه واقعا بالاست.

- جواب من را  ندادید. مرتب تمیز میشود یعنی چند وقت به چند وقت؟

- کمتر از یک ماه.

- یعنی چه کمتر از یک ماه؟ یعنی باز همان یک بار در ماه می شود؟

- نه! کمتر از یک ماه، چنانچه دچار مشکل شوند دوباره تمیز می شوند. اما بحث بر سر این هست که این کانال ها دچار مشکل اساسی هستند. عیب و نقص اصلی دارند.

- به عنوان نتیجه یک راه حل آنی و یک راه دراز مدت چه می تواند باشد از نظر شما؟

- باید اول مشکل عمرانی کانال های ما حل بشود. این ها یک مشکل اساسی برای ماست. اکثر این کانال ها دچار مشکل هستند. با اعضای شورای شهر هم به بازدید رفتیم و این ها را از نزدیک مشاهده کردند. بحث بعدی نداشتن شیب مناسب این کانال ها... این تعداد نیرو و این حجم کار به خاطر عیب های ساختمانی این کانال ها زیر سوال می رود. یا عدم هماهنگی دستگاه ها در ارائه انواع مجوز ها... ما مشکل اساسی با کسبه داریم. بسیاری از فست فودی ها جایی ساخته می شوند که خطوط فاضلاب به آ نجا نرفته و رستوران مجبور می شود لولة فاضلاب خود را در جوی دفع آب های سطحی رها کند.  ما مواردی داشته ایم که جدال های سختی هم بر سر آن رخ داده و حتی به این جا آمده اند و فحاشی هم کرده اند. این ها مشکلاتی نیست که در ایجاد آن سازمان پسماند نقشی داشته باشد، اما مشکلاتی هست که بر سر راه ما قرار می گیرد و به علت عدم تکافوی امکانات سازمان، تمام اتهامات به سمت و سوی ما سرازیر می شود. به صورت مداوم با ما اتهام عدم لایروبی مواجه هستیم در حالی که اصلا این ها مشکلات ما نیست. سایر ارگان ها خودشون رو پشت ما قایم کردن و عیب های زیرساختی اصلا به چشم نمی آید.

- آیا آمارهایی در این زمینه دارید؟ مغازه های متخلف؟ کانال های معیوب؟ آیا آماری دارید که بشود به آنها استناد کرد و متوجه شد که سهم هر بخش در این معضل چقدر هست؟

- خیر، آمار دقیقی نداریم. اما مواردی که به صورت ناگهانی ؟آنها برخورد داشتیم رو همه به مراتب بالاتر انعکاس دادیم و طرح مشکل کردیم. اما قطعا تعداد زیادی وجود دارند.

 

 

 

برچسب ها:
شهرداری بوشهر

نظرات کاربران
پزوهنده بيش از 8 سال قبل گفت:
در این شرح کشّاف که نمی دانم چند نفر آن را می خوانند؛ دموکراسی خودمانی موج می زند !کی بود ؟کی بود ؟ من نبودم! پس همه ی نهادهایی که در این مصاحبه از آن ها نام برده شده است؛ حقّ دارند!!!راستی !" کانال هایی که نه شیب دارند ؛ نه بدنه دارند و نه کف دارند" چه دارند؟شیر بی یال ودم و اشکم که دید؟
hasan بيش از 8 سال قبل گفت:
همه شهروندان تلاشهای پاکبانان عزیزرا باچشم خودمی بینندکه در گرماوسرما این عزیزان چطور از جان خود درآن گرمای طاقت فرسا میگذرند ومحیط پیرامون مارا پاکسازی میکنند ..حق با مدیرعامل محترم هست تا زیربناهای این شهر مثل کانالهای دفع آبهای سطحی یا سیستم دفع آب فاضلاب وخیلی موارددیگردرست نشود چطور امکان دارد درشهر بوشهر جایی تردد نکنیم که بوی تعفن فاضلاب به مشام نرسد همینجا جادارد از مدیرعامل وپرسنل زحمتکش سازمان مدیریت پسماند که درطول شبانه روزبا تلاش بی وقفه پاکیزگی را برای شهروندان به ارمغان می آورند تقدیر وتشکر کرد .خسته نباشید دست حق نگهدارتان
ارسال نظر

نام:

ايميل:

وب سايت:

نظر شما:

آخرین اخبار

پربیننده ترین