طراحی سایت
تاريخ انتشار: 16 مرداد 1395 - 19:45
به مناسبت 17 مرداد روز خبرنگار

محمدحیاتی : خبرنگار با راستی و درستی، در مقام روشنگری و فرهنگ سازی در حوزه رسانه و جامعه بوده و در جهت استیفای حقوق مردم و لزوم آگاه سازی آنها تلاش می کند. نیل به واقعیت و بیان حقیقت، هدف اصلی یک خبرنگار متعهد و حرفه ای است. خبرنگار از هنر شنیدن و هنر انتقاد کردنِ درست و مناسب برخوردار بوده و عواطف...

محمدحیاتی 

خبرنگار با تلاش و پویش اخبار و اطلاعات و جوشش برای اطلاع رسانی و آگاهی زنده است و با فرهنگ سازی و خبر رسانی در عرصۀ رسانه و تحول در افکار عمومی، حیاتی دوباره می یابد. خبرنگار در گرما و سرما و در آرامش و شورش و در هر جا و هر مکانی در راستای تکالیف حرفه ای خویش حضور یافته و نقش آفرین است. 

خبرنگار، فقط یک واژه  کلمه نیست، بلکه یک راه است و شخصیت واقعی او، حقوقی است نه حقیقی و خبرنگاری نیز تنها یک شغل نبوده ، بلکه شخصیتی است جریان‌ساز که ریشه در تاریخ و جریان های تاریخ ساز بشری دارد. 

زبانش، گویای وجدان عمومی بشریت و بیانش، روشنی بخشِ هر واقعیت و حقیقت بوده و نگاهش، چون آفتاب، روشنگر و هستی بخش در امر رسانه و خبرآفرینی است.

 خبرنگار، شریانهای حیاتی خبرها، احساسات و انتظارات مردمی است که با چشم حرفه ای به واقعیات جاری نگریسته و زمینۀ اطلاع رسانی و آگاهی جامعه و فرهنگ سازی عمومی را فراهم می سازد. 

خبرنگار مدافع حقوق مردم و تصویرگرِ روایات زندگی و تحولات سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی است و نقش موثر و مناسب آن در هر زمانی، غیرقابل انکار است. نقش مُثبت و منفی خبرنگار در ثبت و ضبط مشاهدات و تحولات و خبرسازی در موضوعات مختلف، خود حکایت غیرقابل انکار دیگری است. خبرنگار، جستجوگر، پژوهش گر، خطریاب، هدفمند، قانونمند و پُر سرعت و نکته بین است و همسو با فوریت و ضرورت، می اندیشد و همگام با ضرورت ها و فوریت های حرفه ای می نگارد و فرهنگ می سازد.

ضرورت برخورداری از مهارتهای مختلف نویسندگی، پژوهشی، تخصصی، هنری و نوآوری های حرفه ای و بهره مندی از دانش حقوقی، فرهنگی، رسانه ای و تخصصی، از ملزومات اجتباب ناپذیر یک خبرنگار موفق و موثر می باشد.خبرنگاری از مشاغل خاص و سخت و دارای پیامدهای زیان بار برای خبرنگاران و رسانه ها بوده و همواره، در طول تاریخ در معرض انواع مخاطرات پیدا و پنهان سیاسی، حقوقی و اجتماعی قرار داشته و خواهد داشت. 

 

خبرنگار با راستی و درستی، در مقام روشنگری و فرهنگ سازی در حوزه رسانه و جامعه بوده و در جهت استیفای حقوق مردم و لزوم آگاه سازی آنها تلاش می کند. نیل به واقعیت و بیان حقیقت، هدف اصلی یک خبرنگار متعهد و حرفه ای است. خبرنگار از هنر شنیدن و هنر انتقاد کردنِ درست و مناسب برخوردار بوده و عواطف و احساساتِ غیر کارشناسی خویش را در تبیین وقایع و اطلاع رسانی خویش دخالت نمی دهد. عدالت رسانه ای و بیان حرفه ای در اخبار تدوینی خبرنگار، ضرورتی منطقی و مورد انتظار است.

 وی در مقام انحراف و بدبینی افکار عمومی و قلب واقعیات و حقایق نیست و آنرا نمی یابد و در خویش نمی خواهد. او به خوبی، با فرهنگ و رسوم و سلائق و علائق فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و موازین حقوقی و قانونی فعالیت رسانه ای خویش و جامعه هدف و خبری خود آگاه بوده و احترام بدان ها را بر خود و در کار خویش فرض و محتوم می داند. از هرگونه کپی برداری و سرقت ادبی و نقض حقوق مالکیت معنوی همکاران خویش و دیگران معذور و ممنوع بوده و امانتداری در بیان و نگارش  و معرفی منابع خبری و مورد استفاده را ، ضرورتِ اجتناب ناپذیرِ دیگر خو یش می شمارد.

خبرنگار در مقام یکسو نگری و نگاه حذفی در جامعه رسانه ای و تقویت مَنیّت ها و خودخواهی های فردی و گروهی و نیل به استبداد رسانه ای و سیاسی نبوده و بدنبال آن نیست و پذیرای دیدگاهها مخالف خویش و احترام به آنهاست. تحریف خبر و تخریب اخبار و وقایع، در نگاه یک خبرنگار حرفه ای و مدنی  بیگانه بوده و در رسالت شغلی وی جایی ندارد. وی ضمن نگاه تخصصی در فعالیت های حرفه ای خویش، نسبت به تمامی تحولات پیش روی داخلی و بین المللی حساس بوده و نسبت به آنها و تقویت هم اندیشی و همکاری با خبرنگاران سایر حوزه ها و تعامل بین رسانه ها دغدغه دارد. خبرنگاری را در جهت ایفای رسالت مدنی و حرفه ای خویش و با استفاده از ابزارها و روش های مشروع، قانونی و درست و بدور از هرگونه جنبه های منفی و مسئولیت زای قانونی در دستور کار خویش دارد و بدان می پردازد.

وی در مقام بیان و توصیف کلیشه ها و تشدیدِ حساسیت ها و ادای نقش های مجازی و پنهانِ غیرخبرنگاری نیست و خود را منادی تبلیغ و توصیف اشخاص حقیقی و حقوقی یا موضوعات خبرساز خویش و حاشیه سازی های ناروا یا چاپلوسی ها وئ مصلحت گرایی های زمانی نبوده و قلم به مزد و منفعت نمی باشد. از هرگونه احترام و پوزش نسبت به دیدگاهها مخالف یا متضرر از اخبار منتشره خود نیز ابائی ندارد و در این رابطه، با آنها الفتی دیرینه دارد. وی به کلیات و اصول حقوقی و قانونی رسانه ها، به خوبی آشنایی داشته و آنها را در بیان و نگارش خویش محترم می دارد. احترام به حقوق افراد و مردم و رعایت جنبه های خصوصی و حریم های شخصی افراد و اشخاص و ممانعت از تخدیش و تخریب آنها در راستای فعالیت های حرفه ای، امری لازم و ضروری از سوی خبرنگار بوده و راهی به دنیای رسانه ای وی ندارد. خبرنگار، ندای وجدان عمومی جامعه و زبان گویای واقعیات و حقایق پیش روی آن بوده و سفیر آگاهی و دانائی است .

و اما نظر به نقش، ضرورت، اهمیت و جایگاه خبرنگاران و خدمات اجتناب ناپذیر آنها و نیز مخاطرات مختلف سیاسی، امنیتی، حقوقی، قانونی و اجتماعی پیش روی آنان، ضروری است؛ ضمن ایجاد ساز و کارهای فرهنگی، رسانه ای و قانونی مناسب و مستمر، در جهت تقویت نظام صنفی و حرفه ای و استیفای حقوق صنفی و خواسته های مشروع و قانونی خبرنگاران و فعالانِ این شغل مهم و موثر برآمد.

همانطور که همه می دانیم توسعه اطلاعات و گسترش اطلاع رسانی، از نیازهای اساسی جوامع بشری و ضرورت های فرهنگی و اجتماعی بوده و از ارکان توسعه آنها در ابعاد سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی محسوب می شود. در همین ارتباط، ضروری است موازین حقوقی و قانونی نظام فعالیت خبرنگاری  و رسانه به خوبی و درستی تدوین و تصویب شده و از الزامات و تضمینات حقوقی لازم برای تحقق فرهنگ رسانه و تضمین حرفه ای فعالیت رسانه ای و خبرنگاری برخوردار گردد .

ضروری به نظر می رسد تا این سفیران آگاهی و دانائی مردم و جامعه، در ایفای رسالت حرفه ای و رسانه ای خویش، همواره نقش آفرین و هستی بخش در حوزه خبر و تبیین اخبار و گزارشات و تحولات مختلف در راستای توسعه فرهنگی و اجتماعی مردم باشند و دولت یازدهم نیز با استفاده از ظرفیت های قانونی و منابع کارشناسی و حرفه ای خویش در مقام رفع نارسائی ها و مشکلات جامعه رسانه ای و خبرنگاری کشور با تدبیر و امید مطروحه خویش برآید. 

درپایان بنده نیز بعنوان کسیکه سال ها در این حرفه ی دوست داشتنی سرد و گرم دوران را چشیدم و بارها و بارها مورد بی مهری ها قرار گرفتم اما هیچگاه هدایت قلمم را در جهت خوشایند اربابان قدرت در حوزه ی کاری خویش کج نکردم ، صمیمانه به دوستان خبرنگار دیروز و امروز و فردا تبریک می گویم و همواره  تلاش کنیم  بعنوان سفیر ان آگاهی و دانایی جامعه ی بزرگ خویش برای فرداها و نسل هایی آینده کشورمان باشیم.

برچسب ها:
خبرنگاران

نظرات کاربران
هنوز نظري براي اين مطلب ارسال نشده.
ارسال نظر

نام:

ايميل:

وب سايت:

نظر شما:

آخرین اخبار

پربیننده ترین