طراحی سایت
تاريخ انتشار: 16 ارديبهشت 1403 - 14:51

  محله جبري  در جنوب چهار محل(بهبهاني،کوتي،شنبدي و دهدشتي) و جنوب گمرک شهر بوشهر که بيشترين مردمان اين منطقه از مهاجران بخش ساحلي(تنگستان) و اطراف استان ساکن شدند. پيشينه اين مردمان سختکوش دريا و دريانوردي (ناخدا، ملواني و کارگر بارانداز) بودند. اين محله نو پا در شهر بوشهر توانست مهد آموزش و پرورش  شود و بيشترين احداث  مدرسه را در خود جاي دهد (باقري، فردوسي، کورش کبير، مهرگان، مستوره کرد، دشتي، داريوش کبير و مصدق)...

سپاس از کساني که آموختند و آموختن را ياد دادند

  نسیم جنوب، حسين شادکامي

  محله جبري  در جنوب چهار محل(بهبهاني،کوتي،شنبدي و دهدشتي) و جنوب گمرک شهر بوشهر که بيشترين مردمان اين منطقه از مهاجران بخش ساحلي(تنگستان) و اطراف استان ساکن شدند. پيشينه اين مردمان سختکوش دريا و دريانوردي (ناخدا، ملواني و کارگر بارانداز) بودند. اين محله نو پا در شهر بوشهر توانست مهد آموزش و پرورش  شود و بيشترين احداث  مدرسه را در خود جاي دهد (باقري، فردوسي، کورش کبير، مهرگان، مستوره کرد، دشتي، داريوش کبير و مصدق) که به دنبال آن معلماني زحمتکش و دلسوز از محله جبري که جز عشق به آموختن نداشتند، جهت نيل به پيشرفت به استخدام آموزش و پرورش در آمدند و رسالت خود در شغل معلمي در جهت رشد و شکوفايي تلاش نمودند.

 پاينده باد نام و ياد نيکو تمامي معلمان عزيز که تلاش نمودند جهت آموزش و تعليم به اهداف  رسالت انساني نزديک سازند و قدرداني و سپاس از زحمات اين عزيزان که در تاريخ اين ديار ماندگار خواهند ماند:

1- حسن جعفري زاده، 2-ابراهيم خمره باف، 3-اکبر عرب زاده، 4- جمشيد درياسفر، 5-ماشالله لاله رخ، 6-محمد لاله رخ، 7-داريوش درياسفر، 8-محمد جواد نويدي، 9-حميد بهرامي، 10- صفر ربيعاني، 12- ماشاالله نهاري، 12-جابر برناک، 13-حميد حسينيپور، 14-اکبر نهاري، 15- رضا اسلامي، 16- محمد صادق رقيبزاده، 17-رحمن عربزاده، 18- علي دهباشي، 19-عباس اسلامي، 20-احمد فيروزه، 21- موسي پرورش، 22- عبدالخالق بردخوني، 23-عباس اديب نيا، 24- عليرضا اديب نيا، 25- علي نهاري، 26- کريم نهاري، 27- حميد بوشهريمقدم، 28-ابراهيم اگرش، 29-محمد مصدق، 30-محمدعلي مصدق، 31- عليرضا صالحي، 32- علي بينايي، 33- محمد بينايي، 34-حسين ملاح زاده، 35- خدارحم حسينيپور، 36-محمد حيدريه، 37- محمدرضا دريانورد، 39-محمود عودي، 40-عبدالحسين زائري، 41- عبدالرسول زارعي، 42- اسماعيل زارعي، 43- غلام رضا حيدري، 44- اسماعيل ملکوتي، 45- اسماعيل شريفنژاد،46-عبدي مشايخي، 47-اکبر خدري، 49-مسعود سليمي، 50-حيدر پورحمزه، 51-احمد زاهدي، 52- حسين شريفپناهي، 53- ماشاالله اديم،54- مهدي فتوت،55- حسين فتوت، 56- محمد شهابي،57- حسين جمالي، 58- حميد اردلان(چايبخش)، 59- زحمتکشان،60- عبدالحسين زارع (شماستون)، 62- غلامرضا رمضانيفر (توانا)، 63- محمد شهابي، 64- موسي پرورش، 65- حسين زنگويينژاد چاکوتاهي، 66-  عبدالکريم مشايخ، 67- عبدالمجيد غاله، 68- حسن علي شهابي، 69 نجات علي شهابي،70- امير خلفپور،71- مهدي مواجي، 72- صادق قنبري،73- بهرام فيروزي،74-  ارجمند زاده، 75- منصور فيروزپور، 76- محمد يمني، 77-اسماعيل طاووسيخواه، 78-عبدالرحمن چاووش، 79- خليل مهر،80- غلام چاهيبخش،81- عبدالمحمد مشفقيان،82- جعفر جهانافروزيان، 83- آقاي دهباش،84- عبدي  اهرمينژاد، 85- علي  آسيايي، 86- حسن خارگيزاده، 87- حسين سيف بوشهري، 88-  عبدالمحمد حبيبي،8 9-حسن پورغلام،90- اکبر پور قاسمي، 91- مرتضي تمجيدي

کساني هم بودند که به غير از آموزش، تربيت کننده هم بودند: 1- نصرت عربزاده، 2-معصومه عربزاده، 3-عصمت درياسفر، 4- صديقه درياسفر، 5- نسرين عربزاده، 6- سکينه پرورش، 7- سکينه خلفپور، 8- محبوبه کيفر، 9-مرضيه مظلومزاده،10-مکيه مظلومزاده، 11-سهيلا غضنفري، 12-مهين کبابيزاده، 13-زهرا رباني، 14- مرضيه مصدقزاده، 15- خديجه کمال دشتي، 16- شوکت  مواجي، 17- سکينه جاشويي، 18-شهناز جاشويي، 19- رباب خدري،20- مرضيه بهارستاني، 21-رباب رمضاني،22-رباب رمضانزاده، 22- سيمين مصدق، 23-خديجه حيدريه، 24-معصومه بهرامي، 25- صديقه نگارستان،26- نسرين گلستاني، 27-  فاطمه  مواجي،27- آمنه دهداري، 28- مدينه زنگويينژاد چاکوتاهي، 29- خانم برمايه،30- سکينه شفيعيان، 31- زري شفيعيان، 32- کفايت مواجي، 33- سيمين ارجمندزاده،34-  شهلا خوشروز، 35- پري خوشروز، 36- فاطمه اماره، 37-مهين نظرزاده، 38-ناهيد سيف بوشهري، 39-اقدس قنبري،40- سکينه جامعدار، 41-شهناز اشکياني، 42-فرشته آماري، 43- عفت باباناري، 44- اشرف باب اناري، 45-  خانم نوشزاد، 46- خانم خباز،  46- اکرم حبيبي،  47- خانم چارکي، 49- شهناز شفيع پور،50 -صفيه  شهابي ، 51- مهرانگيز حسين خضري، 52- شهربانو مواجي.

با عرض پوزش از عزيزاني که از قلم  افتادهاند، ياد و نامشان مانا باد. (سپاس از  حسن جعفري زاده ، جعفر جعفري زاده، مجيد غاله و جعفر قنبري که در جمعآوري اسامي همکاري نمودند).

(هفته نامه نسیم جنوب، سال بیست و هفتم، شماره 1080)


نظرات کاربران
هنوز نظري براي اين مطلب ارسال نشده.
ارسال نظر

نام:

ايميل:

وب سايت:

نظر شما:

آخرین اخبار

پربیننده ترین