طراحی سایت
تاريخ انتشار: 10 دي 1402 - 14:46

 قاسم محمدي: انتشار نامه مدير بازرسي سازمان تامين اجتماعي بر عليه هفتهنامه نسيم جنوب، حاوي چند نکته هست که به طور خلاصه به آن اشاره ميشود:

1. بنظر ميرسد براي اولين بار است که يک اداره خدمات دولتي در يک نامه مکتوب اداري، در مقام مدعي العموم و دادستان و قاضي و مجري احکام در برابر يک روزنامه قانوني و رسمي کشور قرار ميگيرد و نخست اتهام زاويه دار بودن اين روزنامه با دولت و نظام ميزند، سپس اين اتهام را تاييد ميکند و بعد حکم به جمعآوري و از بين بردن و برخورد با توزيع کنندگان ميدهد و سپس دستور اجراي حکم ميدهد!

 

چند نکته درباره يک نامه غيرقانوني بر علیه نسیم جنوب

نسیم جنوب، قاسم محمدي

انتشار نامه مدير بازرسي سازمان تامين اجتماعي بر عليه هفتهنامه نسيم جنوب، حاوي چند نکته هست که به طور خلاصه به آن اشاره ميشود:

1. بنظر ميرسد براي اولين بار است که يک اداره خدمات دولتي در يک نامه مکتوب اداري، در مقام مدعي العموم و دادستان و قاضي و مجري احکام در برابر يک روزنامه قانوني و رسمي کشور قرار ميگيرد و نخست اتهام زاويه دار بودن اين روزنامه با دولت و نظام ميزند، سپس اين اتهام را تاييد ميکند و بعد حکم به جمعآوري و از بين بردن و برخورد با توزيع کنندگان ميدهد و سپس دستور اجراي حکم ميدهد!

 2- بنظر ميرسد که موضوع اين  نامه اداري، فراتر از يک مدير و يک اداره در استان باشد و احتمالا از بيرون از استان کليد اين برخورد با نسيم جنوب زده شده باشد، اين فرض هنگامي قوت ميگيرد که رونوشت اين نامه به مشاور مديرعامل تامين اجتماعي کشور و مديرکل بازرسي اين سازمان در پايتخت، زده شده است و در همين رونوشت اشاره شده به تماس تلفني که براي همين منظور انجام گرفته است.

3- نکته عجيب ديگر لحن دستوري نامه از رئيس يک بخش از اداره خطاب به مديرکل آن اداره هست که از وي ميخواهد که دستور برخورد و جمعآوري و از بين بردن نسيم جنوب را بدهد و مديرکل نيز در پارافي خواستار پيگيري موضوع توسط حراست ميشود!

4- نکته عجيب ديگر غلطهاي املايي و دستوري اين نامه اداري است، اين که براي اشاره به يک هفته نامه، از صفت جمع تعدادي از مجلات و هفتهنامهها، استفاده شده است، اينکه کلمه «گزارش»، فارسي هست و با «ات» جمع بسته نميشود، اين که «دريافتي» و «واصله» مترادف و هم معني هستند و پشت سر هم نميآيند، اين که فرق مجله را با روزنامه نداني و عنوان نامه را توزيع مجلات بنويسي اما در اصل روزنامه توزيع شده است، اين که درج خبر در يک روزنامه را انعکاس بداني، و اين که حتي پرانتز بسته را هم درست نوشته نشده و هر دو پرانتز آخر نامه باز هستند و... اين همه اشتباه هم در يک نامه پنج شش سطري، هم جاي تعجب دارد و هم جاي تأسف که چه بر سر ادبيات در ادارات ما آمده است!

5- نميدانم ذهنيت اين مديران نسبت به قديميترين و باسابقه ترين نشريه استان بوشهر که در سطح کشور هم شناخته شده است، چيست که همان طور که در نامه ذکر شده، عليرغم اين که به طور رايگان خبرهاي آن اداره و مصاحبه مديرکل را منتشر کرده (در حالي که برخي از رسانههاي اصولگرا براي انتشار همين اخبار، فاکتور چند ميليون توماني صادر ميکنند)، چنين ترسيده و دستور به برخورد و جمعآوري و از بين بردن نسيم جنوب دادهاند! شايد هم اين نشريه محلي که روي دکه هم بفروش ميرسد با شبنامههاي سرويسهاي خارجي اشتباه گرفتهاند که اين گونه ترس برشان داشته است!

6- نکته ديگر اين است که احتمالا مديري که چنين نامه تند و دستور شديدي را بر عليه نسيم جنوب داده است، اصلا اين هفته نامه را نديده و نخوانده است چرا که در نامه هم اشاره ميکند به «گزارشات واصله دريافتي» مبني بر درج اخبار آن اداره در اين نشريه و احتمالا حتي زحمت ديدن و خواندن نشريه را هم نکشيده و چشم بسته و بدون بررسي و تحقيق حکم به جمعآوري و از بين بردن اين هفته نامه داده است. 

(هفته نامه نسیم جنوب- سال بیست و ششم، شماره 1067)

 

برچسب ها:
نسیم جنوب

نظرات کاربران
هنوز نظري براي اين مطلب ارسال نشده.
ارسال نظر

نام:

ايميل:

وب سايت:

نظر شما:

آخرین اخبار

پربیننده ترین