طراحی سایت
تاريخ انتشار: 11 ارديبهشت 1401 - 11:13
«ربع قرن با نسیم جنوب»

دکتر محمود دهقاني: با عينک نيک انديشي به آساني مي توان تلاش دلسوزانه را  در لابلاي صفحه هاي اين رسانه بومي ديد. «نسيم جنوب» نه تنها فضاي ورزشي، ادبي و هنري را  نيرومند کرده بلکه شاعران و نويسندگان بسيار خوبي را نيز در سطح استان و کشور پرورش داده که اين خود آلام اجتماعي را کم مي کند...

ربع قرن انتشار نسیم جنوب؛ عليرغم کارشکني ها و سنگ اندازي ها

دکتر محمود دهقاني

از سال هاي نخست پيدايش هفته نامه «نسيم جنوب» تا به امروز افتخار خواندن آن را داشته و از رويدادهاي فرهنگي، ادبي، ورزشي و سياسي استان بوشهر در شاخاب پارس آگاه شده ام. اين هفته نامه که به سردبيري دکتر يونس قيصي زاده و صاحب امتيازي دکتر امير خلف پور از روز نخست پيدايش تا به امروز ادامه دارد همچون نورافکن به فرهنگ ديرپاي اين بندر پير و کهنسال نور بخشيده است. چه در آن روزگار که منوچهر آتشي شاعر نامدار ايران دوشنبه هاي ادبي «نسيم جنوب» را در دفتر اين هفته نامه در بوشهر بنياد نهاد و چه سال هايي که محمدحسن آرش نيا با تلاش  و پيگيري دلسوزانه جوانان شاعر و نويسنده را در زير سقف دفتر نسيم گرد مي آورد، اين هفته نامه به گونه ساحلِ اميدِ قايق هاي توفان زده ي جوانان بيله ادب و فرهنگ اين استان بوده است.

در سفرهايي که به ايران داشته ام و همچنين در چنبره ي الکترونيک از سنگلاخي که پيش پاي اين هفته نامه و دست اندرکاران آن ريخته مي شود مي خوانم و آگاهي دارم. دشمني، سم پاشي هاي سياسي و گاه قطع سهميه کاغذ هيچ کدام نتوانسته از عزم راسخ سردبير هفته نامه «نسيم جنوب» بکاهد. فشارهاي زندگي از جمله اقتصادي، سياسي و کرونايي تاثير ويرانگري بر جوانان و به ويژه کساني که با قلم و احساس سر و کار دارند گذاشته است. اگر روزنه ي نسيم بر جوانان استان بوشهر بسته شود، به گونه ي آن است که ماهي را از آب جدا کنند.

با عينک نيک انديشي به آساني مي توان تلاش دلسوزانه را  در لابلاي صفحه هاي اين رسانه بومي ديد. «نسيم جنوب» نه تنها فضاي ورزشي، ادبي و هنري را  نيرومند کرده بلکه شاعران و نويسندگان بسيار خوبي را نيز در سطح استان و کشور پرورش داده که اين خود آلام اجتماعي را کم مي کند.

همه اين ها حاصل تحمل رنج دست اندرکاران اين هفته نامه و پا پس نکشيدن در برابر سختي هائي بوده است. در سرتاسر شهرهاي استان ميتوان جرقه هاي هنري از جمله نقاشي، موسيقي، ورزشي، نويسندگي، شعر و فيلم ديد که بي گمان همه در اردوگاه نسيم دل انگيز رفاقت و صميميت اين رسانه پا گرفته است.

هزارمين شماره هفته نامه «نسيم جنوب» که با فصل فروزنده ي نوروز باستاني همزمان بود را مي بايست به فرهنگ دوستان استان بوشهر و کشور فرخنده باد گفت. سردبير اين هفته نامه که خود به دليل آگاهي از ژرفاي اندوه جوانان در سطح استان با مصطفي سالاري استاندار پيشين بوشهر رايزني مي کرد براي بهره برداري از ظرفيت و توانمندي در زمينه هاي گوناگون، خواهان فرهنگ سراي ويژه جوانان در شهرهاي استان بود. در پي تلاش «نسيم جنوب» و سردبير آن جايگاه جوانان بوشهر با مشاوره ارزشمند به استاندار پيشين، آموزش و پرورش استان را به جايگاه بهتري رساند. استان بوشهر بيشترين شمار جوانان بيکار را در سراسر کشور دارد و از ديدگاه روانشناختي نبايد از آن غافل شد.

از همين روي هفته نامه «نسيم جنوب» نخستين هفته نامه پر طرفدار استان بوشهر جوانان اين سرمايه هاي استان را پشتيباني مي کند. سردبير «نسيم جنوب» به دنبال يورش ارتش عراق روزگار صدام به ايران به سوي جبهه شتافت. ايشان گل عمر نوجواني خود را در جنگ به جواني رساند. پس از جنگ نيز در جبهه ي فرهنگ، جوانان و شهروندان استان را ياري داد و براي دوري جوانان از دود و اعتياد با رايزني انديشمندانه به استاندار پيشين، صميمانه در تلاش بود. 

بيست و پنجمين سال هفته نامه سياسي، فرهنگي، اقتصادي و ورزشي «نسيم جنوب» بر دست اندرکاران، هنرمندان موسيقي، نقاشي، فيلمسازي، شاعر، نويسنده و همه شهروندان استان بوشهر فرخنده باد.

(ویژه هزارمین شماره نسیم جنوب)

(هفته نامه نسیم جنوب، سال بیست و پنجم، شماره ۱۰۰۰)


نظرات کاربران
هنوز نظري براي اين مطلب ارسال نشده.
ارسال نظر

نام:

ايميل:

وب سايت:

نظر شما:

آخرین اخبار

پربیننده ترین