طراحی سایت
تاريخ انتشار: 18 اسفند 1400 - 11:33

بوشهر شهري است با حدود هفت هزار سال تاريخ درخشان! اين گذاره اي است که بارها توسط نويسندگان، مورخان و صدا و سيماي بوشهر تکرار شده و هنوز نيز مي شود. در دهه هاي هفتاد قرن گذشته شمسي تا امروز، مورخان و محققان بوشهري در کتابها و مقالات متعدد و انبوه خود، کوشش کرده اند تا موقعيت بندر تاريخي بوشهر در عصر قاجار را برجسته و حتي بزرگ نمايي کنند. خودنِ من (ياحسيني) يکي از مهتمان شماره اول آن!...

بارِ سنگين تاريخ بوشهر

نسیم جنوب - سيدقاسم ياحسيني

بوشهر شهري است با حدود هفت هزار سال تاريخ درخشان! اين گذاره اي است که بارها توسط نويسندگان، مورخان و صدا و سيماي بوشهر تکرار شده و هنوز نيز مي شود. در دهه هاي هفتاد قرن گذشته شمسي تا امروز، مورخان و محققان بوشهري در کتابها و مقالات متعدد و انبوه خود، کوشش کرده اند تا موقعيت بندر تاريخي بوشهر در عصر قاجار را برجسته و حتي بزرگ نمايي کنند. خودنِ من (ياحسيني) يکي از مهتمان شماره اول آن!

اکنون اين بزرگ نمايي خود به يک مانع بزرگ فکري، فرهنگي و گفتماني در مسير توسعه اقتصادي و فرهنگي بوشهر تبديل شده است! نمي خواهم مقصر را معرفي کنم و به کسي اتهام بزنم. اين موضوع به قول جامعه شناسان، از «نتايج ناخواسته» کار ما بوده و هست. اما هر چه هست، اکنون و امروز، تاريخ بوشهر، هر چه که بوده، به بار سنگيني بر دوش روشنفکران و کنشگران بوشهري تبديل شده است. باري که نه مي توان آن را حمل کرد و نه بر زمين گذاشت و از خيالش منصرف شد!

 راه حل چيست؟ بازخواني انتقادي، بي رحمانه و تحليلي از گذشته بوشهر و به قول دکترشريعتي، تبارشناسي هويت فرهنگي، استخراج و تصويه فرهنگي آن! ايدون چنين باد. روز بوشهر و سال نو مبارک!

(هفته نامه نسیم جنوب - سال بیست و چهارم، شماره ۹۵۵)


نظرات کاربران
هنوز نظري براي اين مطلب ارسال نشده.
ارسال نظر

نام:

ايميل:

وب سايت:

نظر شما:

آخرین اخبار

پربیننده ترین