طراحی سایت
تاريخ انتشار: 08 مرداد 1395 - 19:51
اعتراض رئیس انجمن شرکت های فنی و مهندسی و پشتیبانی بوشهر:

عدم شفافیت عملکرد مالی و قراردادهای اقتصادی شهرداری بوشهر، مسئله ای است که در جلسات شورای شهر به طور مرتب از سوی شورا مورد سوال و اعتراض قرار گرفته است. به دنبال افشا شدن توافقات شهرداری و شورا برای استخدام های خارج از اصول و قانون، و گزارش تفریغ بوده سال 93 و مشخص شدن انحراف 33 میلیاردی از بودجه، اینک یکی از کارآفرینان بومی مدعی است، نتیجه انعقاد برخی از قراردادهای شهرداری بوشهر، زیان میلیاردها تومانی بوده است...

نسیم جنوب - مرتضی رضائی: با قرائت گزارش تفریغ بودجه سال 93 شهرداری بوشهر در صحن شورا، افکار عمومی نسبت به عملکرد مالی شهرداری و شورای شهر بوشهر بسیار حساس و پر سوال شده است. هنوز جامعه شهری بوشهر و فضای رسانه ها از تبعات قرائت گزارش و آشکار شدن انحراف 33 میلیاردی تومانی در بودجه شهرداری بوشهر فارغ نشده است که اینک اعتراض دیگری از سوی یکی از کارآفرینان بومی و رئیس انجمن صنفی شرکت های فنی و مهندسی و پشتیبانی شهرستان بوشهر، شروع شده است.

عدم شفافیت عملکرد مالی و قراردادهای اقتصادی شهرداری بوشهر، مسئله ای است که در جلسات شورای شهر نیز به طور مرتب از سوی برخی از اعضای شورا مورد سوال و اعتراض قرار گرفته است. به دنبال افشا شدن توافقات شهرداری و شورای شهر برای استخدام های خارج از اصول و قانون، عملکرد شهرداری و سایر سازمان های دولتی در خصوص زمین های 530 هکتاری کنار بزرگ راه امام علی(ع) و گزارش تفریغ بوده سال 93 و مشخص شدن انحراف 33 میلیاردی از بودجه مصوب و تعیین شده، اینک یکی از کارآفرینان بومی استان بوشهر اسنادی را در اختیار نسیم جنوب قرار داده و مدعی است که مطابق با آن، نتیجه انعقاد برخی از قراردادهای شهرداری بوشهر، زیان میلیاردها تومان بوده است که می توانسته به بهترین نحو در شهر بوشهر و برای پیشرفت و رفاه مردم هزینه شود.

بنا به این اسناد شرکت «دریا پیمان بوشهر» به مدیرعاملی رضا کردی، در سال 94 در طی چند فقره نامه و انجام مکاتبات با شورای شهر، شهرداری و استانداری نسبت به اقدام شهرداری در انعقاد قرارداد با شرکت های غیر بومی در حوزه خدمات شهری اعتراض نموده و خواهان توجه ویژه به شرکت های بومی و دادن فرصت های برابر به این شرکت ها می شود. اما گویا توجهی به این درخواست نمی شود. در ادامه مدیرعامل شرکت دریاپیمان بوشهر، با دادن پیشنهادات بسیار مسئولیت پذیرانه و سخاوتمندانه ای به شهرداری بوشهر، خواهان بومی سازی شرکت های طرف قرارداد با شهرداری می شود.

مطابق این پیشنهادات وی مبلغ 500 میلیون تومان کمتر از مبلغ قرارداد شرکت غیر بومیِ طرف قرارداد شهرداری، برای ارائه این خدمات پیشنهاد کرده است. همچنین این شرکت خود را بر اساس اسناد محضری، مکلف به پرداخت 600 میلیون تومان به ورزش استان و 500 میلیون تومان به خدمات عالم المنفعه از قبیل احداث پارک، وکتابخانه، خرید کتاب و... می نماید. علاوه بر این وجوه، عقد قرارداد با شرکت بومی باعث می شود که مالیات بر ارزش افزوده که چیزی حدود 3 میلیارد تومان برآورد می شود، در سطح استان باقی مانده و از استان خارج نشود. چرا که مطابق قوانین مربوطه، این وجه متعلق به استانی است که شرکت در آن ثبت شده و شرکت طرف قرارداد با شهرداری بوشهر در خدمات شهری، شرکتی در کرج بوده که این وجه، از استان خارج شده است.

اما رضا کردی کیست؟ او یکی از کارآفرینان بوشهری و فعال حوزه ورزش در سطح استان و مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره شرکت دریاپیمان بوشهر است.  وی هم چنین ریاست انجمن صنفی شرکت های فنی و مهندسی و پشتیبانی شهرستان بوشهر را عهده دار است. وی در رابطه با نامه نگاری هایش با شهرداری و شورای شهر به نسیم جنوب گفت: «حدود هفت سال یک شرکت غیر بومی با شهرداری در حوزه خدمات عمومی طرف قرارداد بود که سال گذشته این قرارداد تمدید نشد؛ ولی باز با شرایط قابل بحث، شهرداری با یک شرکت غیر بومی دیگر قرارداد خدمات شهری خود را تنظیم و منعقد کرد.» 

وی در توضیح رابطه خود با شورا گفت: « من حدود دو سال است که از طریق شورا پیگیر این مسئله هستم که شورای شهر مصوبه ای داشته باشد و این خدمات را به دو دلیل به شرکت های بومی واگذار کند؛ اولا من نرخ کمتری می گیرم و همچنین من متعهد می شوم و سند محضری تنظیم و امضا می کنم که در خدمات عام المنفعه بوشهر بیش از 2 میلیارد تومان هزینه کنم، دوما ارزش افزده ای که به خاطر غیر بومی بودن شرکت از استان خارج می شود، در بوشهر خواهد ماند».

به گفته رئیس انجمن صنفی شرکت های فنی و مهندسی و پشتیبانی شهرستان بوشهر، در همین رابطه بر اساس برآوردهایی که صورت گرفته است، شهرداری در انعقاد قرارداد با شرکت های غیر بومی باعث خروج میلیاردها تومان از استان بوشهر شده است، که در نتیجه مانع از هزینه شدن دوباره آن در استان و شهر گشته است. در کنار خروج این سرمایه کلان از بوشهر، عدم توجه به پیشنهاداتی که مستند، توسط این کارآفرین بوشهری به شهرداری ارائه شده، میلیاردها تومان فرصت توسعه خدمات عام المنفه که در تعهد وی قرار می گرفته است، نیز از دست رفته است. 

رضا کردی در گفتگو با نسیم جنوب بیان کرد که با اعتقادی که به ورزش استان دارد، درصدد بوده که هزینه های تیم شاهین یا ایرانجوان را برای یک سال، پس از انعقاد قرارداد با شهرداری، بر عهده بگیرد، پیشنهادی که کماکان از نظر او پا برجاست و چنانچه شهرداری در نحوه انعقاد قراردادهایش تجدیدنظر کند، این شرکت بدون هیچ چشم داشتی چنین مسئولیتی را بر عهده خواهد گرفت.

عضو هیئت مدیره کانون کارفرمایان استان در رابطه با انگیزه اش از طرح این پیشنهادات چنین گفت: «ما در ارائه این پیشنهادات و درخواستمان از مقامات شهری و استانی برای توجه به شرکت های بومی، به دنبال سود نبودیم، بلکه از سر عرق و دلسوزی برای استان و شهر و کمک به شهرمان این پیشنهادات را ارائه کردیم و خواستار تجدید نظر در نحوه انعقاد قراردادها شدیم تا دست کم ارزش افزوده آن از استان خارج نگردد». 

رئیس انجمن صنفی شرکت های فنی و مهندسی و پشتیبانی شهرستان بوشهر در خصوص دلایل بی توجهی به درخواست هایش گفت: «این را از دوستان بپرسید، بهانه این آقایان چنین بود که شرکت های بومی توانمند نیستند و ما به دنبال شرکت های توانمند در ارائه خدمات هستیم». 

رضا کردی با رد این اتهام و نگرش به نیروهای کیفی بوشهر، به شدت اعتراض خود را اعلام کرد و مطالب قابل توجهی در خصوص نحوه انعقاد قرارداد بیان کرد.

به نظر می رسد که شهرداری بوشهر در عملکرد اجرایی خود و شورای شهر بوشهر در عملکرد نظارتی خود، دارای نارسایی ها و کاستی های جدی هستند. مسئولان مربوطه باید پاسخگو باشند که چگونه چنین پیشنهاداتی را که به نفع شهر هستند، از دیده دور داشته اند و لطمات و صدمات قابل توجهی به اقتصاد نحیف شهری وارد ساخته اند تا ماحصل دسترنج این مردم، در شهر بوشهر هزینه نشود.

مطابق اسنادی که منتشر می شود، این نامه خطاب به رئیس شورای شهر، عبدالخالق برزگرزاده نگاشته شده و ایشان از مفاد این پیشنهادات مطلع بوده است. این در حالی است که به گفته رئیس انجمن صنفی شرکت های فنی و مهندسی و پشتیبانی شهرستان بوشهر برای سال جاری، یعنی سال 95 بدون هرگونه برپایی مناقصه ای، با تعدیل صورت گرفته، قرارداد با شرکت مذکور تمدید شده و ضررهای ناشی از عدم توجه به توانمندی های استان و شهر، به سال جاری نیز تسری داده شده است.

در همین رابطه رئیس شورای شهر بوشهر پس از تماس خبرنگار نسیم جنوب، حاضر به مصاحبه در این خصوص نشد.

در پایان، نسیم جنوب اسناد این گزارش را در اختیار شهروندان می گذارد و پیگیر مصاحبه با شهردار و اعضای شورای شهر در این خصوص می باشد.

برچسب ها:
شهرداری بوشهر

نظرات کاربران
هنوز نظري براي اين مطلب ارسال نشده.
ارسال نظر

نام:

ايميل:

وب سايت:

نظر شما:

آخرین اخبار

پربیننده ترین