طراحی سایت
تاريخ انتشار: 19 دي 1402 - 11:53
به همت نويسندة بوشهري؛

کتاب «گامهايي براي بهتر شدن» نوشتة يونس قيصيزاده، روزنامهنگار و نويسندة جنوبي در حوزه روانشناسي و خودآگاهي به همت انتشارات «شروع» منتشر شد. به گزارش خبرگزاري کتاب ايران (ايبنا) در بوشهر، در اين کتاب نويسنده در فصل يک به موضوع خودآگاهي و نقش آن در زندگي ميپردازد. در فصل دوم به موضوع «خودمشاهدهگري» پرداخته شده است. فصل سوم به «تيپهاي شخصيتي» و همچنين «تيپهاي کهن الگو» اختصاص يافته است...

 

به همت نويسندة بوشهري؛ 

کتاب «گامهايي براي بهتر شدن» راهي بازار کتاب شد 

 

کتاب «گامهايي براي بهتر شدن» نوشتة يونس قيصيزاده، روزنامهنگار و نويسندة جنوبي در حوزه روانشناسي و خودآگاهي به همت انتشارات «شروع» منتشر شد.

به گزارش خبرگزاري کتاب ايران (ايبنا) در بوشهر، در اين کتاب نويسنده در فصل يک به موضوع خودآگاهي و نقش آن در زندگي ميپردازد. در فصل دوم به موضوع «خودمشاهدهگري» پرداخته شده است. فصل سوم به «تيپهاي شخصيتي» و همچنين «تيپهاي کهن الگو» اختصاص يافته است.

در فصل چهارم، نويسنده به «تلههاي فکري» پرداخته و انواع تحريفهاي شناختي با مثالهاي متعدد توضيح داده شده است. فصل پنجم اين کتاب به «تلههاي زندگي» اختصاص يافته که انواع طرحوارهها در آن مورد بررسي قرار گرفتهاند.

 در فصل شش و پاياني اين کتاب، خوانندگان با «ارزشها و توانمنديها» در حوزه رشد فردي، آشنا ميشوند که بر اساس آنها براي غنيتر کردن زندگي ميتوانند به اقدام متعهدانه بپردازند.

اين کتاب که همراه با تمرينهاي و استعارههاي فراوان است، مناسب براي خودآگاهي بيشتر و زندگي بهتر است.

يونس قيصيزاده در مقدمه اين کتاب نوشته است: «شايد يکي از بدترين تصميمهاي ما انسانها همين باشد که راضي به ماندن در جايي شويم که اينک در آن قرار داريم، قانع شويم به آنچه هستيم و رضايت دهيم به وضعيت فعلي و در نتيجه جلو نرفتن و کاري نکردن براي بهتر شدن و بهبود وضعيت زندگي.

البته در اين صورت نتيجه مشخص خواهد بود؛ شايد هم اکنون فکر کنيم که وضعيت مطلوب و آرامي را سپري ميکنيم اما با ادامه اين روند و فرا نگرفتن مهارتهاي جديد در زمينههاي مختلف و توجه نکردن به تواناييهايمان، با گذشت زمان گرفتاريها و انبوه مشکلات شخصيتي، تربيتي، خانوادگي، شغلي و ارتباطي و... از راه خواهند رسيد و روز به روز زندگي را براي ما سخت و تلختر خواهند کرد. شايد بهتر اين باشد که جزيره مطمئني را که براي خودمان ساختهايم و در آن به سکون و سستي روزها را ميگذرانيم ترک کرده و خود را به امواج خروشان خودآگاهي بزنيم تا با يادگيري مهارتهاي جديد و با غني کردن زندگي، قدري در ساحل آرامش قدم زنيم و از نتيجه تلاش و پشتکار خود لذت ببريم.»

به گزارش ايبنا؛ کتاب «گامهايي براي بهتر شدن» نوشتة يونس قيصيزاده در شش فصل و در 345 صفحه از سوي انتشارات «شروع» منتشر شده است. اين روزنامهنگار پيش از اين، کتاب «مطبوعات و شهروندي» را راهي بازار کتاب کرده است.

 


نظرات کاربران
هنوز نظري براي اين مطلب ارسال نشده.
ارسال نظر

نام:

ايميل:

وب سايت:

نظر شما:

آخرین اخبار

پربیننده ترین