طراحی سایت
تاريخ انتشار: 06 شهريور 1402 - 13:36

قاسم محمدي : به طور اتفاقي چند روز پيش متوجه شدم که تعدادي از آگهيهاي مزايده و مناقصه ادارات مهم استان بوشهر در نشريات گمنام و ناشناخته که تا به حال حتي اسمشان هم به گوشم نخورده بود،اميدوارم مديرکل ارشاد بوشهر به عنوان توزيعکننده تعدادي از اين آگهيها و روابط عمومي اين ادارات با شفافسازي در اين خصوص رفع شبهه کرده و با تغيير رويه خود زمينه اطلاع عمومي همه شرکتکنندگان و ذينفعان براي مشارکت در اين مناقصهها و مزايدهها در استان بوشهر را فراهم آورند...

ابهام در برگزاري شفاف مناقصات و مزايدههاي ادارات دولتي استان بوشهر

قاسم محمدي

مدتي پيش مدعامل يکي از شرکتهاي فعال در بوشهر، گلايه داشت که از انجام برخي از مناقصهها و مزايدههاي ادارات دولتي مرتبط با فعاليت خود مطلع نميشود و اين مزايدهها و مناقصهها با شرکت افراد محدودي برگزار ميشوند. پرسيدم مگر بر اساس قانون، آگهي اين مناقصهها و مزايدهها در نشريات محلي به چاپ نميرسد؟

پاسخ داد بعضي از ادارات اقدام به چاپ اين آگهيها در نشريات ناشناخته ميکنند که حتي يک نسخه آنها نيز در بوشهر به فروش نميرسد و از اين طريق قانون را دور ميزنند که در نتيجه، تنها افراد خاصي از وجود چنين مناقصهها و مزايدههايي مطلع و در آن شرکت ميکنند!

به طور اتفاقي چند روز پيش متوجه شدم که تعدادي از آگهيهاي مزايده و مناقصه ادارات مهم استان بوشهر در نشريات گمنام و ناشناخته که تا به حال حتي اسمشان هم به گوشم نخورده بود، به چاپ ميرسند که ناخودآگاه به ياد سخنان آن مديرعامل افتادم و با دقت بيشتري درخصوص چاپ آگهيهاي مناقصه و مزايده ادارات بوشهر در طي چند ماه اخير به جستجو پرداختم که نتيجه آن در زير ميآيد:

- اداره کل بنادر و دريانوردي استان بوشهر: نشريات کيمياي وطن، معين، بشارت نو، نوآوران، توسعه ايراني، اقتصاد بومي، پيام زمان، پيشرو، فرصت امروز...

- شرکت توزيع برق استان بوشهر : نشريات اترک، جمله، تجارت، سايه، اسرار، اقتصاد بومي، افکار، تماشاگران امروز، بيان ملي، کيمياي ايران...

- سازمان ميراث فرهنگي: نشريات اسکناس، شاخه سبز...

-  فرودگاه بوشهر : نشريه امتياز...

- اسناد و املاک بوشهر: نشريات کائنات،  افسانه...

- بنياد شهيد: نشريه ايده روز..

-علوم پزشکي بوشهر: نشريات اترک، خريدار...

-اداره راهداري و حمل و نقل: نشريه پيام ما ، امين...

- محيط زيست بوشهر: نشريه رويداد امروز...

- شرکت شهرک هاي صنعتي: نشريه ستاره صبح...

- گمرکات استان بوشهر: نشريه راوي ملت...

و چاپ آگهي ادارات بوشهر در نشريات ديگري همانند : تلاش ملي، يادگار امروز، ايده روز، شيراز نوين...

اميدوارم مديرکل ارشاد بوشهر به عنوان توزيعکننده تعدادي از اين آگهيها و روابط عمومي اين ادارات با شفافسازي در اين خصوص رفع شبهه کرده و با تغيير رويه خود زمينه اطلاع عمومي همه شرکتکنندگان و ذينفعان براي مشارکت در اين مناقصهها و مزايدهها در استان بوشهر را فراهم آورند.

(هفته نامه نسیم جنوب سال بیست و ششم- شماره 1052)

 

بررسي وضعيت اطلاع رساني مزايدهها و مناقصات استان بوشهر

به دنبال انتشار اين مقاله در فضاي مجازي، تعدادي از مسئولان روابط عمومي و افراد ديگر به اظهار نظر درباره اين مقاله پرداختند که در زير برخي از آنها را ميخوانيد:

- در تشريفات مزايده ها و مناقصات " طبق قانون اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامي" متولي انتخاب نشريات براي درج آگهي معرفي شده است. اداراتي که مزايده يا مناقصه دارند از قبل بايد طي نامهاي به اداره کل ارشاد درخواست تعيين نشريه  کنند و قاعدتا ناگزير هستند در نشرياتي آگهي کنند که از طرف اداره کل ارشاد مشخص شدند و ذيحساب ها که نماينده اداره دارايي در ادارات هستند و عضو اصلي کميسيون مزايدات و مناقصات ميباشند، اين نکات را به دقت بررسي ميکنند تا تشريفات از نظر شکلي و ماهوي به درستي طي شده باشد و ديوان محاسبات هم به طور ادواري اين اسناد را مورد بررسي قرار ميدهد.مضاف بر اين کليه مناقصات و مزايدات دستگاههاي دولتي در سامانه ستاد آگهي ميشود که عموم مردم ميتوانند به طور مداوم رصد کنند و مطلع شوند. البته اين روند يک قاعده کلي هست و توضيحات بنده دليلي بر عدم تخلف توسط برخي دستگاهها نيست.

- در خصوص چاپ آگهي مناقصه و مزايده در مطبوعات، وظيفه قانوني روابط عمومي ادارات، ارسال آگهي به اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامي است و اين عزيزان بر اساس قوانين خودشان آگهي را توزيع مي کنند که قطعا ما دخالتي نداريم. موضوع مهمتر ادارات دولتي ملزم هستند مدارک و مستندات مناقصه و مزايده را  در سامانه ستاد بارگذاري کنند و تمامي شرکتهاي فعال ميتوانند از هر نقطه از ايران همه شرايط و مستندات را مشاهده کنند.

- به نظر من اصلا لزومي ندارد ادارات دولتي آگهي مزايده و مناقصه را در روزنامه ها چاپ کنند. زيرا  ادارات موظف هستند تمام آگهيها را در سامانه ستاد بارگذاري نمايند. لذا کساني که ميخواهند شرکت کنند حتما بايستي در سامانه ستاد ثبت نام کرده باشند. فرض کنيم شرکتي آگهي در روزنامه را هم بخواند اما وقتي در سامانه ثبت نام نکرده حق شرکت در مزايده و مناقصه را ندارد. اگر در سامانه ثبت نام کرده که ديگر نيازي به خواندن روزنامه هم ندارد. سامانه هم بسيار شفاف است و تا روز بازگشايي احدي حتي کاربر ارشد و حتي مديريت مجموعه نميتوانند نام شرکتکنندهها و قيمت اعلامي آنها را بخوانند و تنها موقعي ميتوانند بخوانند که موعد تمام شده است و لذا نميتوانند دخل و تصرفي نمايند. اما چاپ در روزنامهها الزام قانوني است و الان باتوجه به اينکه سامانه وجود دارد انتشار آگهي در روزنامه ها فقط جنبه سمبليک و کمک به روزنامه ها است که آن هم ادارات ارشاد تعيين ميکنند.

- هدف از چاپ آگهي هاي مزايده و مناقصه در نشريات، جنبه اطلاع رساني عمومي آن هست، بايد کساني که ميخواهند در مناقصه و مزايده شرکت کنند، از برگزاري آن مطلع شوند تا بعد براي ثبت نام به سامانه ستاد و يا برگزارکننده، مراجعه کنند، و براي همين قانون گذار ادارات را ملزم به چاپ آگهي در نشريات عمومي کرده است تا مطمئن شود که همه ذي نفعان از برگزاري اين مناقصه و مزايده مطلع خواهند شد، اما اداره ارشاد با چاپ اين آگهي ها در نشريات گمنام و غير بومي، عملا ذينفعان را از وجود برگزاري چنين مزايده و مناقصه هاي محروم ميکند، ضمن اينکه اگر منظور چاپ اين آگهي ها کمک به روزنامه و نشريات هست، چرا اين کمک به نشريات محلي نميشود و پول چاپ اين آگهي ها به نشريات مجهول و گمنام بيرون از استان ميرسد که هيچ نقشي در احياي فرهنگ بوشهر ندارند؟

- مطابق با مصوبات صورت گرفته اداره کل ارشاد (کارشناس توزيع آگهي)  مسئوليت توزيع عادلانه آگهي ها را بر عهده دارند و ادارات موظف هستند آگهي را در اختيار ارشاد قرار دهند جهت توزيع و اينکه ارشاد عدالت در توزيع را رعايت مي کند يا خير بايد مورد بررسي قرار گيرد.کليه بزرگواران مي توانند با مراجعه به سامانه جامع رسانه هاي کشور، روند توزيع آگهي ها را در هر استان مورد بررسي قرار دهند و با کم و کيف آن آشنا شوند.

گزارش آگهي هاي دولتي.

https://e-rasaneh.ir/public_ads_report.aspx

برچسب ها:
قاسم محمدي

نظرات کاربران
هنوز نظري براي اين مطلب ارسال نشده.
ارسال نظر

نام:

ايميل:

وب سايت:

نظر شما:

آخرین اخبار

پربیننده ترین