طراحی سایت
تاريخ انتشار: 11 ارديبهشت 1401 - 11:13
«ربع قرن با نسیم جنوب»

ناصر عليخواه: انتشار ربع قرن هفته نامه «نسيم جنوب» از مهمترين اتفاقات فرهنگي، هنري، اجتماعي، ادبي و سياسي استان بوشهر در طي چند دهة اخير است.هفته نامه اي که توانست جمع زيادي از روشنفکران،  نويسندگان، خبرنگاران و افراد دلسوز براي توسعه استان بوشهر را به دور خود جمع کند و نقش تأثيرگذار در توسعه استان بوشهر از خود داشته باشد...

«ربع قرن با نسیم جنوب»

نسيم جنوب؛ ماندگار در تاريخ

ناصر عليخواه

انتشار ربع قرن هفته نامه «نسيم جنوب» از مهمترين اتفاقات فرهنگي، هنري، اجتماعي، ادبي و سياسي استان بوشهر در طي چند دهة اخير است.

هفته نامه اي که توانست جمع زيادي از روشنفکران،  نويسندگان، خبرنگاران و افراد دلسوز براي توسعه استان بوشهر را به دور خود جمع کند و نقش تأثيرگذار در توسعه استان بوشهر از خود داشته باشد.  جا دارد به طور خلاصه به چند ويژگي مهم اين نشريه اشاره گردد:

1- «شجاعت» اين نشريه از بدو انتشار تا کنون يکي از خصيصه هاي مهم اين نشريه است به طوري که در سال هاي اول انتشار به طور مرتب بر خط قرمزهاي کاذبي که درباره افراد، مناسبت ها و موضوعات مختلف ادبي، هنري، فرهنگي و سياسي ايجاد شده بود، خط بطلان کشيد و در هر شماره تابو شکني را انجام ميداد به طوري که  بسياري از افتخاراتي که به سبب همين خط قرمزهاي کاذب پنهان مانده بودند، آشکار گرديدند و مردم با صفحات جديد از افتخارات جنوب کشور آشنا شدند. اين خط شکني ها بي هزينه نبود، اما باعث نشد تا نسيم جنوب در راهي که انتخاب کرده، عقب نشيني کند.

2 - از اولين شماره «نسيم جنوب» تا هزارمين آن در تمام صفحات آن «صداقت روزنامه نگاري» را شاهد هستيم و با افتخار ميتوانيم آن را نمونه اي از روزنامه نگاري صادقانه  قلمداد کنيم. در سالهايي که بسياري از  روزنامه ها، سايتها و رسانه هاي مکتوب و مجازي جايگاهي براي دشمني و نابود کردن ديگران شده است، نسيم جنوب صادقانه فعاليت کرد به طوري که حتي مخالفانش نيز توانستند در آن قلم بزنند.

3- نسيم جنوب در طي اين ربع قرن، درهايش را بر روي هيچ کسي نبست و همه افراد راحت ديدگاه و نظر و انديشه شان را توانستند در چارچوب قانون در اين هفته نامه بيان کنند. «سعه صدر و گشودگي» نسيم جنوب بر روي همه افکار و افراد باعث شد که تنوعي از افکار و ديدگاه ها را در آن مشاهده کنيم.

4- رعايت «اخلاق روزنامه نگاري» از مهمترين ويژگي هاي نسيم جنوب است. خوشبختانه طيف وسيعي از روزنامه نگاران  و نويسندگاني که در نسيم جنوب قلم زدند مفتخرند که اخلاق روزنامه نگاري را تحت هيچ شرايطي زير پا نگذاشتند و توانستند در روزگاري که بي اخلاقي هاي زيادي در فضاي رسانه اي شاهد بوديم با سلامتي از اين فضا عبور کنند.

5- نسيم جنوب همان طور که «دکتر فرقاني» استاد روزنامه نگاري کشور در يکي از کارگاه هاي روزنامه نگاري خود در بوشهر گفت نمونه موفق يک نشريه محلي توسعه گراست. در طي ربع قرن که نسيم جنوب  منتشر مي شود. هميشه دغدغه توسعه و پيشرفت استان و رفاه مردم را داشته است. در اين سالها اشتغال جوانان استان در پارس جنوبي و شرکتهاي نفتي و گازي مورد توجه نسيم جنوب بوده است. 

وضعيت اقتصادي مرزنشينان از جمله ته لنجي و بازارچه مرزي و... در نسيم جنوب يکي از موضوعات نشريه بوده است.

محيط زيست و آلودگيهاي نفتي و گازي در پارس جنوبي و خارگ و ...  در اين سالها در نسيم جنوب مطرح بوده اند.

توجه به ميراث فرهنگي و حفظ اماکن تاريخي از جمله بافت قديم بوشهر و رفع مشکلات آن يکي از موضوعات هميشگي نسيم جنوب بوده است.

ضرورت توسعه بندري استان بوشهر و رونق تجارت در آن هميشه در نسيم جنوب به چشم ميخورد.

اهميت ايجاد و تکميل راه آهن بوشهر - شيراز و بزرگراههاي اين استان از شماره هاي اول نسيم جنوب تا کنون مورد توجه بوده است...  .

همه اين موضوعات و ديگر موضوعاتي که در طي ربع قرن، نسيم به طور مداوم و مکرر به آن پرداخته است نشان مي دهد که نسيم جنوب يک نشريه موفق در توسعه محلي است.

6- توجه به تربيت نيروي انساني و معرفي نيروهاي موفق استان بوشهر براي الگو قرار دادن توسط جوانان، يکي از نکات مهمي است که در طي اين ربع قرن شاهد آن هستيم. گويا نسيم جنوب در چند بخش مختلف به الگوسازي نيروي انساني پرداخته است:

 نخست در «بعد مديريتي» با برجسته کردن خدمات مهندس «تبادار» استاندار وقت بوشهر و سپس توجه به فعاليت هاي عمراني و اقتصادي «افراشته» و «سالاري» استانداران بومي وقت بوشهر، و ديگر مديران بومي نشان داد که استان بوشهر در سطح مديريت نيز حرفي براي گفتن دارد و اين ذهنيت قديمي که استان بوشهر فاقد مديران قوي بومي هست، را زير سوال برد.

دوم در «بعد آموزشي، دانشگاهي و تخصصي» نيز شاهد الگوسازي نسيم جنوب در طي اين ربع قرن بوديم که با برجسته کردن زندگي علمي و پژوهشي دانشمنداني همانند «پرفسور مشفقيان» و «پرفسور نبي پور» شروع و با مصاحبه و معرفي ديگر دانشمندان  و اساتيد علمي و پژوهشي ادامه يافت و به جوانان نشان داد عليرغم کمبود امکانات نيز مي توان در استان بوشهر موفق و به سطوح بالاي علمي و پژوهشي دست يافت.

سوم در بعد «شعر و ادب» با معرفي الگوهايي همانند «منوچهر آتشي»، «صادق چوبک»، «دکتر جعفر حميدي» «علي باباچاهي»، «ايرج شمسي زاده»، «فرج کمالي»، «محمد بياباني»، »منيرو رواني پور»، «احمد آرام» و... و در زمينه هنري و فرهنگي با  برجسته کردن فعاليت هاي اساتيدي همچون «نجف دريابندري»، «ايرج صغيري»، «عبدالحسين شريفيان»، «عبدالحسين احمدي ريشهري»، «حسن زنگنه»، «قاسم ياحسيني»، «محسن شريف»، «همايون خرم»،  «محسن شريفيان»، «احسان عبدي پور» و... مخاطبان را با برگ هاي زرين ديگري از فرهنگ و هنر استان بوشهر آشنا نمود.

چهارم در «بعد ورزشي» نسيم جنوب با معرفي ورزشکاران موفق و قديمي همانند «محمود ابراهيم زاده» و  در ادامه دنبال کردن موفقيتهاي ورزشکاراني مثل «حسين ماهيني» و «مهدي طارمي» و... که عليرغم کمبود امکانات ورزشي و بي مهري هاي زياد توانستند تا بالاترين سطوح ورزش گام بردارند، به جوانان نشان داد که نااميد نباشند و با تلاش و کوشش ميتوانند در زمينه ورزش نيز موفق شوند.

7- نسيم جنوب در طي اين ربع قرن به طور ويژه قدردان اهل فرهنگ، هنر و جامعه ادبي بوده است. حضور استاد «منوچهر آتشي» از بدو انتشار اين هفته نامه نشان داد که بايد حسابي ويژه در زمينه ادب هنر  روي اين نشريه باز کرد و اين چنين بود که بعد از گذشت چندين دهه که شاعران و علاقمندان از حضور مستقيم استاد «منوچهر آتشي» در بوشهر محروم بودند، اين فرصت طلايي براي آنان به دست آمد تا در نشست «دوشنبه هاي ادبي نسيم جنوب» حضور پيدا کنند  و از دانش و تجربه گرانقدر  استاد بهره ببرند.  در ادامه نيز استاد «محمدحسن آرشنيا» اين راه را ادامه داد که نتيجه آن پرورش شاعران جواني است که اکنون هر کدام شاعر و اديبي گرانقدر شدهاند.

8- توجه نسيم جنوب به اقشار مختلف از جمله معلمان در ربع قرن گذشته، ديگر ويژگي مهم اين نشريه هست. معرفي و مصاحبه با معلمان و پيشکسوت آموزش و پرورش که توسط خليل موحد در نسيم جنوب شروع شد، توسط خبرنگاران نسيم جنوب ادامه يافت بطوري که با ده ها معلم و پيشکسوت آموزش و پرورش در اين مدت مصاحبه شده و مردم با خدمات اين معلمان و مشکلات آنها آشنا شدند.

البته ويژگي هاي ديگري هم باعث ماندگاري نسيم جنوب گرديد که براي طولاني نشدن مطلب، اميدوارم در نوشته هاي ديگر ذکر گردد. در پايان از افرادي که  با همفکري خود باعث تکميل اين نوشته شدند، تشکر  مي کنم.

(ویژه هزارمین شماره نسیم جنوب)

(هفته نامه نسیم جنوب، سال بیست و پنجم، شماره ۱۰۰۰)


نظرات کاربران
هنوز نظري براي اين مطلب ارسال نشده.
ارسال نظر

نام:

ايميل:

وب سايت:

نظر شما:

آخرین اخبار

پربیننده ترین