طراحی سایت
تاريخ انتشار: 08 ارديبهشت 1403 - 10:34

نادر اقدام : سوال ما اين است که با توجه به اينکه اين شرکتها مستقر در اين استان بوشهر هستند و از مزايايي همچون حقوقهاي نجومي، حق ماموريتها و ساير امکاناتي که از چشم مردم عادي پنهان است، استفاده مينمايند، چرا در زمينه حمايتها از فعاليتهاي ورزشي استان بوشهر پاسخگو نيستند...

چرا نفت و گاز، از فعاليتهاي ورزشي استان بوشهر حمايت نميکنند؟

نسیم جنوب، نادر اقدام - پيشکسوت فوتبال بوشهر

شرکتهاي قوي و ثروتمند پارس جنوبي در استان بوشهر، ميتوانند نه تنها کل هزينههاي همهي رشتههاي ورزشي را تامين کنند بلکه زندگي کل مردم ايران را دگرگون نمايند (بشرطي که اين شرکتها توسط مديران باسواد، دلسوز، متعهد، ورزشدوست و دستپاک اداره شوند) اما متاسفانه آنچه اين روزها مي شنويم فقط خبرهاي ناگوار از غارت بيتالمال در برخي از اين شرکتهاست. طبيعي است که برخي از اين مديران چون از طريق قدرتهاي پنهاني در مرکز حمايت و تعيين  شده و مي شوند و همانند اختاپوس به ميزهاي مديريتي چسبيده اند که جدا کردن آنها به اين سادگي ميسر نيست، لاجرم تحت پوشش مالي قرار گرفتن تيمهاي تهراني توسط اين پتروشيميها و صنايع چيز عجيب و غيرقابل باوري نيست. پس با اين شرايط کمک خواستن از افرادي که تمايل به همکاري و حمايت از ورزش ندارند، عبث و بيهوده است.

البته يکي از موارد بسيار مهمي که ما بوشهريها تاکنون در اين زمينه موفق نبودهايم، موضوع مطالبهگري است که در بوشهر بسيار ضعيف است. اگر چند نفر گاهي در اين زمينه شکايات به حقي هم داشتهاند و به مقامات استان اعلام کردهاند، متاسفانه به علت مطالبه گري ضعيف جامعه ورزشي استان و مردم استان بوشهر اين شکايات راه بجايي نبرده و پس از مدتي به بوته فراموشي سپرده شده اند.

اگر چه هنگامي که تيم شاهين بوشهر در ليگ برتر ايران بود و بودجههاي مناسبي با کمک مديرکل تربيت بدني وقت با توجه به پيگيريهاي مکرر و رايزنيهاي موثر اداري  با مديران شرکتها و جذب هزينههاي متعارف مالي، متاسفانه بودجههاي تصويب شده در مرکز به شرطي به استان تعلق ميگرفت که معمولا مديران وقت شاغل در تيم فوتبال شاهين بوشهر دخل و تصرف قانوني در همه مبالغ تعيين شده نداشته و پول تعيين شده از مرکز به شرطي به تيم شاهين قابل پرداخت بود که ما بوشهريها شرايط تعيين شده مرکزنشينان را که شامل اين موارد بود بپذيريم:

تحميل مربي و کمک مربي هاي دوره نديده و بيکيفيت  و ساير افراد کادر فني که بعضاً واجد شرايط نبودند و تعدادي بازيکن نه چندان آماده و گاهي از رده خارج و مصدوم که با دو بازي اول ديگر قادر به ادامه بازيها نبودند يا اصلا بازي نکردند اما پول قراردادهاي خود را کامل دريافت نمودند. به همين دلايل مبلغ باقي مانده آنقدر  نبود که گرهي از مشکلات تيم شاهين باز کند.

اين در حالي بود که در بوشهر با کمال ناباوري از بستن قرارداد با کادر فنياي که تيم را به ليگ برتر رسانده بودند، خودداري شد. شايد اگر با همين کادر ادامه ميدادند هزينههاي کمتري به تيم تحميل ميشد و چه بسا موفقيتهاي بيشتري در طول ليگ کسب ميکردند.

پس براي اينکه از پتانسيلهاي داخل استان که کم هم نيستند به نحو احسن استفاده شود، نياز داريم که افراد شجاع و داراي نفوذ در مرکز داشته باشيم و مسئولان فعلي استان تمايل به پيگيري مطالبات بحق مردم داشته باشند و اين شرکتها را مجبور به پاسخگويي و تامين هزينه کنند. مانند استانهاي اصفهان يا کرمان که داراي چندين تيم در ليگ برتر هستند. لذا اين رويه اي که اين شرکتها در پيش گرفته اند مورد رضايت ما قطعا نيست.

سوال ما اين است که با توجه به اينکه اين شرکتها مستقر در اين استان بوشهر هستند و از مزايايي همچون حقوقهاي نجومي، حق ماموريتها و ساير امکاناتي که از چشم مردم عادي پنهان است، استفاده مينمايند، چرا در زمينه حمايتها از فعاليتهاي ورزشي استان بوشهر پاسخگو نيستند.

(هفته نامه نسیم جنوب، سال بیست و هفتم، شماره 1079)

برچسب ها:
نادر اقدام

نظرات کاربران
هنوز نظري براي اين مطلب ارسال نشده.
ارسال نظر

نام:

ايميل:

وب سايت:

نظر شما:

آخرین اخبار

پربیننده ترین