طراحی سایت
تاريخ انتشار: 06 بهمن 1395 - 10:51
معاون استانداری بوشهرخبر داد:

به موجب توافق دولت و پیگیری کمیسیون برنامه و بودجه مجلس قبلی و فعلی، ۲ درصد نفت و گاز در قانون برنامه ششم، به ۳ درصد افزایش یافت. مجموع اعتبارات استانی (شامل ۳ درصد نفت، تملک استانی و توازن) از مبلغ ٥٠٦ میلیارد تومان مذکور در مفاد اولیه لایحه بودجه ۹۶ ، در مجموع به حدود ۸۵۰ میلیارد تومان میرسد...

 

*  طبق نظر رییس‌جمهوری، دولت و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و پیگیری رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، مقرر شد ۲ درصد نفت و گاز در لایحه بودجه ۱۳۹۶ به ۳ درصد و همچنین منابع درآمدی کشور، در لایحه افزایش یابد.  این افزایش باعث خواهد شد تا بودجه استانهای نفت خیز  از جمله بوشهر، خوزستان، فارس و کهگیلویه و بویراحمد با افزایش و رشد قابل توجه و بسیار چشمگیرتری مواجه می شود.

* مجموع اعتبارات استانی (شامل ۳ درصد نفت، تملک استانی و توازن) از مبلغ ٥٠٦ میلیارد تومان مذکور در مفاد اولیه لایحه بودجه ۹۶ (که حدود ۹ و نیم درصد بیشتر از مجموع اعتبارات ۱۳۹۵ استان در قانون بودجه دارد)، حدود ۸۰۰ میلیارد تومان و با احتساب حدود ۵۰ میلیارد تومان (که به تبع دو افزایش فوق، به اعتبارات توازن استان اضافه می شود)، در مجموع به حدود ۸۵۰ میلیارد تومان میرسد. 

* تلاش و همت نمایندگان استان بوشهر در مجلس، می تواند بخش قابل توجهی از  اعتبار ۱۰۰۰ میلیارد تومانی اعتبارات تملک دارایی استانی استانهای کشور را به اعتبارات استان اضافه کند. به هر میزان که نمایندگان استان در مجلس به عنوان سهم استان از ۱۰۰۰ میلیارد تومان مورد اشاره، تصویب و تعیین کنند، به اعتبارات تملک دارائی استان اضافه خواهد شد.

* با اعمال این اصلاحات اساسی در ساختار بودجه کشور و مبالغ درآمدی آن، اتفاقی بی سابقه در طول دهها سال گذشته تاکنون و بلکه در طول تاریخ بودجه ریزی کشور رخ خواهد داد،که برای استان بوشهر در بودجه ۹۶ آثاری برجسته دارد.

* بودجه ۹۶استان بوشهر نسبت به ۹۵ که در لایحه اولیه حدود ۹ و نیم درصد افزایش داشت (از۴۶۲ به ۵۰۶ میلیارد)، با تغییرات مورد انتظار به حدود ۸۵۰ میلیارد تومان می رسد که در این صورت، با افزایش ۸۴ درصدی بودجه ۹۶ استان نسبت به بودجه۹۵، مواجه خواهیم بود.

* علاوه بر مجموع اعتبارات استانی مذکور، درآمدهای دیگری نظیر اعتبارات پروژه های دارای ردیف ملی (که در لایحه بودجه ۹۶ حدود ۲۴۶.۵میلیارد تومان می باشد)، سهم استان از وجوه متمرکز در اختیار وزارتخانه ها (که در سال ۹۴ معادل ۴۶۰ میلیارد تومان وصول شد و سال ۹۶ حداقل۶۰۰ میلیارد وصول خواهد شد)، عوارض ارزش افزوده و آلایندگی پرداختی به شهرداریها و دهیاریها (پیش بینی حداقل ۴۰۰ میلیارد تومان)، تامین منابع خارجی با تعهدات بازپرداخت توسط دولت (که درخصوص سدهای دشت پلنگ و باغان به میزان۳۷۰ میلیارد تومان نهایی گردیده)، منابع فاینانس داخلی که درخصوص سد دالکی به میزان۳۵۷ میلیارد تومان وصول می شود، سال ۹۶ نصیب استان خواهد شد که مجموع همگی حداقل ۲۵۰۰ میلیارد تومان خواهد بود.

 

 

بوشهر- ایرنا - معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری بوشهرگفت:از محل منابع مختلف بودجه ای پیش بینی می شود با رشد ۸۴ درصدی نسبت به پارسال مجموع اعتبارات این استان در سال ۹۶ به ۲هزارو ۵۰۰ میلیارد تومان افزایش یابد.

سعید زرین فر در گفت وگو با ایرنا افزود:به موجب توافق دولت و پیگیری کمیسیون برنامه و بودجه مجلس قبلی و فعلی، ۲ درصد نفت و گاز در قانون برنامه ششم، به ۳ درصد افزایش یافت که اکنون در مسیر تایید نهایی شورای نگهبان است.

وی یادآورشد:از آنجایی که قانون برنامه ششم توسعه، قبل از بررسی نهایی لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ ابلاغ و لازم الاجرا می شود، رعایت مفاد آن در فرآیند تصویب لایحه بودجه ۱۳۹۶ در مجلس، الزامی است.

معاون استانداری بوشهر اظهارداشت: لذا طبق نظر رییس‌جمهوری، دولت و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و پیگیری رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس (که به عنوان رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۳۹۶ نیز برگزیده شده اند)، مقرر شد ۲ درصد نفت و گاز در لایحه بودجه ۱۳۹۶ به ۳ درصد و همچنین منابع درآمدی کشور، در لایحه افزایش یابد.

وی با اشاره به اینکه دو تغییر اساسی در اعتبارات مندرج در قانون بودجه ۱۳۹۶ کشور، در راه است گفت: افزایش اعتبارات ۲ درصد نفت و گاز به ۳ درصد و مجموع منابع درآمدی باعث خواهد شد تا بودجه همه استانها بخصوص استانهای نفت خیز شامل بوشهر، خوزستان، فارس و کهگیلویه و بویراحمد با افزایش و رشد قابل توجه و بسیار چشمگیرتری مواجه می شود.

معاون استانداری بوشهر افزود: مجموع کل اعتبارات ۲ درصد نفت کشور در قانون بودجه ۱۳۹۵، حدود یکهزارو ۶۴۰میلیارد تومان بود که در لایحه بودجه ۱۳۹۶ کشور، طبق مفاد اولیه و البته بدون لحاظ دو تغییر اساسی فوق، ۲۰۰۰ میلیارد تومان پیش بینی شده است.

زرین فر ادامه داد: با اعمال دو افزایش فوق‌الذکر، اعتبارات موضوع ۳ درصد نفت و گاز برای مجموع استانهای نفت خیز (با لحاظ افزایش مجموع درآمدهای بودجه) به حدود ۴۰۰۰میلیارد تومان خواهد رسید.

وی گفت: با قطعیت افزایش (۲ درصد به ۳ درصد) ، امیدواریم سهم استان بوشهر از محل ۲ درصد نفت و گاز در بودجه ۱۳۹۶ که مبلغ ۳۰۸ میلیارد تومان بود، به حدود ۶۵۰ میلیارد تومان (از محل ۳ درصد نفت و گاز) افزایش یابد.

این مقام مسئول اظهارداشت: در نتیجه انتظار می رود با قطعیت دو اصلاح ساختاری و اساسی مذکور در لایحه بودجه ۹۶، مجموع اعتبارات استانی (شامل ۳ درصد نفت، تملک استانی و توازن) از مبلغ ٥٠٦ میلیارد تومان مذکور در مفاد اولیه لایحه (که حدود ۹ و نیم درصد بیشتر از مجموع اعتبارات ۱۳۹۵ استان در قانون بودجه دارد)، حدود ۸۰۰ میلیارد تومان و با احتساب حدود ۵۰ میلیارد تومان (که به تبع دو افزایش فوق، به اعتبارات توازن استان اضافه می شود)، در مجموع به حدود ۸۵۰ میلیارد تومان برسد. 

وی بااشاره به اینکه با این تغییرات، بودجه ۹۶ استان بوشهر نسبت به مجموع اعتبارات استان در سال ۱۳۹۵، حدود ٨٤ درصد افزایش خواهد داشت یادآورشد: افزون بر افزایش های ذکر شده، به تبع افزایش منابع درآمدی دولت در بودجه ۹۶، مبلغ ۱۰۰۰ میلیارد تومان نیز در مجموع به اعتبارات تملک دارایی استانی استانهای کشور اضافه می شود که برای تعیین سهم هر استان از این مبلغ ، باید منتظر تصمیم نمایندگان مجلس بود.

زرین فرگفت: برخلاف ۳ درصد؛ که تعیین سهم استان از آن، تابع میزان تولید نفت و گاز در هر استان نفت خیز و قیمت تعیینی نفت،گاز و میعانات دربودجه است، یا اعتبارات توازن؛ که تعیین سهم استانها از آن، تابع شاخص های محرومیت و برخورداری و تابع ضوابطی مشخص و قابل محاسبه است، ولی اعتبارات تملک استانی و در نتیجه تعیین سهم هر یک استانها از ۱۰۰۰ میلیارد تومان مورد اشاره؛ تابع فرمول مصوب یا معین و لازم الاجرایی نیست و تلاش نمایندگان هر استان در تعیین سهم استان مربوطه، بسیار کارساز است.

وی افزود:بدون شک تلاش و همت نمایندگان استان بوشهر در مجلس، می تواند بخش قابل توجهی از این اعتبار ۱۰۰۰ میلیارد تومانی را به اعتبارات استان اضافه کند که در این صورت، مجموع اعتبارات استانی، به بیش از ۹۰۰ میلیارد تومان خواهد رسید.

زرین فر اظهارداشت:با این رویکرد و حسن نظر رییس‌جمهوری و تصمیم دولت، بالاخص دکتر نوبخت وکمیسیون های برنامه و بودجه و تلفیق بودجه ۱۳۹۶ در مجلس، امیدواریم شاهد این افزایش چشمگیر بودجه استان، علاوه بر ۹ و نیم درصد افزایشی که طبق مبالغ اولیه نسبت به بودجه ۹۵ داشته ایم، باشیم.

وی گفت: لذا با اعمال این اصلاحات اساسی در ساختار بودجه کشور و مبالغ درآمدی آن، اتفاقی بی سابقه در طول دهها سال گذشته تاکنون و بلکه در طول تاریخ بودجه ریزی کشور رخ خواهد داد،که برای استان بوشهر در بودجه ۹۶ آثاری برجسته دارد.

زرین فر افزود: در همین راستا اعتبارات ۲ درصد نفت و گاز استان بوشهر به ۳ درصد و از ۳۰۸ به بیش از ۶۵۰ میلیارد تومان می رسد.

وی بااشاره به اینکه حدود ۵۰ میلیارد تومان به اعتبارات توازن استان بوشهر اضافه می شود یادآورشد: به هر میزان که نمایندگان استان در مجلس به عنوان سهم استان از ۱۰۰۰ میلیارد تومان مورد اشاره، تصویب و تعیین کنند، به اعتبارات تملک دارائی استان اضافه خواهد شد.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری بوشهر تصریح کرد: مجموع بودجه ۴۶۲ میلیاردی استان بوشهر در سال ۹۵ (بدون محاسبه سهم استان از ۱۰۰۰ میلیارد تومان تملک دارائی ذکر شده) به حدود ۸۵۰میلیارد تومان در سال ۹۶ افزایش خواهد یافت.

زرین فر گفت: بودجه ۹۶استان بوشهر نسبت به ۹۵ که در لایحه اولیه حدود ۹ و نیم درصد افزایش داشت (از۴۶۲ به ۵۰۶ میلیارد)، با تغییرات مورد انتظار به حدود ۸۵۰ میلیارد تومان می رسد که در این صورت، با افزایش ۸۴ درصدی بودجه ۹۶ استان نسبت به بودجه۹۵، مواجه خواهیم بود.

وی افزود:در مجموع اینکه، اعمال تغییرات و افزایش ها در بودجه استان بوشهر به تبع ۳ درصد نفت و گاز و همچنین اعتبارات توازن منطقه ای، با بازنگری ساختار کلان بودجه ۹۶توسط دولت، با توافقات اولیه مورد اشاره، در شرف قطعیت است و برای کسب سهم مناسب از ۱۰۰۰میلیارد تومان تملک دارایی استانی نیز، باید منتظر تصمیم مجلس نشست.

زرین فر اظهارداشت: علاوه بر مجموع اعتبارات استانی مذکور، درآمدهای دیگری نظیر اعتبارات پروژه های دارای ردیف ملی (که در لایحه بودجه ۹۶ حدود ۲۴۶.۵میلیارد تومان می باشد)، سهمی که استان از وجوه متمرکز در اختیار وزارتخانه ها دریافت می کند(که در سال ۹۴ معادل ۴۶۰ میلیارد تومان وصول شد و سال ۹۶ حداقل۶۰۰ میلیارد وصول خواهد شد)، عوارض ارزش افزوده و آلایندگی پرداختی به شهرداریها و دهیاریها (پیش بینی حداقل ۴۰۰ میلیارد تومان)، تامین منابع خارجی با تعهدات بازپرداخت توسط دولت (که درخصوص سدهای دشت پلنگ و باغان به میزان۳۷۰ میلیارد تومان نهایی گردیده)، منابع فاینانس داخلی که درخصوص سد دالکی به میزان۳۵۷ میلیارد تومان وصول می شود، سال ۹۶ نصیب استان خواهد شد که مجموع همگی حداقل ۲۵۰۰ میلیارد تومان خواهد بود،با ادامه تلاش مستمر و همت جمعی که سالیان اخیر شاهد بودهایم، وصول خواهد شد.


نظرات کاربران
محمد بيش از 7 سال قبل گفت:
آیا در استان خوزستان و کهگیلویه بویراحمد 2درصد قانون نفت جز بودجه استانی میباشد یا بعلاوه آن است؟
ارسال نظر

نام:

ايميل:

وب سايت:

نظر شما:

آخرین اخبار

پربیننده ترین